Nedostatečná úroveň prověření
hodnocení: +3+x
blank.png

Agent Green otevřel oči.

“Agente Greene.”

Jemu nepovědomá postava v obleku seděla naproti. Greenovi najednou došlo, že má na sobě stále mikinu a tepláky.

“Kde to jsem?”

“V mé kanceláři. Nikdy jsme se neviděli a až tato konverzace skončí, pochybuji že se ještě uvidíme.”

“Kdo jste?”

Postava zahrála notu na ukulele, které vytáhla zdánlivě odnikud. Greenovy oči se roztáhly a ruce se mu začaly potit. Clef se lehce zasmál. Jeho reakci oceňoval.

“Nebojte se. Nejste v průšvihu. Co je poslední věc, kterou si pamatujete?”

“Pane, ehm… byl jsem na umělecké výstavě, to si ještě pamatuju… a potom se ozvalo něco hlasitého. Jako opravdu hlasitého. A nic potom.”

“Výborně. Takže zaprvé, právě jste si dobrovolně vzal dávku cílených amnestik.”

Green si všimnul injekční stříkačky na zemi vedle sebe.

“Udělal jste to, protože jste byl svědkem vážného úniku ze zadržení SCP-447, během něhož vám byly vysvětleny jeho efekty, aby jste mohl pomoci se zadržením. Stále však máte příliš nízkou úroveň prověření na to, abyste znal efekt SCP-447, ale o to jste se právě postaral. Také jste to udělal proto, že jste opravdu hodně chtěl zapomenout, co se včera stalo.”

Green si promnul spánky. Četl složku SCP-447 snad stokrát a vždycky ho zajímalo, co zelený sliz dělá, když přijde do kontaktu s mrtvými těly. Možná že to nechtěl vědět.

“Vozidlo naložené SCP-447-2 opustilo včera ráno tuto oblast. Když včera večer dorazilo na místo určení, bylo prázdné. Nevíme, jak se vozidlo dostalo na 'výstavu', protože naše satelity nic neobvyklého nezachytily. Dobrá zpráva je, že všechen SCP-447-2 už jsme znovu zadrželi.”

“Takže, počkat, co se vlastně stalo?”

“Jak už jsem řekl, nemáte dostatečnou úroveň prověření na to, abych vám sdělil všechny detaily. Vedl jste si dobře vzhledem k tomu, jak málo informací jste měl. Rád bych vám za to udělil vyznamenání, i když sám nevíte, co jste udělal. Pouze dvacet sedm smrtí, všechny civilní. Bylo by to mnohem horší, kdybyste tam nebyl. Únik byl způsoben osobou, kterou jste ve své zprávě označil, jako 'Střihač'.”

“Mojí zprávě?”

“Ano, v té, kterou jste mi dal předtím, než jste si píchnul injekci.”

Clef mu ukázal manilovou obálku.

“Samozřejmě vám to nemůžu jenom tak dát. Ne bez toho, abych napřed něco začernil.”


Standardní Formulář pro Hlášení o Incidentu
Identifikační číslo dokumentu: SCP-447-BSC-4039
Autor: Terénní Agent ████ Green

