Incident 239-B - Clef-Kondraki
hodnocení: +1+x
blank.png

Re: Vnitřní Záležitosti mezi Doktory "Alto" Clefem a ██████████ Kondrakim, ze dne ██-██-████


Tato zpráva je UZAVŘENA. Další předělávky musí být schváleny autoritou úrovně O5, kromě oprav gramatických chyb. Jakákoliv dodatečná informace ohledně tohoto incidentu by měla být předložena v doprovodném dokumentu.

Tato zpráva byla sepsána uživateli:
01:12 - Dr. Clef/ÚP█
01:15 - Dr. Kondraki/ÚP3
04:37 - Kain Pathos Crow/ÚP4
04:38 - Dr. Gears/ÚP█
1:19 - Far2/ÚP█
1:20 - Bijhan/ÚP█
1:21 - Dr. Bright/ÚP█
[DATA POŠKOZENA]


Přehled
Dne ██-██-████, uvedl Dr. A. Clef následující doporučení do záznamu ohledně: SCP-239

Má analýza situace mne dovedla k závěru, že SCP-239 je nepřijatelné riziko pro kontejnment i bezpečnost. I přesto, že bylo předloženo mnoho návrhů: použít ji pro zadržení dalších SCP objektů, SCP-953 a podobné objekty musí být zářným příkladem přílišné důvěry v kontrolu, jež má Nadace nad SCP objekty s realitu pozměňujícími schopnostmi.
Proto bych rád navrhl následující: Bude vyroben nástroj z SCP-148, jež je schopno prorazit jinak nepoškoditelnou kůži SCP-239. Tento nástroj bude použit k zabití SCP-239, zatímco bude spát a její schopnosti budou neutralizovány. Kvůli nebezpečí, že se SCP-239 probere a bude klást odpor, navrhuji aby u sebe zvolený agent měl SCP-668, aby se snížila pravděpodobnost komplikace.
Jedním z nebezpečí při této akci je možnost, že se SCP-239 probudí a bude si myslet, že agent je přítel, nebo "dobrý člověk", čímž by se změnila realita, aby se shodovala. Kvůli tomuto důvodu bych se rád dobrovolně přihlásil a vykonal proceduru sám. Posouzení mé osobní složky by mělo naznačit, že má [DATA VYMAZÁNA] by mi měla umožnit vykonání operace i po změně reality.
- Clef

Naneštěstí udělal Dr. Clef tu chybu, že namísto aby svůj návrh přeposlal skrz zabezpečené kanály, poslal jej přímo. Informace o jeho plánu se brzy dostaly mezi několik zaměstnanců v Oblasti-17. Jak je zdokumentováno ve Zprávě o Incidentu 239-A, SCP-239 si udělalo vztahy s mnoha zaměstnanci v Oblasti-17. Ať už díky sympatii, nebo jak Clef předpověděl, kvůli realitu pozměňujícím schopnostem SCP-239, které donutili všechny v oblasti, aby byli vnímáni jako přátelé. Tak či onak, několik zaměstnanců bylo motivováno, aby Dr. Clefovi zabránilo vykonat jeho navržený plán: specificky Dr. ████████ Kondraki.

Důkazy ohledně výsledném Incidentu jsou bohužel nekompletní a nejisté. Je vynakládána snaha o složení záznamu o události skrz osobní záznamy, oficiální nahrávky a rozhovorech po incidentu.


Bezpečnostní záznam x92███, Datum █-██-████

23:02 - Dr. Kondraki odchází z ubikace

█-██-████

00:03 - Přístup do zadržovací jednotky SCP-408 autorizován Dr. Kondrakim

00:05 - Dr. Kondraki vstupuje do kontajnmentu

05:13 - Dr. Kondraki vstupuje do kontajnmentu


Osobní záznam Dr. A. Clefa, ÚP█

Já, A█████ H████ C███, bytost zdravé mysli a těla tímto prohlašuji, že akce, které se chystám provést jsou mé a pouze mé a že nejednám na příkaz nikoho mimo, ani uvnitř Nadace. Také prohlašuji, že jsem lhář. Která část mého dřívějšího prohlášení je lež, to nechám na historicích a vyšetřovatelích po incidentu. Možná jsem lhal o tom, že jsem lhář. Je v tom nekonečná smyčka, nad kterou si můžete lámat hlavu.

Myslím, že už možná bude moc pozdě, je načase jednat. Pokud jsou má podezření správná, potom byl personál Oblasti-17 již kompromitován a je pouze otázkou času, než někdo informuje 239 o mém plánu. Nedá se říct, co se stane potom. Moje unikátní chyba charakteru mě možná ochrání před výslednou změnou reality, ale rekonstrukce Třídy CK je pořád rekonstrukce Třídy CK. Když nad tím uvažuju, mám rád svět tak, jak je.

Vyrobil jsem několik zbraní z telekillové slitiny během té krátké chvíle, co jsem měl: mělo by mi to poskytnout řadu možností při zabíjení z různých vzdáleností. Jsem zklamaný v ostatních členech Nadace a jejich nedostatečné iniciativy: vědí o slabině vysoce nebezpečného SCP Třídy Keter a stejně ho nechtějí neutralizovat. Možná je to výsledek reality-pozměňujících schopností toho SCP, nebo možná jenom sentimentalita vůči nebezpečné zbrani, která vypadá jako malé dítě. Nejspíš to druhé. Moji "kolegové" mají sklony k bezdůvodné shovívavosti vůči vysoce nebezpečným humanoidním SCP Třídy Keter.

Hypotéza: kdyby chtěl nepřítel zničit Nadaci, stačilo by jim deset nukleárních kilotunových zbraní, přestrojených za skautky.

Naneštěstí se mi nepodařilo získat Genovijský nůž před odchodem z Oblasti-19, takže ho nebudu moct použít při prolomení zabezpečení základny. Avšak mé vnější zdroje mi poskytly dostatek technických náhrad. Navíc byl můj digitální asistent propojen s mými očními a sluchovými implantáty. V případě ukončení, nebo neúspěchu mise budou všechna data o misi okamžitě poslána GOC, všech členům rady O-5 v Nadaci, Jednotce Neobvyklých Případů FBI a ███.V případě terminace mých životních funkcí má Clefova jednotka v GOC (Treble) rozkaz použít Proceduru Pizzicato (Planetární Sterilizaci).

Mimochodem, chtěl bych připomenout všem, co tohle čtou při Vyšetřování po incidentu (Nazdar Mel!), že jsem lhář a že žádná Clefova jednotka u GOC není, není žádná Procedura Pizzicato a žádný výmaz dat se v případě mé smrti nekoná. Nejspíš. Možná. Je slušná šance že ne.

