Karcistka Halyna Ieva, aneb Matka, jež vyžaduje vaše prsty na nohou

hodnocení: +1+x
blank.png

Karcistka Halyna Ieva

Metla železa, Matka, jež vyžaduje vaše prsty na nohou12, Maso, které nemá rádo3, Podvrácení Mekhanických očekávání, Věrná kacířka

Abstrakt

Ze všech zvrácených hříček Archonů, se nejspíše žádná nemůže rovnat tragédii Karcistky Halyny Ievy, vůdkyně Nälkä, která dobyla prostor dnešního Íránu. Ó mocný Jalakåro, jak mocný býval její Halkost!45 Povídá se, že ona osobně velela sedmdesáti překroucceným stvořením zlého masa, jež byly věrní pouze Ievě a samotnému Velekarcistovi. S jejich pomocí táhla napříč Malou Asií z Milétu do Tróji, během Velké války Masa a Bronzu.

Zmínka Ievina jména je považována za tabu mezi Zbožnými, kteří se bojí, že je prokleje67. Ach, Prokletá, proč mezi námi znovu kráčíš?

Ilustrace

600px-Bell-crater_Scylla_Louvre_CA1341.jpg

Řecký artefakt vyobrazující Halynu Levu. Věří se, že byla uctívána a obávána jako Skylla, jedno ze dvou mytologických monster, které potkal na svých cestách Bratr Odysseus.

Znalosti

Vlastnosti: Ieva samotná připomíná lidskou ženu středovýchodního původu s černými vlasy barvy havraního peří a tmavou pletí. Od pasu dolů však již Ieva nepřipomíná nic ani vzdáleně lidského. Tam, kde by měly být její nohy, je místo nich svíjející se masa zčernalých nádorovitých chapadel. Podobně jako chapadla chobotnice, jsou i její končetiny chápavé a velmi zručné.8

Jak by se dalo čekat od Karcistky, Ieva je schopná silného lihakut'ak, umění sarkické práce s masem. S jeho pomocí je schopná způsobit náhlý nárůst u všeho živého, jak se jí zachce. Její rány se automaticky zavírají, její pohled podněcuje nárůst masa u jiných, její dech se šíří jako infekce, a co je nejdůležitější, její hlas dokáže ovládat její halkost, armádu bezduchých masitých stvůr vyřezaných ze zbytků jejích padlých nepřátel. Taková smrtící kombinace rapidní infekce a růstu nádorů u jejích nepřátel, spolu s rojem nestvůr, činí naděje na přežití velmi nízké pro kohokoliv, kdo na sebe přivolá Ievin hněv.

Povaha: Během jejího nechvalně známého pochodu smrti napříč Malou Asií, se Karcistka Ieva prokázala jako neohrožená velitelka a mocná válečnice, která vedla své hordy z předních linií. Často neušetřila nikoho a poražené vojáky vzala jako kořist do svého halkostu, načež je přiměla zaplatit cenu jejich masa. Taková daň měla často podobu prstů na nohou — což z lidí dělá její oblíbenou kořist.910

Historie & Přidružené strany: Spisy a artefakty z konce pozdní doby bronzové naznačují, že žena z řad Nälkä vedla armádu nepříčetných ďáblů k městům Milétu a Tróji v oblasti dnešního Turecka. Ovšem její armáda byla zastavena při pokusu o překročení Dardanel směrem ke Gallipoli. Oddaní následovnící Wana jí přepadli za pomalého pochodu smrti za pomocí nafty a střelby z božích zbraní. Během snahy o pokračování útoku, byl Ievin halkost naprosto zničen a její flotila hrůzy byla potopena válečnými stroji většími než Rhódský kolos,11 přičemž Karcistka byla stažena pod vlny s nimi. Ieva byla považována za ztracenou, jako pouhá další oběť probíhajícího konfliktu. Svědci však nahlásili, že viděli Ievu jak se celá zabaluje do kokonu z masa, než si její tělo vzal oceán. Pokusy o dokázání, že skutečně zemřela, se ukázaly jako bezvýsledné, především kvůli nedostatku osob, které by byly ochotny přiblížit se k jejímu kokonu.12

Ievini následovníci měli svá chodidla, nebo celé nohy, násilně odstraněny, často samotnou Karcistkou, a byli následně prokleti magií masa, jež jim dala náhradu. Příklady nahrazených končetin zahrnovali: lidské ruce, velké abnormálně tvarované nádory, vaky s tekutinami schopné vytvářet panožky, zkostnatělé výčnělky podobné kyjům, chapadla, jednu velkou lidskou nodu s odseknutými prsty, či dlouhé pramínky černých vlasů, jež se stáčely do tvaru lidské končetiny.

Přístup: Vzhledem k tomu, že je paní Ieva extrémně nepřátelská, je konflikt nevyhnutelný. Naléháme na všechny naše přátelské bytosti, aby vyhledali úkryt. Bratr Ganymedes aktuálně vyjednává povolení využít Průchody jako možnost k úniku, ale aktuální stanovisko je takové, že by to znamenalo příliš velké riziko pro Knihovnu jako takovou.

