Nová Doba - Příběh
hodnocení: 0+x
blank.png

Tosui byl mistr Zenu, který opustil formalitu chrámů, aby mohl žít pod mostem s žebráky. Když už byl velmi starý, jeho přítel mu pomohl vydělávat si na živobytí bez žebračení. Ukázal Tosuimu jak sbírat rýži a vyrábět z ní ocet, a Tosui v tom pokračoval dokud nezemřel.

Když Tosui vyráběl ocet, jeden z žebráků mu dal obrázek Buddhy. Tosui ho pověsil na zeď své chýše a vedle něj umístil nápis. Na cedulce stálo: "Buddha:

"Pan Amida Buddha: Tato malá místnost je poměrně úzká. Mohu vás tu nechat jako přechodného návštěvníka. Ale nemyslete si, že vás žádám, abyste mi pomohl znovuzrodit se ve vašem ráji."

Tradiční

Nová Doba:

SCP a Příběhy, na které se odkazuje, odvozené prvky a autorské poznámky:

Další dokumentace jevů souvisejících s událostmi, na které se odkazuje v tomto souboru:

Osobní složka SRegana

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License