Příjezd za deset minut. Mise začíná.


Bezpečnostní záznam x92███, Datum █-██-█████-██-████

4:45 VTOL 505 přistává na helipadu 7.

4:46 Šest (6) bezpečnostních agentů Oblasti-17 doráží na scénu.

4:47 Dr. Clefovi je nařízeno opustit VTOL 505 a lehnout si na zem s rukama za hlavou. Dr. Clef vyhoví.

4:48 Neznámá událost. Čtyři (4) bezpečnostní agenti jsou dočasně znehybněni efekty. Zbývající dva (2) jsou v bezvědomí. Dr. Clef vytahuje pistoli z laboratorního pláště a vystřelí dvanáct (12) uspávacích šipek, každý agent dostane dvojitou dávku [DATA VYMAZÁNA].

4:52 Další odpor od bezpečnostního personálu Oblasti-17.

5:02 Odpor neutralizován.

5:10 Dr. Clef vstupuje do Oblasti-17.


Bezpečnostní záznam x92███, Datum █-██-████

05:11 Několik členů bezpečnostního personálu úrovně prověrky 1 se dostavuje k hlavnímu vstupu do Oblasti-17.

05:13 Bezpečnostní personál neutralizován [DATA VYMAZÁNA].

05:17 Poznamenány změny v okolí, několik cedulí pozměněno, chodba B-7 je nyní slepá.

06:02 Velký světelný záblesk z chodby B-7.


Osobní záznam Dr. A. Clefa, ÚP█

Je to horší, než jsem si myslel.

Změny reality se už začali dít. Zdi se změnily, všechno je jinde, než by mělo. Moje mapa Oblasti-17 je naprosto k ničemu. Můžu jenom následovat cedule a doufat, že mě zavedou správně.

Sakra, co se to tu k čertu děje? Přísahal bych, že ty před chvílí byly dveře…

Počkat chvíli.

[Zvuk praštění do kovu]

Motýli? [Šílený smích] Konny, ty překrásnej bastarde! Četl jsem tvoje…

[Další mužský hlas je slyšet jak říká, "Úsměv, zkurvysyne!"]

[DATA POŠKOZENA]


Bezpečnostní záznam x92███, Datum █-██-████

06:04 SCP-408 je na chvíli spatřeno před zamaskováním. Dr. Clef identifikován, Zabezpečení Oblasti-17 upozorněno.

06:06 Dr. Kondraki spatřen, doprovázen dalšími třemi Dr. Kondraki. Subjekt drží velmi modifikovanou kameru.

DATA VYMAZÁNA

06:10 Bezpečnostní týmy vyslány k zadržovací jednotce SCP-239.

DATA VYMAZÁNA

06:20 Dr. Kondraki neutralizován, Dr. Clef opouští chodbu B-7


Osobní záznam Dr. A. Clefa, ÚP█

Konny, ty chytrej, chytrej bastarde! Povídal sis s 408, co? Přesvědčils je, ať ti pomůžou… Nebo se ty pitomí brouci přihlásili dobrovolně? Na tom nezáleží, tohle kolo jsi vyhrál. Dostals mě pěkně co? No, teď jsi mrtvej… Apoň jeden z vás je, myslím. Dvě kulky do srdce a jedna do hlavy, myslel bys, že to stačilo, ale tys musel pokračovat, co? Musel jsem blíž a použít nůž, co?

Proč jsi to udělal Konny? Pracuješ teď pro ní? Řekla ti snad polštářku a udělala si z tebe mazlíčka? Nebo to děláš jen proto, že vypadá jako malá holka a tvý pitomý geny, co ti říkaj, že děti se musí milovat a chránit jsou převařený? Není to dítě, Konny, je to monstrum, nejhorší druh monster, to co se skrývá na očích, donutí tě milovat ji a pak tě vykuchá zaživa.

Ať už jsi to měl v tý pitomý zářivce cokoliv, uškvařilo mi to oči. Myslím, že mám popáleniny druhého stupně na ksichtu a předloktí a sítnice mám na popel. To je v pohodě, narostou zpátky. Do té doby neuvidím vůbec nic, ale moje oční implantáty pořád fungují. Pořád můžu dokončit misi.

Jen budu potřebovat nějakou pomoc. A už vím, kde ji sehnat.


6:25 Bezpečnostní tým Bravo Oblasti-17 přestane existovat.

6:30 Bezpečnostní tým Bravo Oblasti-17 se znovu objevuje v plném plátěném brnění, držící ohřívače a meče.

6:35 Bezpečnostní tým Bravo Oblasti-17 zaútočí na Dr. Clefa v chodbě B-9.

6:36 Bezpečnostní tým Bravo Oblasti-17 neutralizován.

6:37 Dr. Clef ustane v pohybu.

6:38 Dr. Clef pokračuje do zadržovacího zařízení SCP-091-ARC.

6:45 Únik z Kontejnmentu. Biohazardní Poplach Úrovně 4. Oblast-17 se uzamyká kvůli Biohazardu. Automatický poplach je zaslán na všechny další základny Nadace SCP, žádání o pomoc. Kain Pathos Crow a Dr. Gears odpovídají.


7:01 Chodba B7 zabezpečena, žádný pohyb nedetekován.

7:12 Pohyb detekován, SCP-408 se odhalí. Dr. Kondraki je zraněný.

7:25 SCP-408 zmizí.

7:26 Dr. Kondraki operuje s fotoaparátem.

.
..

PŘENOS NEDOSTUPNÝ


Osobní záznam Dr. A. Clefa, ÚP█

Jednou jsem mluvil s Siddharthou Gautamou. Řekl mi, že svět je jenom iluze. Že nic, co existuje není skutečné. Teď to kvůli tobě chápu.

Pitomí motýli jsou úplně všude. Nic skutečného, nic neexistuje. Všechno je iluze. Jdu po chodbě a najednou je slepá a pak vybuchne do sprchy světla. Žádný cedule nevedou kam mají. Žádná zeď nevede kam by měla. Co já vím, nejspíš jste tu potvůrku už dostali z budovy.

Až na jeden velmi zajímavý fakt.

Zajímalo tě někdy, proč mě ženy nesnáší, Konny? Zajímalo tě, jak se mi podařilo dostat se do výběhu 91 a vypustit jí, nebo proč spolu 166 a já tak dobře vycházíme? Zajímalo tě někdy, proč nikdy nemluvím se 105?

Kdybys věděl kdo jsem, pochopil bys.

Na druhou stranu, kdybyste, vy parchanti, věděli kdo jsem, byl bych jenom další druh do vaší sbírky. Další číslo ke katalogizaci, uschování a zadržení.

