Hlášení o Incidentu SCP-701-19██-1
hodnocení: +3+x
blank.png

Zapojené SCP: SCP-701

Datum: ███████ ██, 19██

Lokace: [VYMAZÁNO]

Záznam sepsán Doktory R█████ a J██████ ohledně obsahu SCP-701-19██-A. SCP-701-19██-A je S-VHS video kazeta o rozměrech 187 mm x 103 mm x 25 mm, získaná vyšetřovateli ze místa představení SCP-701 ve █████████████ střední škole v █████████████, ████. Kazeta byla objevena ve zničené kameře, kterou bylo představení zřejmě nahráváno z vyvýšeného místa v hledišti. Jedná se o jedinou přeživší nahrávku události. Viz archivy pro kompletní přepis nahrávky. Pro porovnání odchylek u události s dějem publikovaného textu, viz Dokument SCP-701-1640-B-1.

 • 0:00:00 – Začátek nahrávky.
 • 0:03:10 – Světla zhasínají.
 • 0:05:12 – Opona se zdvihá. Hra začíná stejně jako v textu Gonzalovým korunovačním proslovem.
 • 0:10:21 – Možné zahlédnutí SCP-701-1 během Isabellina blouznění - anomální stín, který nepatří žádnému z herců se objevuje na zadní stěně jeviště.
 • 0:10:24 – Stín mizí.
 • 0:23:15 – První odchylka od textu. Spíše než dialog mezi Franciscem a kurtizánou, padá opona a opět se vrací nahoru na prázdné jeviště. Antonio vstupuje zprava.
 • 0:23:24 – První nepřímé spatření SCP-701-1. Stín postavy se objevuje na zadní zdi napravo. Antonio se zastavuje a tváří se překvapeně. Stín mizí. Antonio začíná monolog, v němž tvrdí, že nyní věří Isabellině příběhu. Dr. J██████ poznamenává, že zatímco styl monologu je konzistentní se zbytkem hry a zdá se být věrohodným karolínským dialogem, Antoniův proslov v této scéně neexistuje v originálním textu.
 • 0:24:12 – Opona padá.
 • 0:24:51 – Opona se zdvihá. Na scéně je Francisco a kurtizána. Antonio se vrací; hra pokračuje dle scénáře.
 • 0:31:14 – První přímé spatření SCP-701-1. Vstupuje a stojí na kraji jeviště po levé straně ke konci první scény druhého dějství.
 • 0:32:17 – Gonzalův dialog končí (podle textu) zmínkou o setkání s Alagaddským ambasadorem. Odchází nalevo; SCP-701-1 se otáčí a následuje jej. Světla zhasínají.
 • 0:38:13 – Druhé spatření SCP-701-1 během první scény třetího dějství. Objevuje se na jevišti v momentě, kdy Gonzalo a Petruccio zavraždí Sortina. Scéna pokračuje, jak Gonzalo přikazuje svým kuchařům, aby z těla připravili polévku; scénáře získané z místa incidentu ukazují, že scéna byla vyškrtnuta během nácviku.
 • 0:51:11 – Třetí spatření SCP-701-1; na levé straně jeviště, když Antonio zabíjí Isabellu.
 • 1:09:12 – Čtvrté spatření: SCP-701-1 vstupuje s Gonzalem na začátku první scény čtvrtého dějství a následuje jej celou scénu. Scéna obsahuje dva klíčové momenty: zaprvé, Gonzalo přikyvuje směrem k SCP-701-1, když zmiňuje Alagaddského ambasadora. Jedná se o první událost, při níž jeden z herců viditelně uznal přítomnost SCP-701-1. Za druhé, scéna končí odchylkou od textu: zatímco textová řeč na konci první scény čtvrtého dějství končí tím, že Gonzalo uvažuje nad moralitou vlastních činů, Gonzalo zde se zdá být pouze zaujatý tím, zda bude jeho ‘daň’ ambasádorovi dostatečná. Světla zhasínají.
 • 1:21:15 – Páté spatření: SCP-701-1 vstupuje nalevo na konci druhé scény čtvrtého dějství, když Antonio odchází, aby získal nůž pro své úmysly. Namísto toho, aby odešel, zastaví se Antonio před SCP-701-1, jež mu podá dlouhý nůž. (Jedná e o první objevení předmětu označeného, jako SCP-701-19██-B; v seznamu rekvizit, ani jiných podobných dokumentech není tento předmět nijak zmíněn.) SCP-701-1 a Antonio spolu odcházejí ze scény.
 • 1:32:41 – Šesté spatření: SCP-701-1 se objevuje na scéně vlevo, když Cornari a Lodovico odchází.
 • 1:35:10 – Světla se zapínají. První scéna pátého dějství – Banket – začíná podle scénáře.
 • 1:40:52 – Antonio vstupuje a nese se sebou pergamen. Zde začínají být odchylky od textu větší: spíše než pergamen obsahující Petrucchiovo přiznání, popisuje jej Antonio jako účet od Alagaddského ambasádora, který potvrzuje, že Gonzalo dluží víc, než hodlá splatit.
 • 1:41:42 - SCP-701-1 vstupuje na scénu zprava. Zdá se, že všichni herci si toho všímají. Gonzalo se postaví, zakleje a vybíhá pryč z jeviště doleva. Zbytek herců - včetně Alindy a Francisca, kteří vstupují zleva - Gonzala fyzicky chytí a odtáhne jej zpět na jeviště. SCP-701-1 se přesouvá do středu jeviště, kde stojí před Gonzalovým trůnem.
 • 1:43:08 – Na jeviště je ze shora spuštěna oprátka. Herci navlečou oprátku na Gonzala, který začíná nadávat v italštině (a v jednu chvíli nejspíše v latině?). Oprátka je utažena a herci pouští Gonzala, který se začíná dusit.
 • 1:43:32 – Antonio promlouvá: “A s tímto, ten dluh, celý splacen jest.” Herec bere SCP-701-19██-B (dýku) a táhne ji přes Gonzalovo břicho. Gonzalovy vnitřnosti padají na jeviště.
 • 1:44:04 – Alinda přebírá dýku od Antonia. Promlouvá: “A s tímto, krev blázna, jest Oběšeného Krále.” Podřízne Antonia.
 • 1:45:31 – Provazy se spustí ze stropu, oprátka pro každého z herců. Herci se shromáždí pod nimi. Alinda se staví vedle SCP-701-1.
 • 1:46:12 – Alinda: “A s tímto, naše krev, jest Oběšeného Krále.” Herci se oběsí.
 • 1:47:33 – SCP-701-1 prochází mezi oběšenými těly do středu jeviště.
 • 1:47:41 – Světla na jevišti zhasínají.
 • 1:47:46 – Zvuky řevu a fyzického násilí kolem kamery.
 • 1:48:22 – Hlasitý zvuk, pravděpodobně shození kamery na zem.
 • 1:49:01 – Kamera zničena. Konec nahrávky.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License