Návrh Uživatele: Jim North
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-001

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem ke vstřícné povaze SCP-001 byla objektu přiřazena třída Safe a pokusy o jeho zadržení nejsou v blízké budoucnosti nutné. Snahy o zadržení musí být směřovány pouze na produkty SCP-001, kterým musí být přiřazena individuální označení a speciální zadržovací procedury.

Popis: SCP-001 je mužský humanoid známý jako "Dr. Wondertainment", ohýbač reality Třídy I schopný dodat jinak obyčejným výtvorům anomální vlastnosti, přičemž soustředí své schopnosti na vytváření hraček, deskových her, sladkostí a dalších různorodých produktů pro děti. Tyto předměty distribuuje za pomoci anomálních prostředků z neznámé lokace.

Mezi příklady takových produktů patří papír, který na sebe vezme vlastnosti čehokoli, do čeho je seskládán, hrací sada schopná vytvořit pohyblivé stíny a lízátka, která umožňují měnit hlas.

Dodatek 001/1 - Historie: Kvůli nezastižitelné povaze entity není o její minulosti moc známo. Avšak ví se, že se narodil v malé vesničce, kde byl i vychován. Byl synem švadleny a diplomovaného účetního. Přestože se zdálo, že bude celý život tiše trpět v zoufalství z šedého, nudného světa kolem, nalézal zalíbení výhradně v příbězích, které mu jeho otec každou noc před spaním vyprávěl. Byly o báječném výrobci hraček, který dokázal divy, jaké svět nikdy předtím či potom neviděl. O výrobci hraček, který byl podle otce SCP-001 jeho vzdáleným příbuzným a jehož krev měla téci žilami SCP-001.

Když objekt vyrostl začal v otcových příbězích hledat pravdu, s úmyslem prokázat svůj původ. Slepě následoval každou stopu, kterou našel. Vyhledával i ty nejmlhavější povídačky o panenkách, které procitly k životu, o loutkách, které k pohybu nepotřebovali provázky, či dokonce o kukačkách, které zpívaly a tančily, aniž by v sobě měli jediné ozubené kolečko či pružinku. Po dlouhou dobu se zdálo, že jeho cesta byla pouhým promarněním času a že tajemství starého hračkáře byla navždy ztracena. Avšak k jeho překvapení a potěšení nalezl místo, ze kterého vycházely pobíhající panenky, tancující kukačky a spousta dalších kouzelných věciček.

Nalezl Továrnu.

Továrna byla past. Vzala SCP-001 a hodila onoho mladého muže mezi další zubožené pracovníky skrývající se za šedivými zdmi z kovu a betonu. Donutila ho stát se součástí tohoto výsměchu kreativitě, dokud mladíka téměř nezlomila. Avšak mladý muž se nedal a utekl, utekl s kradenými dokumenty, které vedly k chatce hluboko v lesích, ke zdroji kouzel, který Továrna pokřivila k obrazu svému.

Vstoupil do té chaloupky a objevil dílnu svého dávného předka. S jemným, spokojeným úšklebkem na tváři si pročetl veškeré deníky, poznámky a výkresy. S mírným náznakem jiskry v očích se ujal náčiní, jež bylo součástí jeho nového řemesla. A konečně s výdechem plným uspokojení se-

Ne.

Ne ne ne ne.

Jakože, jo. Jo, tohle je překrásný příběh. Vše je krásné a pěkné, je to tak dojemné a intimní. Ale tohle má být přeci záznam o SCP-001, no ne? Potřebujeme něco lepšího než pouze "pěkný příběh", nemyslíš?

Dobře, jsem rád, že se shodneme. Zkusme to tedy znovu, ale tentokrát v trochu velkolepějším stylu!

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License