Nová Práce
hodnocení: 0+x
blank.png

NADAČNÍ TERMINÁL JE V PROVOZU. PROSÍM, ZADEJTE SVÉ PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE.

pcs.noitadnuof|doowgnillocyzzi#pcs.noitadnuof|doowgnillocyzzi | samapodvrboubabylonskou

DOBRÝ DEN, DR. COLLINGWOODOVÁ.
MÁTE (1) NOVOU ZPRÁVU OD: RADA O5
NÁSLEDUJÍCÍ ZPRÁVA JE MÍŘENA POUZE PRO OČI STARŠÍ VÝZKUMNICE ISABELLY COLLINGWOODOVÉ. NEAUTORIZOVANÝ PŘÍSTUP MŮŽE VYVRCHOLIT V NAVŠTÍVENÍ AMNESTICKÉHO ODDĚLENÍ, DEGRADACI ČI MOŽNOU TERMINACI. PŘEJETE SI POKRAČOVAT?

Ano

PŘÍSTUP KE ZPRÁVĚ VYŽADUJE VÍCESTUPŇOVÝ BIOMETRICKÝ SKEN TOTOŽNOSTI.
DÁVÁTE POTVRZENÍ K PROVEDENÍ AKCE?

Ano

ZAHÁJOVÁNÍ SKENU ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJE (NESMĚJTE SE)…: TOTOŽNOST POTVRZENA
ZAHAJOVÁNÍ SKENU SÍTNICE/DUHOVKY (NEMRKEJTE)…: TOTOŽNOST POTVRZENA
ZAHAJOVÁNÍ SKENU OTISKU PRSTŮ NA DLANI (PŘILOŽTE SVOU PRAVOU RUKU NA OBRAZOVKU)…: TOTOŽNOST POTVRZENA
SKENOVÁNÍ RFID ČIPU IMPLANTOVANÉHO DO DLANĚ (MĚJTE STRPENÍ)…: TOTOŽNOST POTVRZENA

PŘÍSTUP POVOLEN. ČAS, DATUM A LOKACE ZAZNAMENANÉ PŘI ZOBRAZENÍ TÉTO ZPRÁVY BUDOU NAHLÁŠENY RADĚ O5.

Od: RADY O5

Pro: Bezpečnostní prověrku Úrovně 5/999

Zdravím, Dr. Collingwoodová, a gratuluji vám k novému uplatnění jako vedoucí projektu SCP-999, neboli k jedné z nejvíce pohodové a záviděné práci v celé Nadaci. SCP-999 je jedno z mála anomálií v našem držení, které se vám nijak nepokusí ublížit, ba naopak se vás bude pokoušet zachránit, pokud se vyskytnete v jakémkoliv nebezpečí. Krom vaší určitě nesmírné radosti z oznámení vaší nové pozice jste si možná říkala, že je trochu podivné, že o téhle téměř bezpečné pozici, rozhoduje přímo Rada O5. Pokud jste již slyšela nějaké ty povídačky o přidělení této pozice právě vám, tak si pravděpodobně myslíte, že je tohle něco jako ochrana; že O5 zadává svým přátelům a milovaným tu nejbezpečnější práci, aby je ochránila.

Pokud nejste tak narcistická, že si myslíte, že je někdo z Rady O5 vaším tajným ctitelem, tak jste si pravděpodobně uvědomila, že tohle není ten případ.

Abyste pochopila, proč je zrovna tato věc naší starostí, musíte vědět o původu SCP-999. Asi jste si všimla, že ve složce není žádná zmínka o tom, kde to bylo objeveno. Je to takhle záměrně. Pokud nejste obeznámena s mytologií Šarlatového Krále, tak vám ji doporučuji nastudovat. V nadační databázi je o něm spousta nijak nezatajovaných informací. Avšak všechno teď podstatné vědět (co je potřeba vědět) je, že je to nejmocnější nepřátelská entita v celém Mnohovesmíru. Značný počet našich SCP jsou buď jeho zvrhlé výtvory stvořené při znásilňování jeho vlastních dcer nebo smrtelníci, kterým byla od něj dána nezměrná moc, ať už přímě nebo nepřímě.

