Novinky pro léto 2023
hodnocení: +3+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }

Vítejte u nového vydání čtvrtročních novinek České větve SCP Nadace! Jde o pravidelný čtvrtletník, ve kterém se podíváme na to, co se za poslední tři měsíce událo v naší komunitě. Hurá na to!

Tuto edici připravil Steven Choroš. <3

Novinky na Wiki

Nové články

Narozdíl od dřívějších let, kdy na České větvi aktivita přes letní prázdniny upadala, zůstala toto léto na poměrně vysoké úrovni a vlastní články vycházely prakticky pořád.

Na konci léta, kdy aktivita stoupla nejvíce, se UtylikeUtylike rozhodl uspořádat dva eventy. Tím prvním je Komunitní psaní jako na Vánoce roku 2021 a druhým je Obrázková soutěž, která přináší nový formát. V této sotěži odevzdají účastníci organizátorovi dva obrázky, ten je pak rozlosuje a znovu je rozdá. Účastníci pak mají za úkol dané obrázky použít ve svých dílech. Na komunitní psaní se přihlásilo celkem 20 lidí a na soutěž dohromady 15, což jsou rekordní počty. Oba eventy pokračují do podzimu.

A nyní se podíváme na autory a jejich díla zvlášť:

Nová spisovatelka 00Clair0000Clair00 vydala svá dvě první SCP, jsou jimi SCP-092-CS a SCP-108-CS, obě z června.

neTo42neTo42 vydal v červnu SCP-142-CS a na něj navazující příběh Osobní záznam ND-04970409.

Spisovatel UtylikeUtylike vydal v červnu SCP-104-CS. V srpnu mu vyšly tři články: Projekt Prefatýn - příběh o nové anomální Mobilní Úderné Jednotce, humorný článek Vsákneš se do mě jako... do Projektu Crossover a Abnormální setkání Zuzany Rösslové do Obrázkové soutěže.

Pan Steven ChorosSteven Choros byl aktivní jenom v červenci (a to v psaní jako jediný) a vydal příběh Záhada ztraceného obočí do Žižkovské Díry a krátké SCP-107-CS.

Nový spisovatel, ale dlouhodobý člen gxs3liumgxs3lium vydal SCP-102-CS.

Po dlouhé době se ke psaní vrátil náš drahý chamikchamik a postnul na stránku článek koleje ve formátu zájmové skupiny Parawatch Wiki.

ModularModular se navrátil ke psaní a dropnul do Obrázkové soutěže obrovský článek Nahlédnutí do života tragikomického studenta Muchovy umělecké školy Edwarda K. Norwina aneb (ne)klidný den tisíckrát jinak, který je zároveň pokračováním jeho dalších příběhů z Žižkovské Díry.

A nový člen mezi námi CollinTheGoldfishCollinTheGoldfish napsal SCP-053-CS a příběh Intrusive Thoughts.

Nejlépe hodnocený článek

koleje — od chamik

> silnice mi den co den přijde lákavější.

Prosím ne! Já si tenhle thread čtu na dobrou noc.

Překlady

Toto léto více než psaní lákalo členy větve překládání. Nejvíce článků bylo přeloženo v červnu.

PetrklicPetrklic, v překládání méně aktivní, ale o to pečlivější, přeložila SCP-495.

Zapálená překladatelka Miss_MartinsMiss_Martins přeložila hlavní stránku kánonu Na hoře Golgotě a s tím související příběhy Empedoklés, Předehra: Primae Formae, Pokrevní linie, Zápisník K. M. Sandovala a Větší než Ježíš. Přejeme, ať se daří v dalším překládání.

UtylikeUtylike nás poctil překlady SCP-3309 a Co to děláááš? v červnu a SCP-4041 v červenci.

Dr F FisherDr F Fisher přeložil v červnu SCP-4217 a SCP-4774.

Nový překladatel VnnnVnnnVnnnVnnn vydal v červnu SCP-198, k tomu Záznam Experimentu 198-A a pak v srpnu SCP-1454, SCP-1264 a s tím související Záznam o průběhu incidentu MTF:1264-D-2 a SCP-2075. Jen tak dál.

gxs3liumgxs3lium také překládal, a to SCP-6031 a SCP-7155.

Pan DrCheemsDrCheems přeložil SCP-7441 v červnu a SCP-6470 a SCP-4870 v červenci.

Překladatel veterán AtlasCZAtlasCZ vypracoval jedno SCP-5776 v červnu a druhé SCP-7785 v srpnu.

Totally Human PersonTotally Human Person přeložili SCP-2702, SCP-3288 a SCP-5851.

DrCheemsDrCheems, který má v současné době na starosti příděly bodů za aktivitu na stránce, sestavil seznam překladatelů, v němž lze jednoduše zjistit jména uživatele na wikidotu (stránka, na které funguje SCP wiki) i na discordu spolu s ID a hlavně počet bodů a přeložené články. Děkujeme <3. Podívat se můžete zde.

Nejlépe hodnocený Překlad

SCP-3309 — od Utylike

"Pokud nejste autorem a chcete tento článek přepsat, můžete odpovědět na tento příspěvek a zažádat o možnost tak učinit. Prosíme, abyste nejdříve kontaktovali původního autora.​"

Komunita

Jednou za čas, když je chuť a nálada, spustí se pro komunitu SCP minecraft server. Tak se stalo i toto léto. Server byl spuštěn od 9. června a i v době vydání těchto novinek si na něm ještě můžete zahrát na adrese scp-cs.mc.hostify.cz (popřípadě mc.scp-wiki.cz:58290).

seuwie.jpg

Před zabitím draka.

Dne 26. sprna 2023 proběhl v Brně již 3. oficiální sraz České větve SCP Nadace. Zašli jsme si na oběd do Vaňkovky a pak jsme se odebrali do čajovny.

sraz2.png

Závěr

A to je vše, vážení přátelé. Budu se s vámi těšit na další krásné chvíle a zatím se do vydání dalšího čtvrtročníku mějte fanfárově.

- Steven Choroš <3

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License