KTE-0154-Blackwood-Gorgon
hodnocení: +1+x
blank.png


Záznam v databázi pro Nepřátelské Entity

ID hrozby:

KTE-0154-Blackwood-Gorgon (Pomstychtivá Piñata)

Autorizovaná Úroveň Hrozby:

4 (Vážná Hrozba)

Popis:

KTE-0154-Blackwood-Gorgon označuje entity připomínající čtyřnohé Piñaty, které představují okamžité nebezpečí pro veškeré děti v okolí. Každé lidské dítě ve věku do 12 let, které vstoupí do okruhu 5 metrů 15 metrů 30 metrů od entity a zůstane v tomto okruhu déle, než 30 sekund, začne zažívat efekty KTE-0154-Blackwood-Gorgon, které zahrnují okamžitou dehydrataci oběti, kompletní paralýzu oběti, s vyjímkou očí a nervové soustavy, a postupnou přeměnu orgánů v nepřirozené sladkosti, jež KTE-0154-Blackwood-Gorgon používá k reprodukci.

Pokud je to možné, KTE-0154-Blackwood-Gorgon se následně přiblíží k oběti a začne ji opakovaně tlouct, přičemž z ran, které entita svými útoky způsobí, začnou vypadávat přeměněné sladkosti. Pokud je oběť odstraněna z oblasti efektu, přestane být KTE-0154-Blackwood-Gorgon aktivní a oběť zemře na následky dehydratace, udušení, nebo vnitřního krvácení.

Sladkosti KTE-0154-Blackwood-Gorgon mají podvědomý efekt na osoby ve věku do 12 let, jež způsobuje touhu jíst tyto sladkosti, ovšem tento efekt je popisován spíše jako "vtíravá myšlenka", spíše než kompulze. Osoby ve věku do 12 let se stanou instancemi KTE-0154-Blackwood-Gorgon do 10 minut, zatímco u organismů, které pozřely sladkosti, se objeví náhlý vážný případ diabetu 2. typu, což většinou způsobí smrt, pokud osoba nevyhledá okamžitou lékařskou pomoc.

KTE-0154-Blackwood-Gorgon je typicky nepohyblivé, mimo případy, kdy oběť vstoupí do jeho oblasti efektu, ovšem v minulosti prokázalo, že je schopné otáčet se ve směru velkého množství adolescentních dětí1 a to až na vzdálenost 200 mil.

Pravidla střetu:

Výbušniny nesmí být použity proti KTE-0154-Blackwood-Gorgon za žádných okolností, neboť sladkosti vytvářené oběťmi KTE-0154-Blackwood-Gorgon jsou rovněž uvnitř instancí KTE-0154-Blackwood-Gorgon a jsou kompletně imunní vůči poškození výbuchem, či horkem. Tepelné zbraně jsou schopny efektivně zničit instanci KTE-0154-Blackwood-Gorgon a odstranit její anomální efekty, ovšem jediný způsob jak zničit sladkosti KTE-0154-Blackwood-Gorgon je za pomocí kyselých substancí s alespoň pH 2.

KTE-0154-Blackwood-Gorgon by mělo být zničeno okamžitě po spatření, nejlépe za pomocí plamenometu, aby se předešlo možnosti, že instance KTE-0154-Blackwood-Gorgon ovlivní potenciální oběti během transportu. Po terminaci musí být oblast dána do karantény a musí být prohledána kvůli možným sladkostem KTE-0154-Blackwood-Gorgon, jež musejí být zničeny při nejbližší možné příležitosti.

Historie:

KTE-0154-Blackwood-Gorgon bylo poprvé zaznamenáno Koalicí v červnu roku 2011, ve městě Stillwater v Oklahomě, kde se vyskytly sladkosti KTE-0154-Blackwood-Gorgon neznámého původu, což vedlo ke smrti 17 osob, včetně tří dětí, jež byly přeměněny na instance KTE-0154-Blackwood-Gorgon. Dvě z těchto instancí byly zničeny silami Koalice, ovšem jedné instanci se podařilo uniknout zničení a byla nalezena Nadací SCP, jež entitu označila jako SCP-956.

Tato entita KTE-0154-Blackwood-Gorgon byla svěřena pod kontrolu Dr. Francescy Nileové, jež je zodpovědná za vytvoření Juniorského Využitelného programu Nadace SCP, a tedy za smrt, nelegální a neetické zacházení a experimentaci u více než 2000 dětí.2. Pod vedením Dr. Nileové, jakožto vedoucí projektu, rostly instance KTE-0154-Blackwood-Gorgon na síle a prokazovaly stále větší a znepokojující nárůst efektivity.

Dne 15. 3. 2022 bylo vedení Nadace SCP doručeno ultimátum nařizující odevzdání entity KTE-0154-Blackwood-Gorgon a Dr. Francescy Nileové do rukou Koalice, pro účely likvidace a prosekuce.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License