Jste s námi už od dob, kdy jste byla pouhým zástupcem výzkumníka, Dr. Collingwoodová. Za tu dobu předpokládám, že jste slyšela různé povídačky o tom, jaké hrůzné a znepokojující věci tady v Nadaci děláme, i když jste nikdy sama nebyla jejich svědkem. Možná jste slyšela o nevinné dívce, jež byla součástí satanistického rituálu, a kterou jsme přiměli k ochraně světa před scénářem Třídy-XK Konce světa? Nebo vám někdo do ucha zašeptal slova '110-Montauk'? Bohužel vám budu muset oznámit, že tyto povídačky jsou pravdivé. Teda, při nejmenším byly.

Thaumatologický kult, jenž sám sebe nazývá jako Děti Šarlatového Krále, provedl rituál, ve kterém bylo sedm mladých dívek přeměněno na podobizny sedmi Nevěst Šarlatového Krále, což jim dovolilo nést jeho hrůzné potomky. Jakým způsobem zjistili informace o tomto rituálu, není přesně určeno, protože všechny doposud zjištěné informace byly vzaty z jejich ručně psaných zápisků. Určité podobnosti k sarkickým praktikám (thaumatologie, lidské oběti, zmrzačování a uzavírání paktů s kosmickými entitami), neboli možné spojitosti mezi Dětmi Šarlatového Krále a moderními Sarkickými kulty jsou ponechány spekulacím. I když je to dosti zajímavá idea, tak nebyl doposud nalezen žádný přímý důkaz, jenž by tyto dva kulty nějakým způsobem spojoval. Vyšetřování těchto spojení, i přes to, nadále probíhá.

Co se týče samotného rituálu, tak každý porod způsobil větší destrukci, než ten předchozí. Poznámky kněze kultu předpovídají, že pokud Sedmá Nevěsta porodí, tak to vyústí v Apokalypsu, jež může být odvrácena pouze prováděním Procedury 110-Montauk každý den bez selhání. K našemu zdánlivému štěstí byly poznámky popisující detailní instrukce k provedení 110-Montauk získány.

Není nutno zdůrazňovat, že nám to přišlo až podezřele snadné.

Proč by vytvářeli protiopatření proti apokalypse, jež se pokoušejí vyvolat? Potřebovali jsme více informací o těchto entitách. Naštěstí naši archeologové objevili několik desek, svitků a artefaktů od antických Deavitů. Byli to sadističtí a ve válce se vyžívající lidi, jež byli obdarováni nekřesťanskou silou a věděním Šarlatového Krále za cenu utrpení a smrti, kterou způsobili. Jedna z Deavitských desek v našem držení, jež byla pokryta prachem a krví, obsahovala příběh o zrodu Šarlatového Krále a jeho Nevěst. Bylo to dosti informativní.

Ta nejdůležitější informace, jež jsme získali, říkala, že Sedmá Nevěsta nikdy nebyla jako její sestry. Jenom ona nebyla nikdy úplně zdecimovaná Královým podrobením. Místo monster dala život velkým hrdinům v naději, že porazí děti jejich sester a později svrhnou i jejich samotného otce. I přes to, že všichni doposud selhali, Rada O5 v hlasování 7 pro, 6 proti (připouštím, že výsledek hlasování byl ovlivněn obavami z možné omezené životaschopnosti Procedury 110-Montauk, neboli z možné ztráty jediných funkčních zadržovacích procedur nežli z empatie k dívce) rozhodla, že budou nadále věřit v nezkaženost Sedmé Nevěsty a že její další dítě bude nám přínosem. Kvůli riziku scénáře Třídy-XK Konec Světa, bylo SCP-231-7 osvobozeno od Procedury 110-Montauk teprve po smrti SCP-231-1 až -6, načež ji bylo povoleno rodit.

SCP-999 je výsledek.

Klidně si to přečtěte ještě jednou. Ujistěte se, že jste pochopila tuto směšnou absurditu; lechtací příšerka je dítě Šarlatového Krále.

