Diera v Strede Ničoho
%C5%BDiv%C3%BD%20footage%20Diery.jpg

Naživo záber bydliska Nevvie

Meno : Nevada Baxo

Vek : Absolutne netuším

Pohlavie : Womf

Hobby : Tvorba viacerých vecí (od príbehov po gmod filmy), Portal 2 Speedrunovanie, Kreslenie, Prežieranie

Bydlisko : Deravá ulica, Diera, Stred Ničoho

Vtipná : Nie

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License