Informace o České větvi Nadace SCP
hodnocení: +13+x
blank.png

V srdci střední Evropy, středobodu mnoha světů, drží Česká větev Nadace SCP stráž nad malým územím, které se opakovaně prokazuje jako větší problém, než se původně předpokládalo. Již od svého vzniku na začátku 20. století se potýkala s mnoha hrozbami, které však vždy zdárně zdolala a postupně rozšiřovala svou působnost. Dnes spravuje Česká větev alespoň jednu specializovanou oblast v každém kraji ČR a zadržuje 151 SCP objektů. Primárním spravovacím orgánem České větve, podléhající přímo Radě O5, je tzv. Česká Rada Oblastních Direktorů, neboli ČROD. Identity a počet členů ČROD jsou tajné.

LogoNov%C3%A9

Logo České větve Nadace SCP

Česká větev, tehdy jako Československá větev1, byla oficiálně vytvořena začátkem 20. století, aby dohlížela na anomální aktivitu v regionu tehdejší nově vzniklé Československé republiky. Na svém začátku byla malá a musela soupeřit s místními anomálními zájmovými skupinami a především pak s Národním Depozitářem Artefaktů v Čechách a na Moravě, jež rovněž získával a zajišťoval anomálie na tomto území.

V období první republiky se ukázalo, že Česká větev Nadace je funkční a lukrativní odnoží, která postupně rozšiřovala svůj vliv v regionu. Do roku 1930 bylo zbudováno pět oblastí2 v Čechách a na Moravě.3 V průběhu druhé světové války a zároveň probíhající sedmé okultní války4, byl vývoj České větve dočasně přerušen až do roku 1945, kdy se mohla rozvíjet dál. Koncem čtyřicátých let 20. století se Česká větev sloučila s Národním Depozitářem Artefaktů v Čechách a na Moravě, od kterého získala většinu anomálního inventáře spolu se dvěma oblastmi.5

Další čtyři oblasti6 byly zbudovány v průběhu padesátých a šedesátých let, kdy se Česká větev vypořádávala s hrozbou komunismu ve východním bloku. Časté střety s agenty zájmových skupin jako byla GRU Divize "P", dovedly Českou větev do bodu, kdy byla často odstřižena od zbytku nadační infrastruktury a musela se částečně osamostatnit od nadačního vedení, čímž vzrostl význam ČROD. Během pozdějšího období normalizace již Česká větev fungovala opět v souladu se zbytkem Nadace SCP, ačkoliv si zachovala svou větší míru autonomie. Poslední vlna plánovaných oblastí7 byla dostavěna roku 1978, čímž byl splněn rozvojový plán pro výstavbu kompletní sítě oblastí napříč celým českým územím.

Po roce 1992, kdy došlo k rozpadu Československa, byly i Česká a Slovenská větev odděleny a jejich vývoj od té doby probíhá samostatně. Výstavba dodatečných oblastí nebyla plánována, ovšem za specifických okolností došlo ke dvěma případům takových projektů na území České republiky.8

Pro více informací o České větvi si přečtěte tyto dokumenty:

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License