A tak jsme vytvořili naši doposud největší kontrarozvědkovou kampaň, což je taky důvod, proč si všichni včetně jeho matky myslí, že stále držíme předpubertální dívku na znásilňovacím křesle někde v bunkru. Nechme je si to myslet. Je mnohem lepší nechat Děti Šarlatového Krále si myslet, že nás ošálili, než aby věděli o tom, že držíme hrozbu proti samotnému Králi.

Ta dívka samotná je v pohodě, jen tak mimochodem. Vyléčili jsme ji z traumatu, jež ji SCP-999 způsobilo. Následně jsme rozhodli o jejím navrácení rodině, samozřejmě po amnestické léčbě Třídy F s novou identitou a přestěhováním na místo minimálně 1000 km vzdálené od poslední zaznamenané aktivity Dětí Šarlatového Krále. Také byla na příkaz Etické Komise udělena rodině sedmimístná penalta za… zločiny, jež jsme na jejich dceře provedli, stejně tak i ostatním rodinám SCP-231. Ona to totiž byla technicky chyba na naší straně. I přes tenhle dobrý konec jsme museli všem nakecat, že rodina SCP-231 byla zabita jako součást Procedury 110-Montauk, kdyby náhodou byli v našich nadačních řadách agenti Dětí Šarlatového Krále.

Jsem si zcela jist, že jste nyní trochu skeptická. Zbláznili jsme se snad? Jak by mohla naše roztomilá lechtací příšerka sesadit Lovecraftovskou zrůdu nepřemožitelné síly? No, SCP-999 je staré teprve jednu dekádu. Je to stále jenom dítě, jež nedosáhlo své plné síly. A i přes to má už teď ohromnou sílu. Pouhá letmá interakce s SCP-999 dokáže natrvalo odstranit depresi a PTSD a taky dokázalo při mnoha nedávných experimentech kompletně napravit dříve nenapravitelné sociopaty Třídy D. Tento efekt není ani chemický a ani psychický, a jednoho dne mu nepodlehne ani samotný Šarlatový Král.

Nejlépe to jde vidět na experimentech s SCP-682. Vzhledem k mnoha Daevitským textům, včetně SCP-140, se dá téměř s jistotou předpokládat, že 682 je potomek Čtvrté Nevěsty Šarlatového Krále. Pokud je to pravda, tak již teď dokáže SCP-999 svou silou dočasně potlačit zlomyslnost svých vlastních hrůzných sourozenců. Jednoho dne by 999 mohlo být tak silné, že by natrvalo napravilo své rodinné příslušníky, stejně jako to dělá u lidských bytostí. On nesvrhne Šarlatového Krále silou, ale světlem, láskou a smíchem, jež dokáže rozzářit i ta nejtemnější srdce.

999 doopravdy není objekt třídy Safe. Je to Thaumiel. Je to ta nejspolehlivější a opravdu i jediná zbraň proti nejmocnějším nepřátelským entitám, jež existují.

Podtrženo, sečteno, užijte si vaší relativně bezpečnou pozici, doktorko, ale mějte na paměti, že SCP-999 není takové roztomilé stvoření, jak ho prezentujeme. Je to to nejcennější, co momentálně máme, a musí být ochráněno za každou cenu. Jeho dostatek bezpečnosti a pohodlí je prvořadý, a taky nejste oprávněna komukoliv povědět o informacích, které jste se teď dozvěděla, kromě Bezpečnostní Prověrky 5/999. Jak je zahrnuto v protokolech, jakékoliv prozrazení informací klasifikovaných jako pouze pro Úroveň 5 vyústí ve vaši terminaci. Tento e-mail se automaticky smaže po tom, co opustíte terminál, takže si tento dokument přečtěte, kolikrát je libo. Je ale nezbytně nutné, abyste věděla o těchto informacích, relativních k vaší práci.

Dobře se postarejte o naší lechtací příšerku. Záleží na ní osud celého Mnohovesmíru.

- Váš Tajný ctitel (pokud se někdo bude ptát), O5-█

ZPRÁVA BYLA SMAZÁNA. MÁTE (0) NEPŘEČTENÝCH ZPRÁV.

Odhlásit se

ODHLAŠUJI VÁS. NASHLEDANOU.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License