Zjednodušené Shrnutí Relevantních Událostí

1700: Dorazil jsem do ███████ automobilem. Prošel jsem kolem západního nádvoří.
1705: Prošel jsem ze západního nádvoří do centrálního nádvoří.
1707: Objevil jsem hromadu mrtvých těl.
1708: Sebral jsem vzorky otisků a vlasů ze dvou těl.
1710: Šel jsem k vozidlu přes západní nádvoří.
1713: Vrátil jsem se k vozu. Prošel jsem vzorky v databázi. Žádné výsledky. (analýza vzorků je dostupná na Nadačním intranetu)
1715: Prošel jsem na severní nádvoří z centrálního nádvoří. Poznamenal jsem mramorovou strukturu, která se na nádvoří objevila od 17:10.
1716: Setkal jsem se s Agentem Tangerinem.
1719: ████████████████████.
1720: ████████████████████████████████.
1725: Vrátil jsem se na centrální nádvoří.
1727: Ozval se hlasitý zvuk.
1728: Předehraná zpráva, později potvrzeno, že se jedná o zájmovou osobu 'Střihač'.
1729: Balón naplněný SCP-447-2 je spuštěn na mrtvá těla.
1730: Balón praská. Do dvou sekund po dopadu se objevuje vysoký humanoid s plynovou maskou v černém kabátě, dále označován jako 'Kabát' kvůli zjednodušení, █████████████████████████.
1731: Kabát ████████████████████████████████████████. Agent Green začíná střílet ██████████████████████. Dva civilisté ████████████████, později nalezeni mrtví ████████████████████████████████.
1732: Většina mrtvých těl ████████████████████████; Kabát ████████████████████████. Tři agenti v přestrojení a dva Umělci se pokoušejí ██████████████████ ██████████████████████, což se ukáže, jako neefektivní, namísto ███████████████. Vypuká masová panika kvůli kombinaci ██████████████████ a střelby, většina civilistů a Umělců se pokouší evakuovat z oblasti. ████████████████████, ███████████████████; ████████████████████████████████████, zničilo sedm anomálních instalací a způsobilo smrt dvou civilistů.
1733: Kabát pokračuje ████████████████████████████████████████, silně zredukovaná ███████████████████████ SCP-447-2. Agent Green kontaktuje Oblast-██ a ohlašuje únik ze zadržení SCP-447, žádá o posily. █████████ není doporučeno vzhledem k pozici ve větším populačním centru, spolu s možným ovlivněním zadržovacích procedur SCP-████ a ████████████████████.
1734: Dva Umělci, později identifikováni jako zájmové osoby Overgang Dood a Joseph Tamlin, se pokoušejí ██████████████████████████████████ s podporou Kabáta. Kabát pokračuje v ████████████████████████████████, používá anomální objekty ze svého kabátu k ████████████████████, ████████████████████████████████. Po trojitém překontrolování identity a prokázání, že se jedná o urgentní situaci, je Agentu Greenovi vysvětlen primární, █████████████████ efekt SCP-447-2.
1735: Umělec známý, jako ██████ se pokouší napomoci civilistům za použití barvy a šablon k ████████████████████████ a vytváří anomální evakuační bod, který vede na blízké parkoviště. ██████ pokračuje ve vytváření dalších evakuačních bodů po dobu tří minut. Joseph Tamlin používá █████████████████████████ ve spojení s █████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████ █████████████████████. ███████████████████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████. Kabát pokračuje ████████████████████. Agent Green pokračuje ve střelbě na █████████████████████████████, ███████████████████████████. ████████████████████████ vyústilo v zahynutí dalších pěti civilistů.
1736: ██████████████████, Kabát ████████████████████████████████████████. Agent Green ███████████████. Overgang Dood pomáhá Josephu Tamlinovi do ███████████████████████████ s pomocí ████████████████████████████, ████████████████████████████████████. SCP-447-2 ██████████████████████ pět zahynulých civilistů, což vedlo k dalšímu ████████████████████, ████████████████████████ a neodvratná evakuace civilistů.
1737: Joseph Tamlin telefonuje na neznámé číslo zatímco Overgang Dood ███████ ███████████████████████████████████████. ██████████████ ███████████████████████████████████████████████████████████████, ██████████████████████████ █████████████████████████████████ ██████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████. SCP-447-2 ████████████████████████████████████████████████████████.
1738: ██████, stále vytváří evakuační body, když je náhle napaden zájmovou osobou jménem 'Sochař', jež po něm začíná střílet. ██████ je střelen do ramene a poté namaluje ███████████, což ████████████████████████. Sochař si všímá █████████████████████, křičí "CO TO KURVA MÁ ZNAMENAT, STŘIHAČI?" a začíná █████████████████████████████████. ███████████████████ pokračovalo exponenciálně ██████████████████████████████████████████. Kabát dokončuje ██████████████, začíná ████████████████ █████████████████████████████ rozdvojení.
1739: SCP-447-2 ███████████████████████████████████████████████████████████, █████████████████████ další ztráty a zvýšená úroveň ██████████ ██████████████████████████████████ ████████████████ snížená kapacita ███████████████. Agent Green ████████████████████████████████ ale není schopen zabránit dalším sedmi civilním ztrátám █████████████████████. Ztráty jsou následně ███████████, ██████████████████████████████████████████ Kabátem.
