Třídy Objektů

Všem anomálním objektům, entitám, a fenoménům vyžadující Speciální Zadržovací Procedury je přidělena Třída Objektu. Třída Objektu je část standardní SCP šablony a slouží jako hrubý indikátor toho jak těžké je objekt zadržet. Třídy Objektů jsou pro účely určení potřeb zadržení, priority výzkumu, financování, a ostatních okolností. Třída Objektu SCP je určena počtem faktorů, ale nejdůležitější faktory jsou obtížnost a smysl jeho zadržení.

Základní Třídy

Tohle jsou nejběžnější Třídy Objektů používané u SCP, a tvoří většinu objektů.

Safe

Třída objektů Safe jsou anomálie, kterým dobře rozumíme a jsou naprosto, nebo spolehlivě zadrženy natrvalo a nepředstavují žádné riziko, pokud nejsou jejich vlastnosti úmyslně aktivovány. To že je anomálie klasifikována jako Safe však neznamená, že zacházení s ní, či aktivace jejích vlastností není rizikem a personál musí být neustále upozorňován, že veškeré Speciální Zadržovací Procedury se musí dodržovat.

Pro úplný seznam článků třídy Safe na stránce, klikněte zde.

Euclid

Objekty Třídy Euclid nejsou dostatečně prozkoumané, nebo jsou zkrátka nepředvídatelné, takže spolehlivé zadržení objektu není vždy možné, ale nejsou tak nebezpečné, aby byly klasifikovány jako Keter. Velká většina anomálií katalogovaných a zadržovaných v Nadaci je zprvu zařazena jako Euclid, dokud nejsou dostatečně prozkoumány, nebo neprojeví nebezpečné vlastnosti, aby byly přeřazeny.

Poznámka: Každé SCP, které je autonomní, uvědomělé a/nebo inteligentní je většinou klasifikované jako Euclid, kvůli své nepředvídatelnosti, neboť může samo jednat nebo myslet.

Pro úplný seznam článků třídy Euclid na stránce, klikněte zde.

Keter

Třída Keter slouží k označení anomálií, které představují skutečné hrozby pro zabezpečení Nadačního personálu a zbytku lidstva a buď vyžadují rozsáhlé, komplexní procedury k zadržení, nebo je nelze plně zastavit i přes veškerou technologii a znalosti Nadace. Tyto anomálie jsou obecně považovány za nejnebezpečnější v Nadační správě a veškerý výzkum je prováděn za účelem nalezení spolehlivějšího zbůsobu zadržování těchto anomálií, nebo jako poslední možnost neutralizace, či zničení anomálie.

Pro úplný seznam článků třídy Keter na stránce, klikněte zde.

Thaumiel

Objekty Třídy Thaumiel jsou vysoce utajované a extrémně vzácné anomálie, které Nadace používá, aby mohla čelit efektům jiných velmi nebezpečných anomálií, většinou objektů třídy Keter. Pouhá existence objektů Třídy Thaumiel je tajná pro všechny kromě nejvyšších úrovní Nadace a to včetně jejich lokací, funkce a aktuálního stavu, ví o nich tedy pouze velmi málo lidí kromě Rady O5.

Pro úplný seznam článků třídy Thaumiel na stránce, klikněte zde.

Neutralized

Anomálie, které již nejsou anomální, ať už protože byly záměrně nebo omylem zničeny, vypnuty, nebo již nevykazují žádné známky anomálních efektů.

Pro úplný seznam článků třídy Neutralized na stránce, klikněte zde.

Nestandardní Třídy Objektů

Následující Třídy Objektů jsou pod-třídy, které doplňují základní (nebo bývalou) klasifikaci objektu.

Explained

Vysvětleným anomáliím je kompletně a plně porozuměno do bodu, kdy je můžeme vysvětlit standardní vědou, byly vyvráceny jako falešné, či jako popletená klasifikace, nebo jsou tak rozšířené a známé, že zajištění je nemožné.

Pro úplný seznam článků Třídy Explained na stránce, klikněte zde.

Ezoterické/Narativní Třídy

Ezoterické Třídy Objektů, taky příležitostně nazývány jako Narativní Třídy, jsou Třídy Objektů, které nespadají do žádné ze sekcí výše. Jsou většinou použité pouze jednou a jsou vytvořeny k vyložení narativy u konkrétního SCP. Je vysoce doporučeno, že SCP použijí jedno ze základní Třídy Objektů uvedeny zde. Zatímco někteří dělají výjimky těmto pravidlům, jsou velmi vzácně udělané a je nutné zdůvodnit jejich existenci a umístnění. Mnoho členů stránky to hodnotí nestandardní Třídy Objektů negativně, pokud jsou použity bez vysvětlení.

Pro úplný seznam článků s ezoterickými třídami na stránce, klikněte zde.

Decommissioned

Vyřazená SCP je Třída Objektů, která byla používaná vyššími zaměstnanci v minulosti nejen k smazání nežádoucích článků, ale i k umístnění na jakousi "Stěnu Hanby" jako příklad toho, co nedělat.

Třídy Objektů FAQ

Co je Krabicový Test?
Krabicový Test je neoficiální vodítko používané k určení nejvhodnější Třídy Objektu. Funguje takhle:

  • Pokud to zamkneš v krabici, odejdeš, a nic špatného se nestane, tak je to pravděpodobně Safe.
  • Pokud to zamkneš v krabici, odejdeš, a nejsi si úplně jistý co se stane, tak je to pravděpodobně Euclid.
  • Pokud to zamkneš v krabici, odejdeš, a ono to uteče, tak je to pravděpodobně Keter.
  • Pokud to je ta krabice, tak je to pravděpodobně Thaumiel.

Zapamatujte si jako zvláštní okolnost, něco co je autonomní, živé, a/nebo inteligentní je skoro vždy alespoň třída Euclid. Protože, pokud zamknete žijící věc do krabice a zapomenete na ní, nakonec se udusí nebo vyhladoví k smrti, a to není dobrý výsledek. Něco co je inteligentní může taky být dost chytré na přelstění svých zadržovacích procedur a/nebo přestat spolupracovat s pokusy Nadace o zadržení, tím se stává nebezpečnější, než by tomu bylo jinak.

Co když najdu SCP se špatnou Třídou Objektu?

Třídy Objektů jsou záměrně nejasné aby neomezily tvůrčí svobodu autora; pevný, definovaný systém tříd by mohl bránit autorově schopnosti psát způsobem, jakým by chtěl, a taky několik návrhů pro vytvoření lépe definovaných systémů v minulosti byly odmítnuty zaměstnanci SCP Wiki.

Pokud najdete SCP článek u kterého si myslíte že by mohl mít nevhodnou třídu, neváhejte diskutovat na tohle téma a zjistit co si o tom myslí i ostatní členové komunity. Pokud vysvětlení není dostatečné k vašemu uspokojení, neváhejte vyjádřit svůj názor na tuto záležitost a hlasujte podle toho na stránce.

Pokud je SCP velmi nebezpečné, měla by Třída Objektu být vyšší?

Ne, nebezpečnost ve skutečnosti neovlivňuje Třídu Objektu SCP. Jak už bylo několikrát opakováno výše, Třída Objektu je více založená na obtížnosti zadržení, než nebezpečí, které jinak představuje. Například, tlačítko, které dokáže zničit celý vesmír, pokud je stlačeno, by bylo Safe, zatímco kočka, která náhodně mění místa s jinou kočkou kdekoliv na Zemi, by byla Keter


Pokud máte nějaké jiné otázky ohledně Tříd Objektů, nebojte se zeptat v diskusi.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License