Vězte, že toto vám sdělujeme s těžkým srdcem, či dokonce těžkými srdci, neboť nesneseme myšlenku ztráty našich drahých milovníků knih, ovšem Ieva neprokázala, že by byla schopná racionálního myšlení, a jakákoliv entita, která dokáže Jeho Svátost Bumara přimět k útěku, nesmá být vpuštěna do těchto překrásných komnat. Navrhujeme tedy alternativní metodu úniku: noste sebou malý sáček s několika prsty1314. Kvůli Ievině lásce k těmto výrůstkům mohou fungovat jako návnada pro její zrůdnosti, což vám dá čas uniknout do bezpečí. Z více než stovky různých entit, které tuto taktiku použily, se dokonce i pomalému Rozbřesku Jež Chce Citrusy podařilo uniknout jejímu Halkostu.

Další detaily: Nedávno se Ieva navrátila a s každým svým krokem přináší mor a znechucení.1516 Ruka a Zbožní aktuálně spolupracují na zastavení, nebo alespoň zpomalení jejího postupu. Jako reprezentant Jeho Svátosti Bumara, vůdce Rozbité Církve, je zde Alabaster Stahlsbeird, thaumaturg specializující se na manipulaci s kovem.1718 Jako reprezentant Ruky a všech jejích větví, je zde Ganymedes, lich který vyučuje magii začínajícím mágům. S trochou štěstí doufáme, že se nám podaří přesvědčit Žalářníky a dokonce i Paliče Knih, aby dali stranou své neshody s námi a pomohli nám v boji proti tomuto nepřemožitelnému nepříteli, ale to se dozvíme až s časem.

Pozorování & Příběhy

Ach Mekhane, když jsi srazil na kolena Sarkicisty a zarazil jejich postup, jak jsme doufali, že jejich dobývání ustane! Na místo toho tu zbyla tato šílená žena, jíž pomáhají despotičtí Archonti, které i Sarkicisti zavrhovali. Je kacířkou pro svůj vlastní lid a morem pro nás všechny, proč s ní nemůžeme skončovati? Modlím se, abys nám ve svém rozbitém stavu obdařil odhodláním jí vzdorovat a silou vůli, abychom se okamžitě nepozvraceli. ~ Alabaster Stahlsbeird19


… a tak se ta zrůdnost snáší na naše sousední město Tróju. Občané i vojáci utíkají jak se hradby pevnosti drolí a masité stvůry ječí, zatímco je na ně ze zoufalství házena nafta. Řady zrůdností zašlapávají děti a oblaka nevolnosti zahalují přeživší. Ach Wane, je tohle konec? ~ Výtažek z deníku mekhanického vojáka datovaného do doby první války s Masem.


Ach, jak my jí nenávidíme! Prokletá Věrná Kacířka, ta jež přijala ony kruté Archonty, ta jež nechala moc zastřít její zrak! Samotný Pán Ion jí nemohl zadržet, tu jež nechala zkaženost definovat její akce, tu jež přinesla hanbu na jméno Nälkä! Jsme počestní válečníci a naším cílem je zbavit svět nespravedlností, jimiž jsme trpěli pod nadvládou zatracených Daevitů, ale ona sama zotročuje jiné! Jak můžeme odůvodnit naši úchvatnou říši, když existují tak despotičtí inkvizitoři, jako je ona? ~ kněžka víry Nälkä s níž provedla rozhovor Sestra Io


Jednou z prvních věcí, které se děti učí, je rovnocennost. Pokud se dívka odváží někomu ublíží? Je potrestána. Pokud se chlapec odváží někoho urazit? Trest. Věřím, že prsty na nohou jsou tou ultimátní urážkou, něco tak nesnesitelně zbytečného, a přesto tak nevyčíslitelně cenného. Přeci jenom se rodíme pouze s určitým počtem. Utahujeme si z těch, kterým chybí, stejně jako z těch, kterým chybí končetiny, neboť tito nemohoucí nedovedou pracovat stejně, jako všichni ostatní. Proč tedy, nemohu vykonat svou pomstu na těch, kteří mají co já ne? Vy, jež si utahujete z bezprstých, věřte že si pro vás přijdu a sklidím vaše končetiny pro dosáhnutí rovnocennosti. Nemůžete diskriminovat, pokud není nikdo jiný. ~ Ieva20

Pochyby

Přetrvává otázka: kde končí pravda a začíná legenda? Není možné určit, zda byl její pochod smrti tak děsivý kvůli jejímu taktickému géniu a bojovým schopnostem, nebo díky čirému štěstí. Zdá se, že vždy útočila když byli její nepřátelé laxní, kvůli čemuž mnozí spekluovali, že její bojové schopnosti byli možná uměle zveličovány jejími řeckými nepřáteli, kteří se styděli za své prohry.21

Dále, její aktuální halkost není zdaleka tak velký, jako ten popisovaný v legendě, což znamená, že možná nebude tak obtížné se s ní vypořádat, jak příběhy tvrdí. I tak bude boj proti ní nejspíše sebevražednou misí a proto bychom všem znovu doporučili vyhledat bezpečný úkryt, dokud naše spojené síly nezastaví její postup.

Konečně, Ieva tvrdí, že její akce jsou následkem týrání z dětství, ale neexistují žádné záznamy, které by ukazovaly, že Ieva kdy byla týrána, mimo typické chování k otrokům v Daevitské říši, kterým si prošla. Ať už se jedná o pouhý způsob jak odůvodnit její dobyvačnost, nebo zda se jedná o pomluvačnou kampaň Zbožných, není prozatím jisté.2223

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License