1740: ████████████████████████████████████ SCP-447-2 ███████████████████████████ Kabát, ████████████████████████████████ █████████████████████. ██████████ ██████████████████████████████████████████, Agent Green ███████████████ bezpečnost civilistů. Agent Tangerine doráží na centrální nádvoří, aby pomohl ███████████████████ za pomocí anomálního ███████████████████████████████ získaného od místního umělce. (později zadrženo a označeno jako SCP-█████)
1741: Umělkyně, později identifikovaná jako zájmová osoba 'Melanoma', přichází █████████████████████████████████████, zdá být modifikovaný █████████████, dále označovaný jako 'umělecká bomba'. Umělecká bomba je použita na ████████████████████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████████████████; ████████████████, křičí do telefonu "ODPAL TO SAKRA!". Umělecká bomba █████████████ roztahuje ██████████████████████████████████████████ neočekávaná interakce s SCP-447-2 █████████████ ████████████████████████████████████████ způsobuje, že se dvě předchozí ztráty ██████████████████ █████████████████████ po kontaktu. SCP-447-2 █████████████ ████████████████████████████████ téměř kritickou hmotnost; ovšem Kabát ██████████ ████████████████████████████████████████████████████████.
1742: ███████████████████████████████████████████████████████████████, ovšem nejsou organické, ale anomální duplikáty vytvořené z hlíny. Vystavení SCP-447-2 tedy nezpůsobí ████████████████████████████████. Originální █████████████████████, identifikováni jako členové anomální hudební skupiny "Futanari Titwhore Fiasco", ███████████████████████ █████████████████████. Agenti Green a Tangerine pokračují █████████████████████████████████████████████ ██████████████████████. Umělecká bomba ███████████████ █████████████████████████████████████████████ ███████████████ SCP-447-2 ██████████. Sochař pokračuje ██████████. ████████████████████████████ Joseph Tamlin a Overgang Dood ██████████████████████████████. ██████████████████████████████ jedna civilní oběť.
1743: Zájmové osoby 'Malíř' a 'Stavitel' █████████████████████████████████████████████. ████████████ ale nedaří se jim synchronizovat ████████████████████████ ████████ █████████████████████████████████ naopak pokouší o ████████████████████████. ███████████ ████████████████████████████████ ██████████████████ ███████████████████████████████████████████████. ██████████████████████████████████████████████████████, ██████████. ███████████ ██████████; ██████████████████████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████████████████, █████████.
1744: ██████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████. ████████████████████████████████████; █████████████ ██████████████████. ██████████████████ ████████ ██████████████████████████████████████████████████████ ██████████████ ██████████████████. ████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████ ██████████████████ ████████████.
1745: Nadační agenti vyžádaní v 1733, doráží █████████████████████. ████████████████████████████████████, ████████████████████████████████████ ████████████ ██████████████████████████████████████████████████████; ███████/███████ ██████████████████████████████████████████████████████ ████████████ ██████ ████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████████████.
1746: █████████████████████████████████████ ██████████████████ █████████.
1747: ██████████████ ███████████████████████████████████; █████████████████████. Kabát ███████████████████████████████████. Joseph Tamlin a Overgang Dood ███████████████████████████████████████████████████████████████.
1748: █████████████████████████, později identifikovaná jako Umělkyně Rita Summersová, █████████████████████ ██████████████████████████████████████████ ██████████████. █████████████████████████; █████████████████████ ████████████████████████████. █████████████████████. Agenti Green a Tangerine █████████████████████ ████████████████████████████ █████████████████████ ██████████████████████████ ████████████████████ ██████████████████ ███████. █████████████████████. ████████████████████ ███████████████████████████.
1750: ████████████████████████████ ████████████████ ███████████████████████████████████████████████████ ██████████. █████████ ███████████████████████████████████, ██████████, ████████████, ████████████ ██; ███████████████. ██████████████████████ █████████████████████ █████████████████████████████████████████████████, █████████████████████████████.
1755: ███████████████████████████████████ ████████████████████; ██████████████████████████████████████████████████████. ███████████████ ████████████████████████ ██████████████████████████ ██████████ ███████████████████████████████ ███████ █████████████████████████████████████████████████████ ████████████████████ █████████████████████████████████████████████████████ █████████████ ██████████████████████████████████ █████████████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████████ ███ ████████████████████████████████████████████████ █████ █████████████ ██████████████ ████████████████████████████████████████████████ ████████████████████████████ ███████████████████████████████████ ██████████████████████████████ █████████████████████ ███████ ███████████████████████████████████████████████ █████████ ████████████████████████████████████████████████████████████████ ███████████████████████████████████████████ █████████████ █████████████ ██████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████ ███████████████████ ████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████████████████████████████ ███████████████████ ██████████████.
