Návrh Uživatele: Kalinin
hodnocení: +2+x
blank.png

PRO: Oblastní Ředitele LISTSERV; Výzkumné Ředitele LISTSERV; Velitele Mobilních Úderných Jednotek LISTSERV; Oblastní Velitelství LISTSERV; Vedoucí Oddělení LISTSERV
OD: [OVĚŘENÝ ÚČET RADY O5]
PŘEDMĚT: SCP-001
URGENTNOST: VYSOKÁ

musíme veškerou pozornost zaměřit na okamžité vyřešení současné situace. nejdříve uklidníme všechny fámy, abychom se mohli zaměřit na další kroky. tohle je poprvé a naposledy kdy uvidíte přepis hlasování Rady O5. nikdo nebude klást žádné otázky.

složka 001 je v příloze. odtajnili jsme ji dnes ráno. běžte a kupte nám čas.

- O5-[OVEŘENÝ ČÍSELNÝ KÓD]

ZÁZNAM ROZHODNUTÍ - RADA O5 #16-47 ("CON-5")

OHLEDNĚ NÁVRHU: POKRAČOVAT V POHOTOVOSTNÍM PLÁNU 2798-5, KVŮLI DISTRIBUCI EFEKTIVNÍCH PROSTŘEDKŮ SEBEVRAŽDY ZEMSKÉ POPULACI, ABY BYLI UŠETŘENI VŠICHNI OBČANÉ ZAPOJENÍ DO SCP-001
PRO: O5-3, O5-4, O5-7, O5-9, O5-10, O5-11
PROTI: O5-2, O5-5, O5-8, O5-13
ZDRŽEL SE: O5-1, O5-6, O5-12
VÝSLEDEK: NÁVRH ZAMÍTNUT

předzvěst.docx

scp-001.pdf

probíhající_jednání.docx

noc_plná_filmů.pst

STANDARDNÍ HLÁŠENÍ O SNU 66-Y 990-1.pdf

Zpráva o Akci 2272'.pdf

STANDARDNÍ HLÁŠENÍ O SNU 66-Y 990-2.pdf

muž_na_prahu.avi

jaci_and_aurelio.pdf

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License