Integrační Experiment Olympia BETA

Kódové označení projektu: Olympia

Projekt # : PRJOLM-000134

Prověrka a soubor #: NPF-00051473

Hlavní výzkumník: Professor K. P. Crow

Cíle experimentu:
Integrace fyzického těla subjektu s tělem mentálním pomocí SCP-158.

Použité materiály:

Předběžná poznámka:
Byla přijata zvláštní opatření pro případ, že by se subjekt choval jinak, než se původně předpokládalo. V pohotovosti je několik zásahových týmů a celá testovací komora má být zaplavena nervovým plynem, pokud by se subjekt choval nepřátelsky.

Integrační protokol:

25/12/2008, 16:00 hodin - Integrace začíná.
25/12/2008, 16:02 hodin - Integrace se zastavila.
25/12/2008, 16:04 hodin - Integrace znovu zahájena.
25/12/2008, 16:05 hodin - Integrace zastavena.
25/12/2008, 16:09 hodin - Integrace znovu zahájena.
25/12/2008, 16:11 hodin - Integrace zastavena.
25/12/2008, 16:15 hodin - Integrace znovu spuštěna.
25/12/2008, 16:21 hodin - Integrace dosáhla poloviny operace, avšak probíhá pomalu.
25/12/2008, 16:24 hodin - Integrace se zpomaluje daleko za normální rychlost integrace.
25/12/2008, 16:45 hodin - Integrace vstupuje do závěrečné fáze.
25/12/2008, 16:52 hodin - Integrace se na okamžik zastaví.
25/12/2008, 16:53 hodin - Integrační zařízení vydává skřípavý zvuk.
25/12/2008, 16:57 hodin - Integrace pokračuje pomalým tempem.
25/12/2008, 17:06 hodin - Integrace dokončena.

Poznámka po ukončení operace:
Těžkosti s integrací mohly být způsobeny buď transcendentálními vlastnostmi mentálního těla, vysokým obsahem SCP-148 v kostech a buněčné struktuře subjektu, nebo dokonce kombinací obojího.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License