Návrh Uživatele: qntm
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-001

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-001 musí být spolu se všemi daty o něm zadrženo v Primárním Archivním Trezoru v podzemním podlaží 1 Oblasti-10. Trezor je na míru vyrobený železobetonový-ocelový vertikální osmiboký hranol (vizte Přílohu U pro kompletní schéma) s 2000 kilogramovým 0,9 metrů tlustým přístupem s časovým zámkem ve stropě. Časy odemykání by měly být klasifikovány a měly by být k dispozici pouze Dr. Y. Mirskimu. Přístup je povolen po třífázovém ověření (např. přístupová karta + otisk prstu + heslo). SCP-001 patří mezi nejzabezpečenější artefakty, které Nadace uschovává, a tato opatření jsou primárně určena k prevenci krádeží.

Popis: SCP-001 je hladký černý perfektně elipsoidní (~15,1cm x 15,4cm x 16,5cm) onyx se skvrnitým bílým vzorem. Vnější část po rovníku a na obou pólech obklopuje složitý a vrstvený fraktálový filigrán ze zlatého kovu. Zlato je vytvarováno do větších záhybů na dohodnuté "jižní" straně objektu, ale s rostoucí "šířkou" se vzor stává složitějším. Na "severním pólu", také nazývaným "zámek" nebo "singularita" (vizte zprávu o akvizici níže), je složitost vzoru nad rámcem možností optických nebo elektronových mikroskopů. Další vyšetřování čeká na pokrok v mikroskopické technologii.

Drahokam nepřetržitě vydává malé množství (~34 5007 až 34 5010 mW) tepelného záření v mikrovlnném rozsahu. Výsledkem je, že zlatý filigrán je na dotek teplý. Bílé skvrnité oblasti vyzařují o trochu více záření než černé oblasti onyxu.

Kromě toho je SCP-001 naprosto inertní. Je neproniknutelné všemi formami elektromagnetické a ionizující radiace a je zatím nezničitelné (vizte záznam Projektu Pluto níže). Jeho složení z onyxu a zlata je pouze vizuální odhad, neboť se odběr vzorků pro chemickou analýzu ukázal jako nemožný.

Hlavní Záznam Projektu Pluto

Následujícími experimenty se nepodařilo otevřít SCP-001:

  • konvenční vyháčkování
  • útok hrubou silou kladivem, dlátem, perlíkem, pákovými kleštěmi, svařovacím hořákem, pásovou pilou atp.
  • dlouhodobý ohřev na 5000°C v průmyslové peci (artefakt odrazil veškerou tepelnou energii a jeho teplota se nezvýšila)
  • přímé použití průmyslového řezacího laseru (~160 kW/cm2 soustředěného na "zámek") (artefakt odrazil veškerou energii)
  • komprese ve svěráku, drtiči automobilů, hydraulickém lisu s diamantovým čelem (vše zničeno)
  • aplikace korozivních kyselin a jiných vysoce oxidujících sloučenin (bez reakce)
  • detonace plastických a tuhých výbušnin až do ekvivalentu 0,5kt TNT v bezprostřední blízkosti (žádný účinek)
  • detonace atomové hlavice ekvivalentní 15kt TNT v bezprostřední blízkosti [povolení se zpětnou platností uděleno Dr. Mirskim] (žádný účinek)

Projekt Pluto musí být okamžitě ukončen. - Dr Hack

Projekt Pluto pokračuje s plnou podporou zdrojů Nadace. - Dr Mirski

Záznam o akvizici SCP-001

Nejstarší záznam SCP-001 je ručně psaný v deníku nedůležitého skotského aristokrata Sira Edwina Younga, třetího Baroneta (1611-1677). Jak bylo v době zvyklostí, Young si vedl "kabinet kuriozit", malou místnost plnou artefaktů neznámého původu, jako například sochy, zachovalá stvoření a různé drobnosti. Youngův deník obsahuje záznamy z roku 1654 o "onyxovém kameni s filigránovým zlatem, tak krásným, že přesahoval racionální myšlení", když cestoval přes Mezopotámskou poušť. Deník indikuje, že bylo SCP-001 nalezeno v troskách "hořkého, strhaného místa, staršího než dny", nebo co si Young myslel, že bylo chrámem "hrůzostrašného boha smrti". SCP-001 bylo nalezeno v kameni uprostřed čtyř enormních runových kamenů. Youngův deník obsahuje nákres nejčitelnější strany nejzachovalejšího kamene, ale nebyl schopen runy přečíst nebo najít učence, který by je byl schopen přeložit.

Youngův popis jeho cesty k místu trosek je nekompletní. Dosud nebylo nalezeno.

Youngovy "výběry pozoruhodné provenance" byly uskladněny po několik století poté, co zemřel. V roce 1805 jeho potomci darovali SCP-001 Skotskému národnímu muzeu v Edinburghu. Kurátoři v muzeu označili SCP-001 za starodávnou křehkou a neocenitelnou ukázku pradávného sumerského zpracování kovů. Nepodařilo se jim tedy objevit jeho anomální teplo, nezničitelnost nebo nemožnou konstrukci v mikroskopickém měřítku. Byli však schopni identifikovat runy v Youngově náčrtu jako terciární sumerské klínové písmo, přibližně 3400 př. n. l. Je možný pouze částečný překlad:

se ztrátou a ????? my/já ?????? [podstatné jméno] Apakht [pravděpodobně vlastní jméno] na tomto/této konci/konečnosti ?????????? radost + trvalost [možná 'ochrana']

Pan McCandlish, který překlad provedl, poznamenal:

Zdá se, že je to jakési zaklínadlo nebo "zadržovací kouzlo". "Apakht" je jméno toho, co je v drahokamu uvězněno.

SCP-001 bylo nakonec umístěno na částečně permanentní výstavu v roce 1949.

V roce 2003 si nadační zaměstnanci všimli, že skvrnité bílé vzory na povrchu SCP-001 připomínaly reliktní záření, vzor mikrovln obklopující celý pozorovatelný vesmír, jak ho zmapovala Wilkinsonova Mikrovlná Anizotropní Sonda NASA dříve toho roku. Bližší prohlídka ukázala, že jsou vzory identické. SCP-001 (spolu s deníkem Baroneta Younga) bylo okamžitě zakoupen krycí organizací Nadace a převezeno do Oblasti-10, kde Dr. Q. Hack a Dr. Y. Mirski provedli počáteční rutinní analýzu.

Výzkum pokračuje pod záštitou Dr. Mirskiho, neboť Dr. Hack nedávno Nadaci opustil.

Youngův deník také obsahuje několik podrobných náčrtů SCP-001. V jednom z náčrtů je zobrazen malý zdobený objekt připomínající klíč zasazený do jeho "severního pólu". Klíč dosud nebyl nalezen.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License