Protože to děláte, ne? Katalogujete, uchováváte a zadržujete a pak koukáte a koukáte a koukáte. Nikdy nejednáte. Nikdy nic. Nikdy nepřeberete iniciativu.

Ani když vám smrt hledí přímo do očí.

Ale já jednat můžu Konny. Já můžu vždycky jednat. Proto mě ta tvoje hloupá hra nemůže zastavit. Proto ti tví motýlci a iluze a cirkusové triky nestačí. Protože Gautama se pletl. Ne všechno je iluze a ne všechny iluze se dají rozeznat od reality.

Například, co se stane, když vypustím elementárního dřevěného ducha z kontejnmentu? No samozřejmě, celá budova bude v biohazardním uzamčení. Nikdo nemůže pryč. Takže ta malá příšera tu se mnou bude uvězněná. Nikdo z vás jí nebude moct pustit do světa, aby nás všechny zničila. Možná si myslíš, že to je všechno co chci.

Malá nápověda, kámo. Není.

Nikdo nikdy neviděl jak Devadesát jednička vypadá, když kvete, nebo plodí.

Já jim to ukážu.


7:30 Dr. Kondraki soustředí obraz na Chodbu F-19, aktuální lokaci Dr. Clefa

7:35 Dr. Clef objímá SCP-091-ARC. Okamžitá infekce.

7:36 Infekce je nyní rozšířená na 90% těla Dr. Clefa.

7:38 Květiny rostou z končetin Dr. Clefa.

7:39 Květiny začnou vylučovat neznámý feromon.

7:43 Lokální hejno SCP-408 začíná ztrácet soudržnost.

PŘENOS NEDOSTUPNÝ


Audio Záznam s17███-████ Datum: █-██-████

<neznámý>: [Statika]…potřebuji pom…P-091-ARC uniklo z kontej…

<Operátor ██████>: Kondraki, jste to vy? Co se to tam sakra děje, chtějí uzamknout celou budovu!

<Dr. Kondraki>: Dokt…extrémně agresivní…varujte Coga…pošlete pomoc…

<Operátor ██████>: Dr. Gears? Zrovna jsem dostal zprávu, že on a Kain jsou na cestě sem, nebojte.

<Dr. Kondraki>: [V bolestech] ….je to všechno….špatně…

<Operátor ██████>: Doktore? Doktore?! [nerozeznatelné, křičení na někoho v pozadí]

[DATA POŠKOZENA]


Záznam rozhovoru x████, Datum: ██-█-████

<O5-█>: Jako první člověk který se zapletl do tohoto incidentu, začneme vaším zapojením tu noc.

<Dr. Kondraki>: Staral jsem se tu noc o SCP-408, ujišťoval jsem se, že má pořádně plná krmítka. To SCP-408 mě upozornilo.

<O5-█>: Jak vědělo SCP-408 o situaci venku?

<Dr. Kondraki>: Sakra to kdybych věděl, stejně by mi to v tu chvíli neřeklo. Na čem záleželo, bylo zastavit Dr. Clefa než způsobí větší poprask.

<O5-█>: Pokud si vzpomínám, nebyl jste příliš úspěšný.

<Dr. Kondraki>: Ne, ale co jsem mohl dělat? Měl jsem foťák a hejno motýlů. A nešlo o pořízení snímku.

<O5-█>: Co SCP-239?

<Dr. Kondraki>: Co s ní?

<O5-█>: Předpoklad Dr. Clefa, že vás zmanipulovala, abyste jí ochránil.

<Dr. Kondraki>: Rozhodně se to stalo zaměřením mých akcí jakmile mi došel jeho plán, který ten idiot odhalil každému, kdo se pořádně podíval.

<O5-█>: Byla to tedy pravda?

<Dr. Kondraki>: Že jsem to dělal, abych ochránil SCP-239?

<O5-█>: Že jste to dělal, protože vás k tomu přiměla.

<Dr. Kondraki>: Abych byl upřímný, s tím jak ta holka funguje, můžu si být jistý že ne? Myšlenka, že mě tak použila mě děsí.

<O5-█>: Děsí vás, že vás dokáže kontrolovat?

<Dr. Kondraki>: Ne, děsí mě, že jestli je to pravda, budu jí muset zabít sám.

<O5-█>: Ještě jedna věc, věděl jste o [DATA VYMAZÁNA]

<Dr. Kondraki>: [Zasměje se] Nemyslím, že někdo pochyboval, že se do toho zaplete.


7:46 Celé hejno SCP-408 je nyní zmatené.

7:50 SCP-091-ARC uniklo z kontejnmentu, Dr. Clef viděn jak opouští kontejnment.

7:53 Humanoidní postava viděna jak vystupuje z mračna zmatených 408.

7:57 SCP-408 se navrací do normálního stavu. SCP-336 identifikováno.

8:01 Dr. Clef a SCP-336 vedou konverzaci.

8:03 SCP-336 odstraní svůj hlasový modulátor.

PŘENOS NEDOSTUPNÝ


Audio Záznam s17███-████ Datum: █-██-████

<Clef>: … ty.

<SCP-336>: … já.

<Clef>: … Proč tu jsi?

<SCP-336>: Abych tě zastavila.

<Clef>: [V tuto chvíli přešel Dr. Clef do neznámého jazyka. Lingvisté Nadace zanalyzovali audio záznam a věří, že jde o variantu prastaré Sumerštiny.]

<SCP-336>: [Odpoví podobným dialektem]

<Clef>: … takže není jiná cesta, co?

<SCP-336>: Žádná. Tvoje motivace je možná správná, ale tvoje metody jsou moc extrémní.

<Clef>: Nikdy jsem tě nepřestal milovat, víš to?

<SCP-336>: Vím.

[DATA VYMAZÁNA] [V tuto chvíli si SCP-336 odstranilo hlasový modulátor a začalo mluvit. Pro bezpečí posluchačů je tato část automaticky odstraněna z nahrávky.]

<Clef>: [Křičí bolestí]

<SCP-336>: Tvoje odhodlání je obdivuhodné, ale nemáš……

[Střelba]


PŘENOS NEDOSTUPNÝ

8:05 Znovu získaná pozice cíle. Dr. Clef je viděn jak přebíjí svou pistoli, opírá se o zeď a je viditelně otřesen. Krev mu teče z obou uší, zdánlivě sebepoškozené oba ušní bubínky. Blízké zrcadlo se zdá zničené třemi kulkami ráže 9mm. SCP-336 není nikde vidět.

8:06 Dr. Clef se opírá o zeď a zdá se, že brečí. Květiny rostoucí z jeho těla odumírají.

8:08 SCP-408 znovu získává soudržnost a obklopuje Dr. Clefa. Vizuální kontakt ztracen.