1756: ██████████████████████████████████████ ███████████████████████████████ ████████████████████████████ █████████████████████████████████████████████████ ████████████████ ██████████████████████ ███████████████████████████████ ██████ ████████████████ ████████████████████████████████ █████████████████████ ████████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████████ █████████████████████████████ ██████████████████████ ███████████████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████████████████ ███████████████████████████ ████████ █████████████████████████ ███████████████████████████ ██████ ████████████████████████████ ████████████████████████████████████████████████████████ ███████████████████████████████ ████ █████████████████ █████ ██████████ ████████████ █████████████████████████████████████ ███████████ ██████████████████████ █████████████ ███████████████████████ ██████████████████████████ █████████████████████████████████ ██████████████ █████████████████████████████████████████ █████████████████████████████ ████████████████████ ███████████████████ █████████████████████████████████ ███████████████████████ █████████████████████ ████████████████████████████████ ████████ ████████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████████ ███████████ ███████████████ ███████████████████████████████████████████ ████████████ █████████████.
1808: ██████████████████████████████ ████████████████████████ ███████████████ ██████████████████████████████ ██████ ██████████████████████ ███████████ ██████████████████████████████ █████████████████████ ██████████████ ███████████████████ █████████████ ███████████████████████████ ██████████████████████████████ █████████████████ ███████████████████████████████████████████████████ █████████ ███████ █████████████ ████████████ ████ ██████████████████████████████████████████████████ ████████████████████ ████████████████████████ ██████████████████████████████████ ███████ ████████████ █████████████████ █████████████████████████ █████████████████████ ██████████████████████████████████████████████████ █████████████████████ █████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████████ ███████████████████ ██████████████████████████████████████ ████████████████████████ ██████████████████████████████████████████ ████████████████████████ ████████████████████████████ ███████████████████████ ██████████████████████████ █████████████████████████ █████████ ██████████████████████████████████████████████ ██████████████ ████████████████████ ███████████ ██████████████████████ ████████████ ███████████ ██████████████████████████ ████████████████████████████ ████████████████████████████ ██████████████████████████████████ ███████████████████████████████████████████ █████████████████████ ████████████████ █████████████████████ ██████████████ ██████████ ████████████████ ████████████ █████████████████████████████████████████ ██████████████████████████ █████████ ████████ █████████████████████████████ ████████████████████████████████ ████████ ████████████████████████████████████ █████████████████████████ ██████████████ ██████████████████████████████████████ ██████████████████████████████ ███ ██████████████████ ████████████████ █████████████████████████████████████
1811: ████████████████████████ ████████████████████████████████████████████████████ ████████████████████████████████ ██████████████████████ ██████████████████████ ██████████ ██████████████████████ ███████████████████████████ ██████████████████████████████ ████████████████████████████████ ██████████ ███████████████ ███████████████████████████████████████████████████ ████████████ ████████████████████████████████ ████████████████████████████████████ █████████████████ ████████████ █████████████ ██████████████████████████████████████████ ███████████████████ █████ ████████████████████ ███████████████████████████████ ██████████████████████████ ██████████████████████████████████████ ████████████████ ███████████████ ██████████████ ████████████████████████████████████ ███████ ████████████████████ ████████████ █████████████ ██████████████ ████████████████████████████ █████████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████ █████████████████████ ███████████████████████ ███████████ ██████████████████████████ ██████████ ███████████ ███████████ ███████████████████████████████████ ███████████████████ █████████████████████████ ██████ ███████ ██████████████████ ███████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████ █████████████████████████ ████████████████████████ ██████████████████████ ██████████████ ███████████ ████████████████████████████████████████████ ██████████████████████ ███████████████████████████████████ █████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████ ██████ █████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████
