Chybný Nýzev
hodnocení: 0+x
blank.png

Oblast-23, Dillí, Indie. 22. listopadu 1956.

A proto trvám na tom, že není možné zdůraznit, jak důležité je zůstat v tomto konfliktu neutrální. Spojení s některou z velmocí by bylo hlubokou urážkou těch, jejichž velké oběti vyhráli nám vynesly svobodu.

Možná jste si všimli, že navzdory náladám v některých mých jiných textech jsem se zde rozhodl zdůraznit, že bychom se neměli se Svazem sovětských socialistických republik sbližovat o nic více než se Spojenými státy americkými. Aniž bych chtěl jakkoli urážet jejich věc nebo uspořádání jejich společnosti, nebylo by v nejlepším zájmu našeho rodícího se národa příliš snadno plivat na naši těžce vydobytou nezávislost a sbližovat se s oběma velmocemi; spíše se musíme
naše dlouholeté rasové a e.

"Vaše rétorika není působivá, ale na rodilou mluvčí máte působivou znalost jazyka, paní Sanmugasunderamová." Ředitel lokality Eriksson zvedl obočí nad potrhaným útržkem papíru.

Satjana se usmála a podívala se na něj zpoza psacího stroje. "Kdybych to neudělala, nenajal bys mě." "A to jsi říkal, že si dnes bereš volno." S náznakem ovčího pohledu se na ni podíval.

Bledý, podsaditý muž si povzdechl a přisunul si židli před její stůl. "Žádný pot. Těžko si můžu dovolit potrestat každého zaměstnance, který se v pracovní době pustil do politických diatribů." Znovu pohlédl do novin a pak se podíval zpátky na ni. "Další spisy?"

Satjana sundala ze stolu roztrhaný list papíru a zbavila se ho. "Napsala jsem několik dalších úvodníků do místních anglicky psaných novin. Ty v hindštině jsou přijatelné, ale tyhle jsou většinou plné kolonialistické propagandy." Její úsměv se mírně a mimovolně rozšířil, než ho přinutila vrátit se do výchozího stavu. "Bez urážky, samozřejmě."

"Znovu opakuji, že se do politiky nepletu. Ale abych se vyjádřil k vaší předchozí poznámce, je tu příliš mnoho práce na to, abych si bral víc volna, než musím." Vytáhl krabičku cigaret, jednu si zapálil a krátce potáhl, než pokračoval. "Stále nám chybí definitivní katalog všeho, co se nám podařilo evakuovat, a za toto opatření můžeme poděkovat jen nedostatku personálu."

Satjana típla vlastní cigaretu do popelníku na stole. "Jsem si toho vědoma. Co se týče tohoto tématu, máte poštu." Satyana vzala ze stolu složku a podala ji Erikssonovi. "Dvě věci na tomto místě a jako obvykle vás vaše postavení opravňuje k získávání informací z jiných částí Nadace."

Eriksson složku přijal a otevřel ji na první stránce. Rezignovaně se zamračil: "Nepochybně vás vaše pozice mé sekretářky nějakým způsobem opravňuje ke stejným informacím… jen si uvědomte, že je přehlížím jako laskavost."

Satjana přikývla. "Jak si přejete. První úkol. Nějaká sovětská munice, kterou jsme před třemi dny vyměnili, ještě není úplně sepsaná. Podle prvních zpráv dělají po výbuchu stromy." Podala Erikssonovi další složku.

"Bomby, které vytvářejí stromy? Co s nimi sakra plánují dělat?" Vzal si složku. "Vypadá to, že by to bylo kontraproduktivní, kdybyste chtěli napadnout nějakou oblast, abyste poskytli obráncům krytí."

Satjana vykulila oči. "No, si raději myslím, že jsou určeny k… Víte co, to je jedno." Přinutila se odložit spis stranou.

"Ne, pokračuj. Řekni mi svůj výklad. A pošli je Hallovi, myslím, že je technicky vzato odborník na výbušniny."

"Zaznamenáno." Vrátila se do pozoru. "A já jsem chtěla říct, že mi to připadá jako…" Znovu se podívala do spisu. "-'tříštivé bomby' jsou výpadem na zvýšení zemědělské produkce."

"Nebyly právě k tomu ty kolchozy? Kdybych měl hádat, tak by to bylo, kdyby byly na útěku. Kdyby Američané obsadili Stalingrad, byl by jim mnohem méně užitečný, kdyby to byl les."

"Možná, ale nemám pocit, že by něco, co by se blížilo invazi, bylo výhodné pro obě strany. Neinvestovali by takovou míru prostředků na tak nepravděpodobnou událost." "To je pravda.

"Nepravděpodobné? Těžko. Buď shodí bomby, nebo skipy, nebo bombové skipy, nebo cokoli jiného. Pak se sem nahrnou, aby šířili demokracii nebo komunismus nebo co to je." "A co?" zeptal jsem se.

"Vzhledem k ideologickým a ekonomickým rozdílům vlastně není moc pravděpodobné, že by se tahle zkouška vyřešila spíš bojem než slovy. Bylo tu několik docela pronikavých analýz…"

Eriksson mávl rukou, aby ji přerušil. "Mám na práci důležitější věci než vágní strategická pojednání a vy také. Ještě něco?"

