Projekt Heimdall - Prolog
hodnocení: +1+x
blank.png

"Vždycky jsi makal na doraz, Williame."

Generál William Pendergast, Zastupující Ředitel Nadačních Zadržovacích Operací, vzhlédl. Jeho nečekaný host vypadal velmi vznešeně, v jeho kdysi černých vlasech byly šedé pramínky. O5-7, osoba identifikovaná číslem, byl jedním z velících členů Nadace.

"Pane, je dost pozdě," řekl Pendergast, ačkoli bylo spíše brzo než pozdě, "co vás přivádí do Oblasti-11 takhle pozdě?"

Jeho návštěvník pomalu a hluboce potáhl z cigarety, čímž hrubě porušil pravidla Nadace týkající se zákazu kouření na pracovišti: "ano a ano, generále. Mimochodem, odvádíte svou práci znamenitě."

"Díky, pane."

"Williame, říkají ti čísla 79812108 něco?" zeptal se člen rady a usadil se na židli.

"Ano, pane, tak trochu," odpověděl generál. Pendergast vynakládal veškeré úsilí, aby se na šéfovo kouření nedíval s odsouzením. Nesnášel zápach cigaretového kouře.

"Konkrétně Pohotovostní Plánování Operace s tímto označením?" specifikoval a vydechl kouř.

"Předpokládejme, že se mimozemšťané spadající do třídy Keter snaží napadnout a převzít Zemi - jak je můžeme zastavit a tak dále," řekl Pendergast, "naposledy se zdálo, že byly aktualizovány v roce 1988?"

"89," upřesnil host generála, "ale většina práce byla dokončena v 88, ano. Jsem rád, že vám paměť ještě slouží."

"Nezúčastnil jsem se vytváření této zprávy, pane," řekl generál Pendergast.

"Ne, samozřejmě, že ne, v té době jste byl majorem u letectva, pracoval jste v Pentagonu a nevěděl jste nic o Nadaci, a já… Bylo to už dávno," řekl O5-7, "toto téma uvádím, protože několik O5, včetně mě, věří, že tato zpráva by měla být aktualizována. Koneckonců uplynulo dvacet let."

"Ano, pane," odpověděl Pendergast, "pane, mohu se zeptat, proč všechno dělat oklikou?"

"Chci, abyste podal formální písemnou žádost Radě. Ti, kteří mají podobný názor na tuto otázku, nejsou ve většině. Vy sám víte, jak se všechno děje, pár přesvědčených vědců nechce ztratit zdroje používané pro jejich oblíbené projekty."

Pendergast věděl, že ačkoli financování Nadace bylo rozsáhlé (do značné míry závislé na několika ziskových patentech vlastněných předními společnostmi), nebylo nekonečné, strávil až třetinu svého pracovního času bojem o rozpočet a tvrdnutím na zdánlivě nekonečných schůzkách.

"A pokud vám podají formální návrh na znovuotevření 22 let staré analýzy, můžete přesvědčit váhajícího, aby se k vám přidaly strany," uzavřel myšlenku Pendergast.

“Přesně.”

Pendergast rozvinul myšlenku: "A pokud tato formální nabídka vyjde z mé kanceláře bez jakékoli viditelné pobídky od vás nebo od těch, kteří s vámi souhlasí, nebudou ti, kteří váhají, předpokládat…"

Člen rady vytáhl cigaretu a lehce se usmál: "Opravdu vám platíme, abyste odhalili nenápadné podrobnosti a vyjádřili nepříjemné pravdy, protože si nemyslím, že můžu příliš namítat, když uplatním vaše schopnosti na vnitřní politiku Nadace."

"Takže o to mám formálně požádat na zasedání Rady příští pondělí?" zeptal se Pendergast.

O5-7 dokouřil a zapálil si novou cigaretu: "Tato možnost mi bude perfektně vyhovovat," řekl a zvedl se ze židle, "dobrou noc, Williame."