1827: ████████████████████ ███████████████. Anomální mrož zadržen. █████████████████████. ██████████████████████████ ███████████████ ███████████████████████████████████████ █████████ ████████████████████████████████████████████████████████ ██████████████████ ███████████████████████████ █████████████████ ███████████ █████████████████████████████ ████████████████ █████████████ ██████████████████████████ ██████████████████████████████████████████████ ███████████████████████ █████████████████████████ ████████ ██████████████████ ████████████████████████████
1828: Anomální mrož uniká ze zadržení. ███████ ██████████████. ███████████████████████████████████████████ █████ ████████████████████ █████████████████████ ████████████████████ █████████████ ████████████ ████████████████████ ██████████████ ████████████████ ███████████ ███████████ ████████████████████ █████████████████ ███████████████████ ███████████████████████████████████ ████████████████ ████████████████████ ███████████████████ ██████████ ██████████████████ ███████████████████████ ███████████ ████████████████ █████████████████████████████████████
1837: ███████████████████████████████ ███████████ ████████ ██████████████████████████ ██████████████████████████████ ███████████████████ ███████████████████████████ █████████████████████████████████████████ █████████████████ ███████████████████████ ██████████████ ███████████████████ ██████████████████████ ███████████████ ██████████████████████████████████████████████████ ████████████████████ ██████████████████████████ ███████████████████████████████████ ███████████████████████████ █████████████████████████
1838: ████████████████████ █████████████████████████ ███████████████████ ████████████████████████████████ ████████████████████████████████ █████████████████ █████████████████ Zdá se, že byl Sochař zadržen, ovšem později je zjištěno, že se jedná o jeho anomální duplikát z hlíny. V době psaní je aktuální pozice Sochaře neznámá. ███████████████████████████████ ██████████████ █████████████████ █████████████████████████████ █████████████ ██████████████████████████ ███████████████████████████ ███████████████████████ ████████ ██████████████████████████████ ████████████ █████████████████████████████████ ████████████████████ ███████████████ █████████████████ ███████████████████████████████████ ████████████████ ███████████████████████████████ ██████████████ ██████████████████ ██████████████████ ███ ████████████ █████ █████████ █████████████████████████ ██████████████████████████████ █████████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████ ██████████████████████████████████ ██████████████████████████ ████████████████████████████████████
1845: ███████████████████████ ████████████ ████████████████████████████████████ ████████████████████████ █████████ ███████████████████████████████████ ████████████████████ ███████████████████████████████ ███████████████████ ███████████████████ █████████████████████████████ ████████████████████ █████████████████ █████████████████ ██████████████████████████ ███████████████████████████████████████████ ██████████████████████████ ████████████████████████████ ██████████████████████████████████
1849: ████████████████████████████ ████████████ ████████████████████████████████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████████████ ███████████ ████████████████████ ████████████████ ████████████████████ ████████████████████████ ███ ███████████████████ ████████████████████████████████████████████████████ ███████████████████████████ █████████ █████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████████ ███████ ███████████████████████████ ██████████████████████████████████████████████████████████████ ████████████████ ██████ ████████████████████████████████████ ██████████████ █████████████████████████████ █████████████████ █████████████████ ████████████████████████████ ████████████████████████████████
1854: █████████████████████████████ ████████████████████████████ ███████ ██████████████████████████████████████████████ █████████ █████████████████████████████████████ █████████████████████ ████████████ ██████████████████ ███████████████████████████ Malíř a Stavitel byli zadrženi kvůli výslechu. ██████ ███████████████████████████████████████ ██████████████████████████████ ████████████████████████ ████████████████████████████ ███████ █████████████████████████████████ ███████████████████████████ ████████████████████████ █████████████████████ ███████████████████ ██████████████████████ ██████████████ ███████████████████ ███ ████████████████████████████ ███████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████████ ███████████████████████ ██████████████████████ ███████████████████████████████████████ ███████████████████ ███████████████████████████████████████████ ███████████████████████
