Orientace Agentů MC&D
hodnocení: +1+x
blank.png

Vítejte u Marshall, Carter a Dark s.r.o.. To, že jste tady znamená, že jste byli přijati do našich řad. Gratuluji.

Zasloužíte si menší úvod do naší organizace. Dalo by se říct, že jsme klub. Klub, který svým členům poskytuje ty nejvzácnější a nejdražší zážitky a zkušenosti, kterých se vám jinde nedostane. Sídlíme v Londýně, naši agenti však operují po celém světě. Hledají a získávají předměty, které nám ty zmíněné zážitky umožňují poskytovat. Vy, kteří tu dnes sedíte s páskou přes oči budete naši hledači, naši agenti. Vybrali jsme vás z těch nejlepších z nejlepších, jste ti nejschopnější a nejinteligentnější ze všech, kteři se přihlásili.

Dovolte mi vysvětlit vaše povinnosti. Budete pracovat v terénu. Spousta z vás má konexe na další skupiny, které pracují s objekty v našem hledáčku, například Nadaci, Hadovu Ruku nebo Církev Rozbitého Boha. I přes tyto konexe očekáváme vaši plnou loajalitu. Jakékoliv náznaky zrady budou přísně potrestány.

Vaše práce se bude lišit případ od případu, takže nepůjdu do podrobností. Akce, interně známé jako Akvizice vám budou přidělovány na základě vašich statistik. Nemáte povoleno Akvizici odmítnout. Během práce na Akvizici budete mít, podle okolností, přístup k částem našich téměř neomezených zdrojů. Jejich zneužití bude přísně trestáno.

Na vám přidělené Akvizici musíte začít pracovat tak rychle, jak jen to bude možné a současně si udržovat dostatečné krytí. Za žádných okolností nesmíte nikomu odhalit, že pracujete pro Marshall, Carter a Dark. Jakýkoliv pokus zmínit Marshall, Carter a Dark před osobami. které nespolupracují s Marshall, Carter a Dark bude přísně potrestán.

Vaše orientace tímto končí. Otočte se prosím doprava a pokračujte krátkými, vyměřenými kroky. Pásky vám odstraníme u dveří. Někteří z vás zároveň obdrží informace ke své první Akvizici. Děkuji za váš čas.


Agent Smalls s menší obtíží opustil místnost, jeho rozklepané ruce přitisknuté k boku. Šel velmi opatrně v obavách, že by vrazil do ostatních účastníků, kteří ve skutečnosti neexistovali. Jeho cesta k východu byla napjatá. Pozorný člověk by si všiml, jak se jeho dech zpomaluje a pot na jeho čele třpytí. Agent Smalls, úspěšný agent Nadace, by nejspíš vykřikl hrůzou, kdyby místnost skutečně viděl.

Carter sledoval muže odcházet z místnosti skrz svá seschlá, přimhouřená oční víčka a kontrolovaně oddechoval. Jeho zvadlá lidská schránka, proudem času zbitá a zjizvená, visela z invalidního vozíku, v jeho zakalených očích stále zbytky strachu. Když začal mluvit, zasípal. Schránka zasípala s ním. "Opravdu to stálo za to? Celá orientace jen pro jednoho muže?"

Marshall netečně pozoroval, jak člověk se zavázanýma očima vychází ze dveří. Zvedl gesto jediného dlouhého prstu a zbytek mužů v obecenstvu též odešel, jejich kroky se ozývaly místností. Jejich výrazy byly prázdné a každý z nich měl na čele povrchní, ale jasně zřetelnou jizvu. Spoluzakladatel Marshall, Carter a Dark si odkašlal a napil se ze sklenice vody. Jeho hlas se změnil z chladného, neosobního tónu na procítěnější a hlubší, který dával dojem obrovské, až nelidské inteligence. "V budoucnu by nám mohl přijít vhod. Dlouhodobé investice se vyplácejí." Upravil si kravatu a lehce se zasmál, jeho smích byl chladný a sebevědomý. "A u Nadace se vyplácejí dvakrát tolik. Kdo ví, kdy se nám zrovna bude hodit. Možná dokonce bude užitečnější než Jenkins."

Místnost naplnil hlasitý, prázdný smích.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License