Návrh Uživatele: Roget
hodnocení: +2+x
blank.png
keterduty.png

Digitální verze ikonografie nalezené v SCP-001.

Objekt #: SCP-001

Třída Objektu: Thaumiel

Speciální Zadržovací Procedury: Zadržovací procedury jedinců SCP-001-K byly nařízeny radou O-5 a musí být zároveň uzákoněny, jako celkový zadržovací protokol SCP-001.

Personál přiřazený k různým zadržovacím jednotkám od sebe musí být oddělen a musí se věnovat pouze svému přiřazenému zadržení. Přístup ke kompletnímu, nebo částečně kompletnímu hlavnímu zadržovacímu dokumentu je omezen na personál Úrovně 5. Při události, kdy by se personál pokusil zjistit kompletní zadržovací procedury SCP-001, nebo se pokusil vystavit vůči sobě různé jedince SCP-001-K, mu musí být podána amnestika Třídy-V a musí být přeřazen.

Na vstup každé zadržovací místnosti v SCP-001 je je a byl vyryt rituální symbol. Vstupy musí být uzamčeny v místnosti s neutrální atmosférou a jakékoliv poškození zámků musí být okamžitě opraveno. Poškození nebo zkreslení těchto symbolů způsobí, že efektivita zadržovací místnosti začne postupem času upadat až do bodu, kdy se zadržovací cyklus zhroutí.

Veškeří zadržení jedinci SCP-001-K jsou drženi v SCP-001. Pouze personál s prověrkou Úrovně 6 má povolení k přímé interakci s jedinci SCP-001-K. Dalším objektům v zadržení Nadace byla udělena klasifikace Keter aby byl udržen výskyt této třídy objektu.

Jedinci SCP-001-K nesmí být z SCP-001 vypuštěni, pokud se z Události Třídy-VK přeskupení reality nestane žádaný výsledek. Pokud o tomto kroku rada O-5 jednomyslně rozhodne, bude Nadační personál kontaktován personálem Úrovně 6, kvůli podrobným instrukcím.

Popis: SCP-001 označuje zdroj všech anomálních objektů, klasifikovaných jako Keter. Dokumentace pro personál pod Úrovní 5 na tyto objekty musí odkazovat jejich dokumentací SCP-XXX(X).

SCP-001 je zařízení nacházející se v [DATA VYMAZÁNA], ačkoliv jsou vnitřní prostory značně rozsáhlejší, než by byla tato oblast schopná pojmout. Vnějšek působí jako velké, nevýrazné výzkumné zařízení. Pokusy o dokumentaci podrobného vnějšího vzhledu SCP-001 vedly k odporujícím si výsledkům. Pokusy zmapovat vnitřek byly vzdány kvůli protichůdným plánům podlaží. Vnitřní prostory SCP-001 zhruba odpovídají kancelářskému nebo vojenskému komplexu, s dostatkem místa a vybavení na podporu 1200 450 lidí.

Momentálně je známo a potvrzeno 814 existujících SCP-001-K.

SCP-001-K označuje jakýkoliv anomální objekt, který pochází z SCP-001. Veškeří jedinci SCP-001-K byly přítomni při objevení SCP-001, ačkoli se potom někteří ztratili. Každý jedinec SCP-001-K je udržován na místě s jinou anomální entitou, s anomálními vlastnostmi takovými, že jimi neutralizuje efekty této entity a naopak.

Pokud je narušen zadržovací cyklus jakéhokoliv SCP-001-K, bude zadržovací cela zasažena anomálií, měnící realitu. Vnitřní prostory začnou fungovat na principu nových fyzikálních zákonů, které se přizpůsobí vlastnostem nově nezadrženého SCP-001-K. Tyto oblasti jsou pro lidský život extrémně nebezpečné a začnou se agresivně rozšiřovat, pokud dojde k dalšímu prolomení zadržení u jednoho z SCP-001-K. Žádné takové případy nebyly od 09/18/1999 zaznamenány.

SCP-001 bylo původně zaznamenáno Americkou vojenskou službou v Řecku, krátce po Druhé Světové Válce. Po objevení anomálních vlastností, se několik organizací pokusilo převzít nad oblastí kontrolu, ale nakonec bylo upadnutí SCP-001 do cizích rukou zabráněno. Kontrola nad SCP-001 byla dobrovolně předána Nadaci v roce 1949. Data z tohoto období nebyla do dnes získána, z důvodu několika úniků různých SCP-001-K, které způsobily, že se některé části SCP-001 staly nepřístupnými.