1900: Nadační agenti se pokoušejí zadržet Kabáta; █████████████████████████████████████ █████████ █████████. █████████ █████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████████ ██████████████████ ██████████████████████████████████████ ███████████████████ ██████████████████████████████ ██████████████████ █████████. V době psaní je jeho aktuální pozice neznámá. ██████████████████ ███████████████████ ██████████████████ ████████████████████ █████████████, ████████████████████████████ ████████████ ██████████████████ █████████.
1913: ████████████████████████████████████████ ███████████████████ ██████████████████████████████████████████████████████ ███████████████████████ █████████████████████████ ███████████████████████████████████████ █████████████ ███████████████████████████ ███████████████████████████ █████████ ██████████████████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████ ██████████████ ██████████████████ ███████████████████████████████ █████████████████████ ████████████████ █████████████████ █████████████████████ █████████████████████████████████████ ██████████████████ █████████████████████████ ████████████ ███████████████████████████████████████████ ██████████████████████ ██████████████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████ ███████████████████████████████████
1917: Malíř a Stavitel se pokoušejí uniknout ze zadržení za pomocí ████████████████████████████████████. Pokus je neúspěšný, oba jsou znovu zajištěni a jsou jim podána sedativa. Všem dříve zadrženým Umělcům jsou podána sedativa a je upravena operační procedura, aby byla podána i v případě, že budou zadrženi další. Rita Summersová byla zadržena a byla jí podána sedativa. ███████████████████████████████████████████ █████████████████████████ ████████████████████████████ ████████████████████████ ███████████████████████ ████████████ █████████████████ █████████████████████ ████████████████ ████████████████████ ████████████ ████████████ ████████████████████████████████████████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████ ████████████████████████████ █████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████ ██████████████
1943: █████████████████ ██████████████████████████████████████████████, opětoval palbu. Anomální mrož znovu zadržen. ████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████████████ █████████████████████████████ ██████ ██████████████████████████████ ██████████████ ███████████████████████ ██████████████ ████████████ ████████████████████████████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████████ ██████████████████████ ██████████████████████ ██████████████████████████████ █████████████
1945: Anomální mrož ██████████████████, uniká ze zadržení. █████████████████████████████████████████████████ ████████████████ ███████████████████ ████████ ████████████████████████████████ █████████ █████████████████████████ ████████████████████████████████████████████████████████████ ██████████████ ██████████████████ █████ ████████████████ █████████████████████████████████████████████████████████████ ████████████████ █████████████████████████████ ██████████████████ ████████████████████████████████████████████ ███████████████████████████████
1947: Dvě členky Futanari Titwhore Fiasco jsou zadrženy a jsou jim podána sedativa. V době psaní je aktuální pozice třetí členky neznámá. █████████████████████████████ ███████████████████████████████ ████████████████████████████████████████████████ █████████████████████████████████ ████████████████ ████████████████ ████████████████████████████████ █████████████████████ ███████████████████ ███████████████ ████████████████ ███████████████████████████ █████████ █████████████████████████ ███████████████████████████ ██████████████
1959: █████████████ █████████████████████ ██████████████████████ █████████████████████████ ███████████████████████████████████████ ███████████████ ████████████████████████████ ███████████████████ ████████████████████████ ██████████████████████████████ ████████████ █████████ █████████████████████████████ █████████████████ ████████████████████████ ████████████████████████ █████████████████████████████████████████████████████████████ █████████ ███████████
2000: ██████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████ ██████████ ███████████████████████ █████████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████ ███████████████████████ Overgang Dood je zadržen a jsou mu podána sedativa.
2004: Joseph Tamlin je zadržen a jsou mu podána sedativa. ████████████████████████████ ██████████████████████ ████████████████████████████████████ ███████████████████████ ███████ ██████████████████████████████████████ ████████████ █████████████████
