Návrh Uživatele: Kate McTiriss
hodnocení: +2+x
blank.png
mctiriss.header.png

Následující Zadržovací Procedury byly jednomyslně schváleny Celkovou Exekutivní Komisí Oblastních Direktorů a Radou O5

Objekt #: SCP-001

Třída Objektu: Thaumiel (Subjektivní úsudek)

Speciální Zadržovací Procedury: Bylo jednomyslným subjektivním názorem Celkové Exekutivní Komise Oblastních Direktorů1 dne 3. května roku 20██, že pozice SCP-001 v databázi bude uzamčena pro úpravu a její modifikace bude povolena pouze sedmi (7) osobními klíči patřícími členům Rady O5. Bylo subjektivním názorem CEKOD, že objekt dříve označovaný jako SCP-001 bude zbaven zařazení SCP a bude uskladněn v standardním zadržovacím trezoru s vysokou ochranou v Oblasti-19.

Bylo jednomyslným názorem CEKOD, že žádné objektivní názory, nebo prohlášení by se za žádných okolností neměly vytvářet na hlavní stránce SCP-001 v Nadační Databázi, pouze ověřitelně pravé záznamy názorů Nadačních nejvýše postavených jedinců.

Bylo jednomyslným názorem Rady O5 dne 3. května roku 20██, že v případě že entita úrovně Thaumiel, Dr. Mary Nakayama, nebo nebo jiná entita tvrdící že je jedno z nich, naváže kontakt s Nadací, bude poslána za Radou O5 kvůli vyjednávání a spolupráci. Bylo většinovým názorem Rady O5, že by na hlavní stránce SCP-001 v Nadační databázi neměly vzniknout žádné pokusy o neutralizaci entity úrovně Thaumiel, nebo o její oslabení.

Popis: Bylo jednomyslným názorem CEKOD a Rady O5 dne 3. května roku 20██, že jakékoliv prohlášení, či fakt vytvořený na této specifické stránce v Databázi Nadace SCP ⦿/Procedury/001/SCP-001.ftml se stane objektivní pravdou. Dřívější jednomyslný názor CEKOD a Rady O5 zní tak, že modifikace provedené na této stránce mají ohromné, a možná i nekonečné realitu modifikující následky Kategorie-Alef Room ("Nejvyšší možné"); dřívější jednomyslný názor CEKOD a Rady O5 zněl tak, že žádné další testování těchto efektů by nemělo proběhnout kvůli možným scénářům XK/CK/LK/VK/ZK/תK, jež by mohly během testování nastat.

Bylo jednomyslným názorem CEKOD, že další stránky uvnitř sekce ⦿/Procedury/001/ Nadační Databáze nemají žádné anomální efekty a že dřívější verze databáze SCP-001 před objevením jeho efektů a vzniknutím entity úrovně Thaumiel zde budou uloženy v podsložce kvůli referenci.

Bylo jednomyslným názorem CEKOD, že všechna prázdná místa v Nadační Databázi budou prozkoumána kvůli dalším realitu ovlivňujícím anomáliím Kategorie-Alef Room, a že pouze série o 1,000 pečlivě prozkoumaných místech v databázi budou uvolňovány pro Nadační personál pro vytváření nových Speciálních Zadržovacích Procedur.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License