"Dobrou noc, pane," odpověděl Pendergast, ale jeho host už zmizel.OD: Generál William Pendergast (Zastupující Ředitel Nadačních Zadržovacích Operací)
PRO: Rada O5
TÉMA: Návrh Nadačních Zadržovacích Operací
——
Členové rady

Zjistil jsem, že uplynulo téměř 23 let od doby, kdy Nadace provedla poslední rozsáhlou analýzu nepravděpodobných událostí velkého významu na toto téma: „Možné scénáře pro vývoj událostí, ve kterých může být mimozemská mysl neznámého původu, nepřátelské počínání vůči životu lidí nebo lidské civilizaci a může se pokusit podmanit, zotročit nebo zničit lidstvo.“ (Odkazuji na Plánování Zadržovacích Operací Nadace: 79812108 ze dne 13. ledna 1989). Od poslední analýzy došlo k významným geopolitickým posunům a technologickému vývoji. Protiopatření vyvinutá Nadací v případě výskytu této události jsou tudíž zastaralá a nedostatečná. Ačkoli je pravděpodobnost nepřátelských akcí neznámého mimozemského inteligentního života v blízké budoucnosti malá, důsledky takových akcí pro lidskou civilizaci mohou být, bez nadsázky, katastrofické. Ačkoli je rozumné očekávat, že vedení států a různých skupin zúčastněných stran, jako je Globální Okultní Koalice, bude reagovat na hlavní útoky proti této planetě a civilizaci, je to právě Nadace, kdo je první a nejlepší obrannou linií lidstva, a to by se nemělo změnit.

Navrhuji okamžitou realizaci operace plánování prevence nouzových operací (navržený referenční název 83910301), ve které Nadace aktualizuje své plány. Navrhuji přilákat další oddělení a snažit se koordinovat prostřednictvím toho svého.

Můj návrh zahrnuje:

  • Sídlo Rady: Jedná v typické roli celkového vedení a koordinace.
  • Výzkumný Sektor 15: Toto zařízení je primárním místem pro výzkum a experimenty související s objevem metod ničení nebezpečných SCP objektů, proto je ideální pro vývoj destruktivních protiopatření použitelných na mimozemské tvory.
  • Oblast 11: Hlavní zpravodajské středisko, moje kancelář a ředitelství jsou umístěny v této oblasti, proto je toto zařízení nejvhodnější pro vedení této operace.
  • Oblast 19: Pro úspěšné dokončení této operace je nutná účast výzkumných a vědeckých pracovníků této oblasti.
  • Militarizovaná výzkumná Oblast 45: Tato oblast je hlavní institucí vyšetřující použití objektů SCP pro vojenské účely, tato instituce je klíčová v jakékoli iniciativě související s planetární obranou.

Uznávám, že analýza informací není hlavní funkcí následujících jednotek Nadace, a domnívám se, že tato operace se bude překrývat s jejich pracovními povinnostmi. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji účast následujících Mobilních Úderných Jednotek:

  • Mobilní Úderná Jednotka Gamma 5 (známá také jako „They’re on our side, Sir!“): Gamma 5 se specializuje na „veřejné dezinformace a snižování ztrát při zajištění“ a bude hrát důležitou roli ve správě Nadační kontroly médií v případě nepřátelských mimozemských aktivit.
  • Mobilní Úderná Jednotka Iota-10 (známá také jako „Damned Feds“): Účelem této skupiny je zachytit zprávy týkající se objektů SCP a přerušit vyšetřování takových objektů místními donucovacími orgány. Iota-10 je kritická složka pro koordinaci místních orgánů v případě nepřátelských mimozemských aktivit.
  • Zpravodajská Jednotka Kappa-6 (známá také jako "Angel Eyes"): Kappa-6, která je jednou z hlavních zpravodajských operačních skupin Nadace, pravděpodobně obdrží informace o skrytých nepřátelských mimozemských operacích dříve než jiné jednotky Nadace.

Zpravodajská Jednotka Kappa-6 (známá také jako "Angel Eyes"): Kappa-6, která je jednou z hlavních zpravodajských operačních skupin Nadace, pravděpodobně obdrží informace o skrytých nepřátelských mimozemských operacích dříve než jiné jednotky Nadace.

Podepsán,
William PendergastOD: O5-7, jménem Rady O5
PRO: generál William Pendergast (Zastupující Ředitel Nadačních Zadržovacích Operací)
TÉMA: Návrh ESPR 83910301
——
Schváleno oddělením nouzového plánování. Kódové označení je Projekt Heimdall. Zkoumání možných scénářů událostí, ve kterých mimozemská mysl neznámého původu může být nepřátelská k životům lidí nebo lidské civilizace, a může se pokusit podmanit, zotročit nebo zničit lidstvo. Analýza pravděpodobného výsledku. Vývoj protiopatření a pohotovostních plánů. O výsledcích práce podejte zprávu Radě O5."Hmmm," pomyslel si Pendergast po přečtení, "takže Heimdall, skandinávský bůh, strážce, čekající na Ragnarok."

Zvedl telefon, aby se daly věci do pohybu. Čeká ho ještě hodně práce.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License