Návrh Uživatele: S Andrew Swann
hodnocení: +4+x
blank.png

Objekt #: SCP-001

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Aktuálně neexistuje způsob jak zadržet SCP-001 a neriskovat přitom potenciální Scénář ZK-Selhání Reality a následné zničení pozorovatelného vesmíru (Viz: Zadržovací protokol ZK-001-Alfa). Aktuální procedury jsou omezeny na absolutní zadržení informací ohledně SCP-001. Žádná data ohledně povahy nebo popisu SCP-001 nebudou poskytnuta žádnému zaměstnanci s výjimkou jednoho staršího člena Rady O5 (Aktuálně O5-█). Všechna sesbíraná data ohledně SCP-001 budou uložena v zakódované formě pomocí [VYMAZÁNO], s dekódovaným klíčem rozděleným na tři kusy. Každý člen Rady O5 si zapamatuje pouze jednu třetinu dekódovacího klíče. Data mohou být dekódována pouze na izolovaném terminálu a smí je číst pouze starší člen Rady O5 a pouze po jednomyslném hlasování Rady O5.

Získání dat ohledně SCP-001 za pomocí špionáže, telepatických schopností, vlastního výzkumu nebo [VYMAZÁNO] kýmkoliv jiným musí být zabráněno za použití všech Nadaci dostupných zdrojů. Starší člen Rady O5, jakožto jediná osoba oprávněná přístup k informacím ohledně SCP-001, má poslední slovo ohledně kontejnmentu.

Nadační personál Úrovně 2 a vyšší, jenž získá přístup k datům ohledně SCP-001, může být namísto terminace amnestikován za použití amnestik Třídy-A. Rada O5 smí toto rozhodnutí změnit podle jednotlivých případů.

Popis: [DATA VYMAZÁNA]

Dodatek: Zadržovací záznam 001-Alfa

Datum: 12/01/19██

Incident: Dokumenty se objevily na internetové stránce [VYMAZÁNO] servery získány a autoři vysledováni do [VYMAZÁNO]. Následná exploze byla zamaskována jako únik plynu. Pozorování nadále neukázalo žádnou další propagaci dokumentů.

Datum: 31/03/19██

Incident: Scénář s možnými kompromitujícími informacemi byl schválen pro produkci ██████ ████. Snímky. Původní scénárista [VYMAZÁNO] agenti úspěšně nahradili scénář replikou bez [VYMAZÁNO]. Film byl vydán s názvem ███ ██████ a překročil 27 milionů dolarů během otevíracího víkendu.

Datum: 19/06/19██

Incident: Náčrt novely popisující [VYMAZÁNO] poslán k [VYMAZÁNO] od nejprodávanějšího autora █████ ████. Pokus o neutralizaci autora neúspěšný, což vedlo k hospitalizaci. Rada O5 schválila použití amnestik Třídy-A, aby se předešlo další pozornosti ohledně případu. Náčrt získán a zničen.

D█tum: 2█/o5/20█z

IncIdeN█: NadaČNí V█zkumNÍ█%20objev

Dodatek: Nouzový zadržovací protokol ZK-001-Alfa pouze pro Radu O5

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License