Záznam o Incidentu 023-26
hodnocení: 0+x
blank.png

Zapojená SCP: SCP-023

Zapojený Personál: Dr. ████████, 5 zaměstnanců Třídy D

Datum: ██/██/██ - ██/██/██

Lokace: Oblast-██

Popis:

Při pokusu zmenšit nebezpečí představované SCP-023, Dr. ████████ schválil odstranění obou očí a zubů SCP-023. Okamžitě po odstranění očí, SCP-023 zmizelo a uniklo tak ze zabezpečení. SCP-023 bylo znovu zadrženo na spoji Dálnice ███ v 4:37 odpoledne a vzato zpět do své zadržovací oblasti, kde mu zaměstnanci Třídy D odstranili zuby. Přestože počet civilistů vystavených SCP-023 je v současné době neznámý, monitorování spojilo 9 smrtí civilistů s tímto incidentem.

Čas na kameře potvrdil, že po dobu 48 hodin mizelo SCP-023 pouze když na obloze, nad Oblastí-██, svítilo slunce.

Dodatek-023-026-1:

Od ██/██/████, byl Dr. ████████ suspendován a čeká na disciplinární řízení za napomáhání, či dokonce přímou zodpovědnost za Incident-023-026. Dr. ████ má nyní na starost SCP-023.

Ohromné problémy se zadržením, jež se jenom zhoršily kvůli Dr. ████████ by měli sloužit jako připomínka všemu personálu o účelu Nadace. Zajistit. Zadržet a Chránit. Výzkum, experimentace, pohodlí a dokonce i bezpečnost jsou pro Nadační personál až sekundárními problémy. Nepracujeme, abychom ochránili sami sebe.

O5-██

Dodatek-023-026-2: Celkem █ těl, odpovídajících časem smrti přesně jednomu roku od Incidentu 023-026, bylo potvrzeno jako konzistentních s vystavením SCP-023.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License