Osobní záznam Dr. A. Clefa, ÚP█

Tohle je [DATA VYMAZÁNA] dříve známý jako Dr. Clef. Toto prohlášení není z mé vlastní svobodné vůle, ale pod pohnutkou od mé První Ženy. I přes mé pokusy se mi nepovedlo zbavit se sluchu než byl vydán příkaz od SCP-336. Nejsem si jistý, co přesně mi nařídila udělat, ale pamatuji si, že slyším slova "Řekni mi pravdu."

Tohle je pravda.

… pravda…

[nízký, maniakální smích měnící se na chraptivý hlahol]

PRAVDA!

[Zvuk rozbíjející se elektroniky. Je určeno, že v tuto chvíli se rozbilo PDA Dr. Clefa.]


Záznam Rozhovoru x████, Datum: ██-█-████

<O5-█>: Kdy jste se zapojil do incidentu?

<Dr.Gears>: Pracoval jsem s Profesorem Kainem na SCP-244-ARC. Rozhodli jsme se, že některé sekce by se dali dodatečně přidělat moduly. Pracovali jsme na modulu krystalového kanónu, když vedení oblasti vydalo příkaz k odpovědi.

<O5-█>: Měl jste nějaké tušení o co se jedná?

<Dr.Gears>: Trochu. Slyšeli jsme, že se spustil alarm, ale žádný "černý poplach" a varování o úniku, tak jsme pracovali dál. Já pracoval zatímco Profesor Kain prováděl zpětnou vazbu. Reproduktor v laboratoři se spustil a vedení oblasti nám sdělilo, že Dr. Clef se pokouší terminovat SCP-239 bez souhlasu a způsobil několik úniků z kontajnmentu a zranil mnoho zaměstnanců, včetně Dr. Kondrakiho. Měli jsme se pokusit zadržet Dr. Clefa než dorazí posily.

<O5-█>: Přišlo vám to divné?

<Dr.Gears>: Co?

<O5-█>: Že se po vás chtělo, abyste zastavili nepřátelskou akci.

<Dr.Gears>: Ne. Akce Dr. Clefa byly… nečekané, ale již jsem musel vykonat mnoho věcí mimo svou odbornou oblast co pracuji pro Nadaci.

<O5-█>: Co jste dělal když jste dostal rozkazy?

<Dr.Gears>: Profesor Kain vstoupil do SCP-244-ARC a oznámil, že půjde na pomoc Dr. Kondrakimu. Nový modul byl připevněn a profesor vyjádřil očekávání ve směru použití kanónu ke znehybnění Dr. Clefa. Navrhnul sem opatrnost; avšak Profesor Kain už byl na odchodu a možná mě neslyšel.

<O5-█>: Vy jste s ním nešel?

<Dr.Gears>: Pochybuji, že bych byl příliš nápomocný. Profesor Kain je brilantní muž v těle psa v obrovském mechanickém bojovém zařízení složeném z několika SCP. Já jsem člověk s žádným bojovým výcvikem a velmi omezenou emoční reakcí. Udělal jsem to, co jsem myslel, že pomůže nejvíc.

<O5-█>: A to bylo co?

<Dr.Gears>: Šel jsem si popovídat s SCP-239.


<Poznámka: audio nahrávací systém byl poškozen, audio není k dispozici>

8:12 Dr. Gears opouští testovací oblast brzy po Kainovi.

8:20 Dr. Gears získává přístup k zadržovací oblasti SCP-239.

8:21 SCP-239 objímá Dr. Gearse, který sedí v dřepu, aby byl na stejné úrovni jako SCP-239. Dr. Gears a SCP-239 si na chvíli povídají, SCP-239 několikrát přikývne.

8:25 Dr. Gears se postaví a pokyne ke dveřím zatímco mluví. SCP-239 sebere svou "knížku kouzel" a vezme jej za ruku. SCP-239 má velmi klidný výraz, ale neustále mluví, zatímco opouští zadržovací oblast.

8:27 Dr. Gears se zastaví a sebere knihu z kanceláře. Zdá se, že se jedná o Čínský slovník. Dr. Gears ukáže na slovník a na "knížku kouzel" zatímco mluví s SCP-239. SCP-239 se usměje a promluví, potom vezme Dr. Gearse za ruku a odvádí jej směrem k oblasti Incidentu s Dr. Clefem.

PŘENOS NEDOSTUPNÝ


8:21 Kain Pathos Crow vstoupí do oblasti incidentu.

8:25 Crow objeví Dr. Kondrakiho.

8:26 Konverzace mezi nimi.

8:29 Veliká jehla vyjede ze strany SCP-244-ARC a vpíchne neznámou látku do levé paže Dr. Kondrakiho.

8:32 Jedno z ramen SCP-244-ARC sáhne do kokpitu a vytáhne velkou láhev alkoholu, podá ji Dr. Kondrakimu i přes to, že viditelně odmítá.

8:35 Crow mluví s Kondrakim, poté opouští oblast.


Osobní záznam Kaina Pathose Crowa

Hmmm… Chodítko si vede velmi dobře, však tohle by měl být test jeho bojových schopností, neboť jsem nikdy neměl šanci otestovat jej během rudého poplachu. (Incident v Sekci-24 se nepočítá, protože nikdo si nepamatuje co se stalo a nezbylo toho dost na určení)

I tak, tohle je situace bez zabíjení. Mám Clefa rád. Možná si s ním můžu promluvit. Jenom musím být opatrný. Nesmím se nechat překvapit. Ne znovu. Ne jako minule.


8:40 Crow vstoupí do uzamčené zóny, přičemž proráží Zadržovací dveře 12 neznámým výbušným projektilem.

8:41 SCP-122-D stojí Crowovi v cestě a začne štěkat a vrčet, ukazuje tesáky.

8:42 Crow prochází kolem SCP-122-D, naprosto jej ignoruje.

8:43 SCP-122-D reaguje a pokusí se zaútočit na Crowa a SCP-244-ARC. SCP-244-ARC zareaguje defensivně a odhodí SCP-122-D z cesty.

8:44 SCP-122-D pokračuje v pokusech o útok na Crowa a je neustále odstrkováno SCP-244-ARC bez přílišné námahy.

8:47 SCP-244-ARC najednou nečekaně zareaguje, vystřelí po SCP-122-D jak se zdá nově nainstalovaným "Krystalovým modulem" a přemění jej v tvrdý krystal.

8:48 Crow prohlédne ostatky SCP-122-D, poté pokračuje dál.