Satjana trochu vyvedená z míry zamrkala. "Rozumím. Dalším bodem programu by měl být Skip čtrnáct dvacet sedm. Získali jsme ho od Sovětů, než se ho pokusili zničit atomovou bombou. Já si například myslím, že je to strašně špatně zdokumentované, ale mělo by se nás to dotknout jenom v nejhorším…"

"Špatně zdokumentované?" Prolistoval složku. "Podle mě je všechno v pořádku."

"Ano. Druhý odstavec Zvláštních zadržovacích postupů. 'Obvykle podrobení nebo jinak politicky utlačovaní jedinci, jako například ti pod komunistickou vládou, jsou ideální pro zadržení SCP-1427."

Eriksson ztěžka zívl a narovnal se na židli. "Ano, to jsem četl. Nechápu, co je na tom závadného, když uvážíme zdokumentované účinky anomálie."

"No…" Satjana se zeptala. "Těžko by bylo přesné nazývat starost o kolegu nebo loajalitu k vyššímu cíli 'podmaněním' a 'útlakem'. A dokonce se chovají, jako by to bylo nějaké velké morální dilema, aby se to udrželo pod kontrolou."

"Nejsem si jistý, jestli to tak vnímají." Tón výpovědi varoval před argumentací právě v tomto bodě.

Satjana otevřela ústa a pak je zavřela. Když znovu promluvila, její dementi bylo zjevně vynucené. "Ať už si vy nebo autoři dokumentu myslíte cokoli o… politických důsledcích, zaujatost je u organizace, která je údajně apolitická, průhledná."

"Tady se píše, že je to na místě 81. Většina jejich šéfů jsou Francouzi, pokud tam Durand ještě velí. Nálada se v dohledné době nezmění a nemyslím si, že je pragmatické volat po tom, aby se znění na třídě Keter změnilo. Zvláště pak v Postupech zadržování."

"Dobrá tedy." Teď si dovolila zamračit se. "Jak jsem říkala, tohle by se nás mohlo dotknout jen v nejhorším případě. Nicméně osmadvacítka byla vyžádána pro svůj potenciál tlumit účinky. Zdá se to být poměrně jednoduché, takže to potřebuje jen váš podpis."

"Křížové testování něčeho takového tohoto s jiným skipem, dokonce i s osmadvacítkou, je riskantní. Ať to Galluzzo nejdřív schválí."

"Určitě to udělám. Další, který se sem skutečně přenáší, Skip patnáct šedesát čtyři. Je to artefakt Zlomeného boha. Jediný exemplář, který podle mě bude dělat potíže, je Dash One." "To je v pořádku.

Eriksson zamíchal papíry, aby si prohlédl příslušnou dokumentaci. "V tom máš pravdu… je dost těžké převážet personál s vojenskou minulostí přes hranice, i bez nedávné kontroly všech veteránů z NATO a čehokoli, co zřídili Sověti." Protřel si oči.

"Varšavská smlouva. Ještě jsem neměl čas zkontrolovat naše záznamy, ale pokud si dobře vzpomínám, máme dva výzkumníky a tři asistenty, kteří splňují požadavky, když pominu tebe."

"To není zdaleka dost… spojte se s logistikou, budeme potřebovat dvakrát tolik. Nejdřív se ujistěte, že nejsou buddhisté."

"Logistika, nebo výzkumníci?"

Eriksson se krátce usmál. "Velmi vtipné. Výzkumníci. Logistika si může zapálit kadidlo a zpívat kumbayu, pokud je to udrží v práci, ale chci mít extra jistotu, že se sem Klíšťáci nepokusí propašovat další rostliny."

"Zaznamenáno. To je vše, co máš dnes ve schránce. Je tu ještě nějaká úřední záležitost, kterou je třeba vyřídit?"

"Úřední záležitosti? Nic. Mám ale jeden koan, který bych vám rád předal." Odmlka. "Ehm, koan je výrok, který vás nutí přemýšlet."

"Aha? Tak si ho poslechněme."

"Slyšel jsem ho v úterý od Taylora, teď jsem si na něj vzpomněl." Zachroptěl a vzpomněl si na něj, jak nejlépe uměl. "Proč se tomu říká závod ve zbrojení, když k vítězství v závodě je potřeba používat nohy?"

Satjana nad dotazem přemýšlela asi patnáct vteřin, než odpověděla. "Má to mít nějaký skrytý význam? Je to jen slovní hříčka."

Eriksson pokrčil rameny. "Čert aby se v tom vyznal, jen mě napadlo, že stojí za to se o to podělit. Šťastné a veselé Díkůvzdání i tobě." Vstal a prošel kolem Satjanina stolu do své kanceláře.

Když odcházel, otočila hlavu a tázavě se na něj podívala. "Vždyť ani nejsme Američané…" Satjana si povzdechla a pustila se do obvolávání logistiky.

Eriksson bez vysvětlení zavřel dveře. Posadil se ke svému stolu a vložil list papíru zpět do psacího stroje.

A já vyzývám dobrosrdečné, rozumné občany Indie, aby si uvědomili, že pouhé odmítnutí spojit se s některou z mocností naší nové země nestačí k tomu, abychom udrželi tyranské síly na uzdě….

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License