Incident Prolomení Bezpečnosti X23
hodnocení: +2+x
blank.png

Incident Prolomení Bezpečnosti - X23: Dne ██. ██. ████, byla bezpečnost Nadační Oblasti-19 prolomena agenty organizace známé Nadaci pouze jako ‘Hadova Ruka’.

Narušení Oblasti-19: Narušení Oblasti-19 se zdá být druhým narušením bezpečnosti v SCP oblasti osobou zvanou ██████████, známou Nadaci jako “L.S.” Tato osoba bylo dříve zodpovědná za narušení, při němž bylo ukradeno SCP-268. [DATA VYMAZÁNA] z kamerových zázamů je očividné, že SCP-268 bylo použito pro infiltraci během tohoto incidentu. Narušitel známý jako L.S. zřejmě prostě vešel do Oblasti-19.

Zdá se, že cílem napadení bylo využití SCP-914. Jakým způsobem bylo SCP-914 využito není známo, ovšem byl kvůli němu vyrušen Dr. ██████ během rutinního testování. Zdá se, že Dr. ██████ byl [DATA VYMAZÁNA], jedná se o jedinou ztrátu na životě během prolomení bezpečnosti.

SCP-407 bylo v tuto dobu vymazáno z Nadačních systémů, dá se tedy předpokládat, že jde o práci narušitelů. Zda to znamená, že soubor byl kompletně zničen, nebo padl do rukou nepřátel, není známo.

V místnosti SCP-914 byla nalezena následující zpráva; tento dokument je aktuálně jediným náhledem Nadace na skupinu zodpovědnou za incident. (viz Dokument X23-01)

Dokument X23-01:

Drazí Páni z Nadace

Skrýváte se za zbraněmi a protokoly; ze všech sil se snažíte spoutat nevýslovné věci a přitom jste sami uvězněni ve vlastních klecích ze strachu a ignorance. Myslíte si, že jste pastýři strážící stádo před nocí, ale jste tak otřeseni pochybami a strachem, že ve své šílené aroganci byste se marně pokoušeli připoutat slunce k nebesům, aby znovu nepřišla noc. Andělské posly zadržujete třemi čísly a čtyřmi zdmi. Nevidíte snad slepotu s níž kráčíte a sekáte mečem? Pokusíte se snad soudného dne zadržet samotného Černého Surta měřením a vědou a odsoudíte nás tak ke zkažené stagnaci tím, že zaženete jeho očistné plameny?

Nežádám vás, abyste nejednali, ale jednejte s osvíceností a srdcem; jeden by neměl být sváděn temnotou, ani zaslepen světlem, ale kráčet pevně o půlnoci a hledět do všech světů. Projděte se Světem Ohně bosí a zjistíte, že jste bez jizev, které jste ani nevěděli že máte.

A tak, kvůli strachu, nevidíte Staré Bohy, jimiž všichni jsme a nejste schopni uznat tuto samostatnost, držíte jak myšlenky, tak esenci těch, kteří by dovedli lidstvo daleko. Nebuďte tak odhodlaní zadržet vlny nevyhnutelné zkázy, že přitom ušlapete odvážné výhonky, které se odváží žít v jednobarevném světě, o nějž usilujete. Takový slepý řád potlačuje chaos a co je chaos, když ne život?

Zanechávám vás s jednou poslední pravdou; Zahrada je Domovem Hada; božskosti strachu a řádu které se prochází v čerstvém večerním vánku jsou pouze návštěvníky. Nezapomeňte uvidět jak zlo ukryté ve světle, tak i krásu bledé květiny v temnotě.

S pozdravem,
L.S.

P.S. - Poděkujete mi za smazání toho, čemu říkáte ‘407’

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License