Mikell
mik

Roku 1978 začal Mikell Bright vychovávat své dva syny na ranči, který zdědil. Obloha byla vždy modrá a země úrodná a divoká. Jeho kluci si hrávali v horkém slunečním svitu amerického středozápadu a stavěli pevnosti v hlubokém sněhu v zimě. I koně byli silní a dařilo se jimdobře. Mikell si při práci pískal, protože krev tekla rychle, stejně jako hořela těla. Takže když se ukázalo jak dobře jeho syn viděl, udělal Mikell to, co každý dobrý otec. Odstranil drápy pastýřskému psovi. Ochočil hříbě. Postrčil stádo krav elektrickým šokem.

Ale to nebyl Jackův příběh na vyprávění.

zpátky

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License