Klub Agresivních Chodníkojezdců
hodnocení: +5+x
blank.png

Kronika K.A.C - Osudný den


První pravidlo Klubu Agresivních Chodníkojezdců.
Jezdí se výhradně po chodníku, přechodech a skrz podchody!

Druhé pravidlo Klubu Agresivních Chodníkojezdců.
Jezdí se výhradně po chodníku, přechodech a skrz podchody!

"Jó kurva posraný masožrouTi, podporovači zvířecího holokausTu To jsou!" vyblila rozhodně posTava s přemírou modré barvy v jejích vlasech. "phal do pieTchi mrTko! klub veganisTů je vedle Ty gedro." zvolal Dežo rozhodně. RachoTící povyk v klubu za chvíli usTal, hlavně pro To, že si nikdo nevšiml kdo tu modrouvlasou osobu vlasTně pobodal a nevypadalo To že by jí někdo chtěl zachraňovaT. Tomášeq Dárdn avšak pokračoval ve výkladu.

"Takže klube," řekl Tomášeq odhodlaně. "Máme nový cíl. Prágl jsme už zkurvili koloběžkama a hnuTím 30 pro Prahu." Klubem se ozval jim nechvalně známý pokřik.

K.A.C | K.A.C | K.A.C,
Mrdáme Tě pedesTriáne přejedeme Ti koTníky!
AŤ už kolem, nebo kolobrndou Tak i Tak si v prdeli!
K.A.C | K.A.C | K.A.C

Tomášeq: "Kdo si dokáže TipnouT, co bude náš další cíl Týme?"
Cheddar: Čýme? Kde je Cheems?"
Dežo: Týme more! ŠpaTnej příběh gáždho, zalez zpáTky do Perníq Townu."
Séba: Co Třeba Písek, už Tam jednocho agenTa máme a vypadá To slibně?"
Tomášeq: ZaTím nás nezajímají okrajové vesnice Sebíku, náš další cíl je [dramaTická odmlka] BRNO
Séba: Tomíqu, i s maskovaným koTníqo oděncem pobíhajícím Brněnskými ulicemi?
Tomášeq: Ano, našel jsem jeho slabinu od sTarého moudrého páprdy felícího za fesŤákovými kadiboudami. Jeho slabinu mi prodal za 20 kč a krábu cigár. Musíme připraviT kola, kTerá budou plněné Masem™®, a plášTě dělané z kůže poskrvněného psa. Toho psa

Klubem se rozeznělo burcovné halekání všech kolisTických osob. Všichni se dali do práce. Maso pěsTovali Také na osobní účely v klubovém mrazáku, Takže vyplniT kola nebyl problém. NekTeří psi museli býT poskvrněni, ale dalo se To jakožTo rodinný úkol Dežovi. Už To přicházelo.


Noc byla Temná a plná hrůz. Na jedné sTraně Klub K.A.C, sebevědomně sedící na svých mechanicky poháněných ořích. ProTi nim sTál jeden muž, Ten muž. Xuž, jesTli dovolíTe. K.A.C byli dobře vybaveni. Věděli proTi komu jdou a co je v sázce. Prohra nepřipadá v úvahu ani pro jednu sTranu. Xuž si mumlal svojí říkanku pro šTěsTí 4,8,15,16. TuTo říkanku si říkal než na hodinách padlo 23:42. V Ten momenT se ulice Willema Dafoea změla v biTevní pole. Xuž byl příliš naskillený 360 MLG NO-SCOPER a kolisTy rozjebával jednoho za druhém. Tomášeq avšak jednu slabinu osTaTním neřekl. Páprda si od něj ve skuTečnosTi vzal 50 korun a 2 kráby zlaTých marlborek a zmínil mu ješTě jednu slabinu. Byl To KraTom. PoTé, co Xuž jeho nenávisT k cyklisTům skombinoval s jeho mocným rasismem a jednou ranou zničil Deža a jeho ukradené kolo, Tomášeq věděl že je čas. VyTáhl peTku s nejmíň kvaliTní čůčem a nasypal do něj perfekTní množsTví kraTomu pro zaujeTí Xužovo 6. smyslu. Jeho neohrabané vrávorání k láhvi plné čůča a kraTomu ho oslabilo. Náhodný hrdina se jménem začínajícím na n a končícím na eTo přijel na svém oři Galaxy Magion a experTní Technikou připravil Xuže o konTakT v koTníkovém kloubu. Xuž se skácel k zemi a jeho křik byl slyšeT až k brněnskému náměsTnímu dildu. Po TomTo večeru o něm už nikdy nikdo neslyšel. Spekuluje se že byl odebrán do šaTlavy za jeho zločiny proTi lidskosTi jisTým mužem se jménem Uriáš.


Xuž byl poražen a koTníky bezvěrců byly znovu zraniTelné. Nejmenovaný hrdina odjel jezdiT do svého noname měsTa Tam a zpáTky přes nejsTarší mosT ve sTřední evropě.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License