Objekty označené jako SCP-001-K Způsob zadržení
SCP-718, SCP-689 Kopie SCP-718 jsou umístěny na mumifikovaných lidských tělech v trojúhelníkovém vzoru okolo SCP-689. Jednou za čas, se všechny kopie SCP-718 zároveň podívají pryč, což způsobí, že je SCP-689 terminuje, což dále způsobí růst nových SCP-718. Kopie SCP-718 budou poté pokračovat v pozorování, a pomocí neustálého navazování očního kontaktu, dostanou SCP-689 zpět na jeho původní pozici.
SCP-990, SCP-122 Formy SCP-122 evidentně udržují SCP-990 ve fyzickém světě tím, že jejich těly izolují vnější zvuky a šeptají SCP-990 příběhy na dobrou noc. Ostatní formy SCP-122 pokryly stěny, strop a podlahu místnosti, aby zabránily přístupu světla.
SCP-1178, SCP-1984 SCP-1178 je udržováno ve velké krychlové komoře, zatímco je neustále pod kontrolou SCP-1984. Existuje šest různých vzorů, které se střídají na evidentně náhodném základě. SCP-1984 se nikdy nedostalo na vzdálenost 15 metrů k SCP-1178 s tím, že SCP-1178 zrychluje, aby se na něj SCP-1984 nemělo dosah. Zadržovací personál momentálně pracuje na výzkumu prostředků na zmírnění možné detonace SCP-1178, kvůli možnému zničení SCP-001 a následně okamžité události Třídy-VK konec-světa.
SCP-1440, SCP-836 SCP-1440 je udržováno ve středu velké, kruhovité místnosti. Okolo něj se vznášejí struktury, ovládané SCP-836 jako stěny, nebo dveře. Tyto objekty se neustále přibližují a jsou ničeny efektem SCP-1440. Poté se znovu-zhmotní na podlaze místnosti a stoupají k němu znova. SCP-1440 prohlašuje, že není vězněn otcem ale neposkytuje žádné další informace. Není známé proč efekty SCP-1440 nezničily SCP-001.
SCP-1048, SCP-1055 Tím, jak SCP-1055 získává další hmotu, ji formy SCP-1048 trhají a vytváří další formy samy sebe. SCP-1055 je plně pohyblivé a pokusí se zničit jakékoliv formy SCP-1048, které se k němu přiblíží. Tyto ostatky budou dále použity na sestavení nových forem SCP-1048. Momentálně je v komoře přibližně ████ forem SCP-1048 s místem na dalších ██████████.
SCP-1295, SCP-871 Všem čtyřem jedincům SCP-1295 jsou neustále servírovány SCP-871 blonďatou, ženou v obleku pro servírky1, která musí jedincům SCP-1295 neustále nosit nové SCP-871. Všechny čtyři entity si stěžují na chudé menu přes to, že neustále chválí kvalitu a variabilitu jídla poskytnutého SCP-871.
SCP-505, SCP-140 SCP-505 bylo umístěno na SCP-140, přičemž napsalo alespoň 15 textů2 o 70 000 slovech, zahrnujících Daevitskou kulturu a civilizaci. Přerušení tohoto cyklu by mohlo způsobit nevratnou změnu celé světové historie s tím, že texty napsané SCP-505 začínají před počátkem psaného jazyka a vztahují se k dobám přibližně 470 let dříve.
SCP-231, ██:██-N Udržování interakce mezi [VYMAZÁNO] a neutralizovanou anomálií. Používaná Procedura 110-Montauk zabránila událostem Třídy-XK způsobenými touto interakcí, s pouze 6 potenciálními událostmi selhání, od původního zadržení.
SCP-058, SCP-1983 SCP-058 je umístěno nad velkou válcovitou dírou, která je naplněná živými lidskými srdci. Do a kolem SCP-058 bylo přidáno dodatečné množství srdeční tkáně. Většina komory je neosvícena a formy SCP-1983 se v těchto neosvětlených oblastech neustále snaží utrhnout tkáň z těla SCP-058, zatímco na ně SCP-058 násilně útočí, přičemž absorbuje další tkáň z díry pod ním.
SCP-682, SCP-296 Všechny postavy v SCP-296 na sebe vzaly podobu personálu, zabitého při práci v SCP-001. SCP-682 není schopné těmto entitám ublížit a bude se buď pokoušet je zničit, nebo se krčit uprostřed místnosti. Po dotázání Dr. ██████ █████████, řeklo SCP-296, že shledalo SCP-682 vinným a že je momentálně trestáno odepíráním mu možnosti zabíjet, nebo zemřít.
SCP-579, SCP-055 Nenacpeš kulatý kolík do čtvercové díry.

Dodatek 001-A:

Dodatek 001-B: Události Třídy-VK přeskupení reality určili anomální jev, který by nastal za předpokladu, že by všechny SCP-001-K byly propuštěny z jejich zadržovacích cyklů. Pokud by byly vypuštěny všechny SCP-001-K ze svého zadržení, mohla by tato událost změnit všechno ve vesmíru, který funguje na ne-anomálních fyzikálních zákonech.

Výzkum s následným povolením Nadace pokračovat v tomto scénáři a ochráněním nového vesmíru před zbytky naší aktuální reality momentálně probíhá.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License