Osobní záznam Kaina Pathose Crowa

Huh…

Patří mu to. Stejně toho křížence neměl nikdo rád. Ale bude z něj pěkná dekorace na záhon…


Vzato z Po-Incidentové Zprávy

… neuvědomil jsem si až do doby po Incidentu, že složka SCP-547 byla napadena SCP-732, a udělala tak z obyčejného pyrokinetika ve stvůru pěti elementů. Přes populární koncepci, přítomnost l337-speek není pozitivní indikátor SCP-732 jež j@#$ naprosto úchvatné a miluje Highlande@$% proto@#$ nosí černý kabát a nosí katanu, ale náh@#$ prezence prvků Mary Sue nepotřebných ke konverzi objektu kter@#$půjde na rande s SCP-105 protože mě tolik miluje@#$

Přídavek PIR-01: Sakra sežeňte mi sem někdo antivirový program @#$ proč nepoznáš snad že já nejsem elektronika@#$@


8:49 SCP-547 opouští kontejnment, když nouzové zadržovací protokoly selžou, dále pokračuje Chodbou G-7.

8:40 Dr. Clef, obklopený mračnem SCP-408, pokračuje Chodbou G-7.

8:41 SCP-547 se setká s Dr. Clefem.

8:42 SCP-547 zaútočí na Dr. Clefa. Teplota v Chodbě G-7 stoupne na 500 stupňů Farnheita, všechen papír a látka v oblasti vzplanou.

8:43 Kouř plní chodbu. Dr. Clef zmizí z dohledu kvůli hustotě kouře.

8:44 SCP-547 mizí z dohledu.

8:45 Střelba.

8:57 Dr. Clef vylézá z oblaku kouře, zdá se že na 50% těla má popáleniny třetího stupně.

9:20 Kouř se rozptýlí. SCP-547-D opřeno o zeď, má v sobě tři díry po kulkách v hlavě a čtyři v hrudi. Následná pitva objevila, že neobvyklý orgán v jeho hrudi byl poslední střelou rozbit, což vedlo k smrti. (Smrt potvrzena 11:27 PM, po incidentu)


3:15 Dr. Bright, aktuálně v těle SCP-963-D143, postarší afroameričanky vstupuje do oblasti, drží obyčejný sáček

3:20 Dr. Bright je zadržen. Dr. Bright je otázán co dělá v Oblasti plné SCP objektů se kterými kvůli svým omezením nesmí interagovat. Doktor se zdá zmatený a zdá se, že si nepamatuje proč přišel.

3:25 Po prohlédnutí bylo objeveno, že sáček obsahoval několik SCP objektů, včetně SCP-018 a SCP-776-ARC. Další vyšetřování zjistilo, že Dr. Bright si nepamatuje sbírání těchto objektů, ani cestu do Oblasti-17. Dr. Bright zůstává v zadržovací cele, dokud nebude záležitost vyřešena.

9:15 Dr. Bright se postaví ve své cele a jednoduše poznamená "Proto jsem tady." Z neznámých důvodů strážní otevřou dveře jeho cely a navrátí mu sáček.

9:25 Dr. Bright se setkává s Dr. Clefem, sáček pro něj již má otevřený. Oba doktoři spolu na chvíli hovoří a Dr. Bright má ruku v sáčku.

9:32 Dr. Clef jednou vystřelí do hlavy Dr. Brighta a okamžitě tak zabíjí jeho hostitelské tělo. Dr. Bright umírá z neznámých důvodů s úsměvem na tváři.


Záznam rozhovoru x████, Datum: ██-█-████

<O5-█>: Dr. Brighte, máte nějaké ponětí proč jste skončil v Oblasti-17?

Dr. Bright zatřepe hlavou v gesto "ne".

<O5-█>: Jste si vědom toho jak jste obešel zabezpečení těch SCP jež jste sebral?

Dr. Bright indikuje "negativní".

<O5-█>: Mohl byste prosím vysvětlit konverzaci mezi vámi a Dr. Clefem?

<Dr. Bright>: Oook. Ook eek, ok ook.

<O5-█>:Tohle je směšné. Jsem si dobře vědom vtípků, které na sebe vy vědci hrajete, ale tenhle se objevil ve špatnou dobu. Výslech Dr. Brighta se odkládá dokud nebude navrácen do lidského těla.


9:33 Dr. Clef přebije svou zbraň, zatímco si prohlíží mrtvé tělo Dr. Brighta. Kamera ukazuje zmatení v jeho obličeji.

9:34 Dr. Clef sáhne do sáčku a vytahuje SCP-776-ARC.

9:35 Dr. Clef háže SCP-776-ARC proti zdi. Na SCP-776-ARC padne číslo 3. Voda se začne hrnout kupředu.

9:36 Dr. Clef znovu hodí SCP-776-ARC. Na SCP-776-ARC opět padne číslo 3. Začne se generovat ještě větší vodní proud.

9:37 Dr. Clef sebere SCP-776-ARC, zamumlá "Funguj k sakru." Hodí potřetí. Na SCP-776-ARC padne číslo 2. Chodba G-8 rychle zamrzá a odřezává tak Sektor 7 Oblasti-17 od zbytku budovy. Led pokračuje v generování z SCP-776-ARC po následujících pět minut rychlostí přibližně 1000 kubických centimetrů každou minutu.

9:38 Dr. Clef opouští Chodbu G-8, pokračuje směrem k aktuální pozici Dr. Gearse a SCP-239.

9:39 SCP-018 uniká z dočasného kontejnmentu.


9:31 Dr. Kondraki se probouzí poté, co byl uspán po vstříknutí neznámé látky z SCP-244-ARC.

9:33 Vstane, rána na noze se zdá se uzdravila, opouští chodbu B-7.

9:36 Dr. Kondraki opouští ubikace. SCP-408 čeká venku.

9:39 Dr. Kondraki je stále v místnosti, tepelné stopy opouštějí oblast.

9:43 Dr. Kondraki spatřen spolu s SCP-239 a Dr. Gearsem, nyní nese trojitý podstavec k fotoaparátu, neznámé výroby a modelu.

9:44 Oba doktoři si povídají, Dr. Kondraki několikrát ukáže na SCP-239.

9:48 Dr. Clef se objeví.

9:50 Dr. Kondraki zaútočí na Dr. Clefa.


Záznam vyšetřování x77█, Datum ██-█-████

Druhý z neoprávněných předmětů jež u sebe Dr. Kondraki měl během incidentu byl uschován v extra dlouhém stativu. Když se jedna z noh stativu odšroubuje a oddělí od hlavního ústrojí, funguje tato noha jako pouzdro pro rovnou čepel šavle výjimečné kvality. Výroba a složení čepele se stále vyšetřuje, ale na rozdíl od SCP-515-ARC, tento objekt nevyžaduje klasifikaci SCP objektu. Nejdříve se předpokládala spojitost s SCP-108, kvůli zručnosti s jakou Dr. Kondraki používal meč, ale podrobnější vyšetřování odhalilo, že má prostě opravdovou zálibu v šermu. Detaily jsou zahrnuty v Osobním Záznamu cV████.