2013: █████████████████████████████████████████████████████████████████████ █████████████████████████ █████████████████ █████████████████████████████████████ ██████████████████████ ██████████████████████████ ████████████ ████████████████████████████████████████████████████████████ ██ █████████████████████████████████ ██████████ ██████████████████████████████████████████████████████ ███████████ █████████████ ████████████████████████ ████████████ █████████████ ████████████████████ ███████████████████████ ███████████████ ███████████████████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████████████████████ █████████████████████ █████████████████████████ Melanoma je zadržena a jsou jí podána sedativa.
2022: ████████████████████████████████████ ███████████████ █████████████████████████████████ █████████████████████████████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████████████████ ███████████████████████ █████████████████████████████████ ████████████████████████ ████████████████████████████████ ██████████████████████ █████████████████ Autorizovanému personálu jsou dány plynové masky.
2029: Je provedeno letecké vypuštění amnestických látek nad městem ████████████████████████████████████████████████████████.
2032: ████████████████████ ██████████████ ██████████████████ ███████████████ ████████████████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████ █████████████████████████████ ██████████ ██████████████ ██████████████████████████████ █████████████████████████████████ ████████████████ ███████████ █████████████████████████████████████████ ██████████████████████ ████████████████████████████████████ ███████ ██████████████████████████████████████████████████ ██████████ ███████████ ██████████████████████████████████ █████████████████████████ ███████████████ ██████████████████████ █████████ █████████████████████ █████████ ███████████████████████████████ ███████████████████ ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████
2037: ████████████████████████████ ███████████ ██████████████████████████████ ███████████████████████████████████ ███████ ██████████████████ ███████████████████ ██████████████████████████████████████ █ ████████████████████████ ██████████████ ██████████████████████████████████████████ ███████████████████ ███████████ ████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████████ ████████████ ████████████████████████████ ████████████████████████████████████ █████████████████████ ██████████████
2046: █████████████████████████████ ██████████ ██████████████ █████████████████████████ █████████████████████████████████ █████████████████████████████████ ██████████████████████████ ████████████████████████████████████ ██████████
2054: ███████████████████████ ████████████████████████████████ ███████████████ ███████████████████████ ██████████████████████████ ██████████████ ██████████████ ███████████████
2103: ███████████████████ ██████████████████████████████████████████████ █████████████████ ███████████████████████ █████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████████ █████████████ ███████████████████████████████████████████████ ██████████ ███████████████████ █████████████████████████████████████ ██████████ █████████████████████████ ████████ ███████████████████████████ ████████████ ███████████████ ████████████ █████████████ ████████████ ██████████████ ██████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████ █████████████████████████ ███████████████████████████████ ████████████████████████████ █████████████████████████████████████████ █████████████████████████████████████████ ███████ ████████ ██████████████████████████████████ ██████████████████ ██████████████ █████████ ███████ █████████████████████████████ ████████ ██████████████ ███████████████████████ █████████████████████████████ ████████ █████████████████████████████████ ███████████████████████████████ ██████████ ████████████████████████████████ ████████████ ████ ███████ █████████████████ ██████ ████████████ ███████████████ ███████████ █████████ █████████████████████████████████ ██████████████████████████ ████████████████████████████████████████████████ █████████████████████████████ ██████████████████████████ █████████████████ █████████████████████████████████████████ █████████ ██████████████████████████ ████████████ ███████████████████ ████████████████████████████████ ██████████████████████████████ ███████████████████████.
2107: Agent Green je eskortován s ███████ do Oblasti-███ Nadačními agenty.

Originální Kopie, nemazat
Týká se:
SCP - 447
BSC - 4039
EVX - X
BRT - X
GOI - ART
ML/EX/J XK/XKP/TK/BG
DOKUMENT NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN DOKUD NEBYL ORIGINÁL SCHVÁLEN AUTORIZOVANOU OSOBOU
JP: Dr. Alto Clef


"No, rozhodně jste to udělal pořádně."

"Víte, jak fungujeme, Agente Greene. Vždy odvedeme práci pořádně."

"A co se bude dít dál?"

"Máte několik Umělců se kterými se musíte vypořádat, Agente Greene."

"Ano, jistě, pane. Omlouvám se za způsobené problémy."

"Nemáte se za co omlouvat. Vlastně jsem rád. Dál už to přenechám vám, musím stihnout letadlo. Mám něco na práci v Brazílii."

"Ach tak, doufám, že si užijete dovolenou, pane."

Clef si nandal sluneční brýle, roztáhl je a posadil si je na nos.

"Nejspíš ne."

Zbožňuju vůni [DATA VYMAZÁNA] brzo ráno.
« Páteční Výstava | Hub | Nikdo (ne)umře »

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License