Částečný záznam, získaný ze složky-d████.

<Dr. Kondraki>: Je konec Clefe, tentokrát mám navrch!

<Dr. Clef>: [Střelba] Proč… trváš na ochránění té stvůry?!

<Dr. Kondraki>: Protože, Dr. Clefe, věci nejsou vždy černobílé.

<Zvuk kovového klapání. Odhaduje se, že v tuto chvíli došla Dr. Clefovi munice a přešel na svou záložní zbraň SCP-1023-ARC.>

<Dr. Clef>: [Srážka ostří] To ty jsi tu barvoslepý, Konny!

<Dr. Kondraki>: Kdes tu věc celou tu dobu schovával?

[DATA POŠKOZENA]


Dodatek: Anonymnímu zaměstnanci, který vzal bezpečnostní záběry z Oblasti-17 a šermířského duelu Dr. Clefa a Kondrakiho, nastavil je do souladu s hlavní znělkou filmu "Highlander" a dal je na stránky Nadace pod názvem "There can be only one.": Najdeme si tě a všem nám pak budeš chybět.

P.S. Čí pitomej nápad byl pustit ty záběry SCP-076?

-O5-█


Záznam Rozhovoru x████, Datum: ██-█-████

(přetočeno na 00:42:18)

<O5-██>: Gearsi, k sakru, co jste jí to řekl?

<Dr.Gears>: Pane, nerozumím vašemu rozrušení. Video záznam je v excelentní kondici a potřebné audio je kompletní z 88%. Víte co jsem řekl i následky. Já nero…

<O5-██>: Nedělejte to. Tohle na mě nezkoušejte. Znám vás Gearsi, znám ty logický kraviny co na všechny zkoušíte a na mě fungovat NEBUDOU. Viděl jsem vaši složku, pročetl jsem si o událost, tak ze mě nedělejte hlupáka. Tak mi odpovězte a odpovídejte rychle, co jste ŘEKL?!

<Dr.Gears>: (ticho)

<O5-██>: Gearsi, co jste udělal mohlo zničit celou Nadaci. Co víc, vy jste to blbý SCP rozbil! Co jste si sakra myslel? Ona může udělat COKOLIV Gearsi. Chceme jí udržet dál od experimentování a vy uděláte tohle! Vy bezcitnej blázne, přísahám jestli…

<Dr.Gears>: Chápu vaši frustraci, ale nevidím k ní důvod. Způsobil jsem únik SCP-239;avšak udělal jsem to tak, aby se dala znovu zadržet. Neřekl jsem jí prostě aby dělala, co jí řeknu, ale použil jsem aktuální kontrolní strategii "Čarodějného dítěte". Použil jsem zdroje, které byly k dispozici, abych rozšířil kontrolní strategii a ovlivnil tak konec nebezpečí představovaného Dr. Clefem. SCP-239 si stále není vědoma plného rozsahu svých schopností, pouze teď ví, že se dají rozšířit "Dohlížejícím Koncilem Čarodějů" a jejich "nouzovými kouzelnými knížkami".

<O5-██>: …o čem to sakra mluvíte?

<Dr.Gears>: Dr. Clef byl napaden Velkou Temnotou, hromadou amorfní temnoty, která vstoupila do našeho světa. Ovládla Dr. Clefa a ponechala jenom hrstku kouzelníků. Já, jakožto Člen Dohlížející Rady Čarodějů jsem byl vyslán, spolu s šermířem Kondrakim, abych porazil Clefa a očistil jej od zla. Společně s SCP-239 jsme mohli použít Nouzovou Kouzelnou knížku, na kterou jsou zapotřebí dva čarodějové naráz a lze použít pouze, když je nablízku Velká Temnota.

<O5-██>: …A ona vám věřila?

<Dr.Gears>: Pane, při vší úctě, je jí osm. Její jediná otázka byla jestli se taky může naučit šermovat s mečem.

<O5-██>: To je šílené… mohl jste všechny zabít! Jaká "nouzová zaklínadla" jste jí nechal dělat?

<Dr.Gears>: Začali jsme s malým, jednoduchým kouzlem, které se všichni učí.

<O5-██>: …což je?

<Dr.Gears>: Magická Střela.


Částečný záznam, získaný ze složky-d████..

<Dr. Kondraki>: Kurva Clefe, vzdej se! Nechci tě zabít!

<Dr. Clef>: Já… tě taky nechci zabít… nechci zabít nikoho…

<Dr. Kondraki>: O čem to kurva blábolíš? Právě jsi zabil dva lidi! Podívej se na sebe!

<Dr. Clef>: Neměl jsem na vybranou… musel jsem to udělat… umí měnit realitu Konny, dokáže změnit celý svět jen tak…

<Dr. Kondraki>: Je zadržená! Co děláme funguje!

<Dr. Clef>: Ne, nefunguje. Už to selhalo… na mě…

<Dr. Kondraki>: … Clefe, o čem to k sakru meleš?

Náhlý výkřik. Dívčí hlas je slyšet jak křičí něco jako, "Sesílám Magickou Střelu!" Následují zvuky rozbíjení kovu, křik a hlasitý řev.

[DATA POŠKOZENA]


9:51 Probíhající šermířský duel v átriu Oblasti-17.

9:52 Prohození slov. Viz Audio záznam.

9:55 Dr. Clef skříží meč s Dr. Kondrakim. Dr. Kondraki se zdá zmatený.

9:56 Dr. Gears a SCP-239 vstupují na scénu východním vstupem. SCP-239 zdvihá dlaň, zdá se, že vyzařuje plasmový blesk o vysoké energii. SCP-1023 zlomeno. Dr. Clef se stahuje.

9:57 Kain Pathos Crow prolomí ledovou bariéru. SCP-239 a Dr. Gears drží knihu. Dr. Gears drží kuchyňskou míchačku a míří na Dr. Clefa, SCP-239 dělá to samé pomocí své "kouzelné hůlky".

9:58 Dr. Clef je v bolestech.

9:59 Dr. Clef se náhle prohne v zádech a začne křičet. Černé světlo vychází z jeho úst a očí. Dr. Gears je šokovaný. SCP-239 se zdá nepřekvapeno. Kain Pathos Crow přichází západním vstupem.

10:00 Dr. Clef padá na zem. Černé světlo se mění v patnáct a půl metrového draka, ten rozbíjí střechu átria a způsobuje rozsáhlá vedlejší poškození okolnímu zařízení.


Částečný záznam, získaný ze složky-d████.

<Neidentifovatelný mužský hlas> KUR-A DO PR-ELE!!!!!!


10:01 Dr. Kondraki se zdá ohromen tím co se děje. Kain pálí krystalové objekty z SCP-244-ARC.

10:03 SCP-244-ARC nemá žádný efekt na Draka. Dr. Gears bere SCP-239 za ruku a běží spolu Chodbou C-12.

10:05 Dr. Kondraki přichází k sobě, zvedá bezvědomého Dr. Clefa a rovněž se stahuje. SCP-408 zakrývá jeho únik.

10:07 Drak způsobuje další poškození okolním strukturám, vypouští dech z [DATA VYMAZÁNA] do chodby.

10:10 Kain získává drakovu pozornost a útočí na bestii.

PŘENOS NEDOSTUPNÝ


Částečný audio záznam z palubního nahrávače SCP-244-ARC

Ohlušující řev je slyšitelný v pozadí, následují zvuky padajících cihel.

<Kain Pathos Crow>: NO TO MĚ POS-R!

Zvuky rapidní střelby.

<Kain Pathos Crow>: Dobrá! Uvidíme jak se ti bude líbit tohle ty kyblíku vnitřností!

Zvuky několika explozí, přehlušeny ještě hlasitějším řevem.

<Kain Pathos Crow>: … Prevít. To ho jen víc nasra-

Další řev přeruší Kaina Pathose Crowa, následuje více zvuků explozí, střelby a štěkotu


10:08: Dr. Gears a SCP-239 zaběhli do oblastního bunkru. Dr. Gears uzavírá vnitřní dveře, ale nezavírá proti-výbuchové dveře. SCP-239 těžce oddychuje, ohnutá s rukama na kolenou.

10:09: Dr. Gears mluví s SCP-239, ukazuje na "kouzelnou knížku". SCP-239 se usměje a otevírá knížku, rychle obrací stránky.

10:11: SCP-239 sbírá knížku a běží k Dr. Gearsovi, ukazuje na stránku a rychle mluví. Dr. Gears přikývne a ukazuje na stěnu plnou nouzových zásob zatímco mluví.

10:12: SCP-239 hledá v zásobách, mluví a ukazuje na věci. Dr. Gears se přesune za SCP-239 a vytahuje ze svého laboratorního pláště injekční stříkačku. Dr. Gears píchne stříkačku do krku SCP-239. SCP-239 vykřikne a poté se zhroutí k zemi. Dr. Gears ji vezme, přikryje nouzovou přikrývkou a opustí bunkr.


Výtažek z psychologického hodnocení Dr. Gearse po Události 239-B

Dr. ████████: Bylo to těžké udělat?

Dr. Gears: Co?

Dr. ████████: Píchnout dítěti chemikálie a vědět, že upadne do kómatu.

Dr. Gears: Samotná akce byla jednoduchá. Již jsem provedl mnoho podání látek a mám v tom jistou praxi.

Dr. ████████: Víte moc dobře, že to jsem nemyslel.

Dr. Gears: Kdyby se nabízeli jiné možnosti vyzkoušel bych je. Žádné nebyly. Incident se vymkl kontrole a SCP-239 mohla způsobit další nebezpečí, kdyby pokračovala v užívání svých schopností. Udělal jsem to abych ochránil sebe, SCP-239 a Nadaci.

Dr. ████████: Zníte, jako byste se to snažil odůvodnit sám sobě.

Dr. Gears: Není to něco, co bych si chtěl zopakovat, kdybych mohl.

Dr. ████████: Co jste jí řekl, když jste jí zdvihnul? Video ukazuje, že jste jí něco řekl do ucha.

Dr. Gears: Nemyslím si, že to má nějaký význam na pokračování rozhovoru.

Dr. ████████: Já bych řekl, že ano.

Dr. Gears: …Řekl jsem, dobrou noc a sladké sny.


Výtažek z Audio záznamu, Pozorovací místnost SCP-239
██-██-████, ████:██:██, Tři týdny před Incidentem.

[ZPĚT]

<Dr. █████> Hej, Clefíku, co je?

<Dr. Clef> Nic moc, jen se tu stavuju, abych se podíval na Coldplay.

<Dr. █████> Coldplay?

<Dr. Clef> 547. Chce se připojit k Omega-7. Milej kluk, ale moc mladej. Přišel jsem ho přesvědčit, aby pár let počkal, když spolu tak dobře vycházíme. Jak se má naše malá H███████ G█████████?

<Dr. █████> Její jméno je Sigurrós.

<Dr. Clef> Já vím, jen vtipkuju.

<Dr. █████> Má se dobře. Podařilo se nám dostat tu čarodějku hluboko do její mysli. Počet incidentů se snížil na 5% původního čísla. Navíc má ráda svůj špičatý klobouk a hůlky. Pořád si je třídí, pojmenovává, zkouší které fungují nejlépe s jakými "kouzly". Podporujeme jí v tom, alespoň je zaneprázdněná, ale…

<Dr. Clef> … ale?

<Dr. █████> No, zkouší experimentovat s "nepovolenými kouzly". Řekli jsme jí, že to nesmí dělat, ale ona to stejně zkouší, když si myslí, že se nekoukáme. O kamerách jsme jí ještě neřekli, snažíme se, abychom nemuseli, ale bojíme se že dojde k dalšímu incidentu.

<Dr. Clef> Hmmm. Možná můžu pomoct.

<Dr. █████> A jak?

<Dr. Clef> No, když nebude poslouchat starého dobrého Profesora █████ a další učitele ze školy pro Čaroděje, možná poslechne Velkorozhodčího Clefa, velmi děsivého a velmi přísného Čaroděje Magistráta z Nejvyššího Koncilu Velkých Čarodějů, kterého poslali, aby potrestal zlobivou čarodějku, která porušuje pravidla.

<Dr. █████> Myslíš, že to bude fungovat?

<Dr. Clef> No, vy to neuděláte. Máte jí moc rádi. A je jedno jestli mě bude nenávidět, já nejsem nikdy v Oblasti-17. Budu klidně zlej polda, bez problému.

<Dr. █████> Nejsem si tím jistý.

<Dr. Clef> Čekal bys radši, až se zase něco stane a rada O5 nařídí terminaci?

<Dr. █████> Pravda. Jestli myslíš že to zvládneš, jdi na to.

<Dr. Clef> Věř mi, když přijde na vyděšení ženy k smrti, jsem expert.

<Dr. █████> [smích] Já se nehádám.

<Dr. Clef> Mám na to jít hned?

<Dr. █████> Ne. Zrovna kouká na "Růženku" s Iris. Počkáme až to skončí.

<Dr. Clef> "Růženku?" Vyprávěl jsem ti někdy, že jsem měl hroznej zálusk na Zlobu, když jsem byl kluk?

<Dr. █████> Děláš si ze mě prdel.

<Dr. Clef> Nene, sexy čarodějka co se mění na draka? To je sakra sexy.

<Dr. █████> Už asi chápu proč děsíš ženy.

[VÍC]


Z Diáře subjektu SCP-239, objeveného krátce po Incidentu 239-B

Datum: [3 dny před Incidentem]

Drahý deníčku,

Dneska jsem provedla něco špatného. Byla jsem v zahradě a uviděla jsem mrtvého ptáčka a hnízdo s ptáčátky a všichni brečeli kvůli svojí mamince tak jsem použila kouzlo Vita a oživila ptáčka.

Nechtěla jsem porušit pravidla, ale Velký Nejvyšší Čaroděj Clef mi řekl, že jestli je znovu poruším, pošle mě do Podsvětí na sto let. Bojím se Nejvyššího Čaroděje Clefa. Je tak strašlivý.

Doufám, že to nezjistí. Nechci umřít :(


Nalezeno v "Koši" emailového účtu Dr. A. Clefa, datováno 48 hodin před incidentem.

KOMU: VŠEMU PERSONÁLU SCP

OD: Dr. A. Clef, Oblast-19

PŘEDMĚT: ZASTAVTE MĚ

Všemu personálu: okamžitě zajistěte SCP-239 a vyhlašte poplach v Oblasti-17. Musíte mě zastavit, nebo někdo umře.

Před zhruba čtyři a dvaceti hodinami jsem byl naplněn potřebou zabít SCP-239. Začalo to jednoduchou myšlenkou, ale obsese je stále silnější. Mám důvod se domnívat, že můj plán nejspíše selhal. Sakra… Měl jsem vědět, že si špatně vyloží mojí řeč o "těžkých trestech". Děti jsou chytřejší, ale i hloupější… ksakru! Byla to ode mě blbost! Jak jsem mohl být tak slepý?

počkat, počkat co to dělám? Proč se snažím, abyste mě zastavili? To malá bestie je moc nebezpečná, aby zůstávala naživu. Porušila pravidla, teď musí zemřít.

Nemůžu to udělat jen tak, musí to být provedeno podle pravidel, napřed předložit žádost, to je ono. Zbraň z telekillové slitiny, ta to zvládne.

[KONEC EMAILU]


10:10 Kamera se otáčí na chodbě H-8

10:12 Celá chodba je pokryta agresivním rostlinným životem. SCP-091-ARC spatřeno.

10:14 SCP-336 vchází na scénu dveřmi poblíž.

10:17 SCP-336 přistupuje k SCP-091-ARC. Obě spolu na chvíli konverzují.

10:23 SCP-091-ARC se vrací do své zadržovací oblasti, SCP-336 za ní zavírá dveře.

10:24 Rostlinný život z chodby H-8 se rychle přemisťuje a stahuje do kontejnmentu SCP-091-ARC.

10:26 SCP-336 si dále povídá s SCP-091-ARC skrz dveře.

10:28 SCP-336 opouští chodbu H-8, směřuje k vlastnímu kontejnmentu.


Audio Záznam c█████-█ Datum █-██-████

<SCP-336>: Vidím, že náš doktor potížista tě do toho taky zatáhl. Chudinko.

<SCP-091-ARC>: [Vypadá otráveně, naštvaně přítomností SCP-336.]

<SCP-336>: Za to mě přeci vinit nemůžeš. Víš co se stalo. Ví co pro mě znamenal.

<SCP-091-ARC>: <Nerozeznatelné>

<SCP-336>: Jaká škoda, držet tě tu takhle zamčenou..

<SCP-091-ARC>: <Nerozeznatelné>

<SCP-336>: Ještě to neskončilo. Tihle lidé žijí tak krátce a my jsme tak trpělivé, nemám pravdu drahá?

<SCP-091-ARC>: [Usměje se]<Nerozeznatelné>

<SCP-336>: Jsem si jistá, že mu chybíš taky.


Částečný audio záznam z palubního nahrávače SCP-244-ARC

<Kain Pathos Crow>: Sakra sakra sakra SAKRA! Nic NEFUNGUJE! Všechno co na to hodím… jen to oklepe.

neidentifikovatelný zvuk v pozadí

<Kain Pathos Crow>: [ Kain zavrčí ] Já vím, že je to jenom výplod dětské fantazie, ale nevyhrává v tomhle vždycky hrdina? Chci říct, že je v tom vždycky rytíř v lesklém brnění a s… mečem!? Meč!


10:20 Po několika neúspěšných útocích na stvoření aktivuje Kain Pathos Crow dříve neznámý nástroj uvnitř SCP-244-ARC, meč ze světla vycházejícího z horní ruky a znovu zaútočí na draka.

10:24 I přes počáteční odolnost vůči zbrani, Crow úspěšně zraňuje stvoření a usekává velkou část ocasu.

10:30 Crowovi se podaří přímo probodnout hrudník stvoření a poté mu utnout hlavu. Známky života ustaly.


Částečný audio záznam z palubního nahrávače SCP-244-ARC

<Kain Pathos Crow>: Bude někomu vadit když to sežeru?…


Zpráva po Incidentu 239-B: Dlouhodobé důsledky (Vybrané výtažky)

Položka 17: Poškození a následné opravy po Incidentu způsobily, že 45% zařízení v Oblasti-17 je nepoužitelných bez těžkých oprav.
Návrh: Všechna humanoidní SCP Třídy Safe v Oblasti-17 budou dočasně přesunuta do jiných zařízení Nadace. Všechna SCP Třídy Keter budou přesunuta do stabilnějších zařízení v Oblasti. SCP Třídy Euclid mohou být přemístěna, nebo terminována, podle jednotlivých případů.
Priorita: Gamma

Položka 22: 80% bezpečnostního personálu Oblasti-17 bylo během Incidentu zneschopněno. 30% z nich bude potřebovat dlouhodobou lékařskou péči.
Návrh: Bezpečnostní personál z ostatních Nadačních zařízení bude dočasně převelen do Oblasti-17. Oblast-17 bude dočasně zmenšena, dokud se nesežene dodatečný personál.
Priorita: Eta

Položka 97: SCP-239 prokázalo nekontrolovatelné schopnosti Třídy Keter, nepřímo způsobilo smrti několika SCP, Nadačních zaměstnanců a zničení velké části Oblasti-17.
Návrh: SCP-239 zůstane v lékařském kómatu. Dr. Erica Valdasonová se bude starat o pacientku.
Priorita: Beta

Položka 102: Několik Nadačních zaměstnanců prokázalo obrovskou odvahu, když kvůli situaci riskovali své životy a bytí.
Návrh: Za jejich vynalézavost, statečnost a oběti uděluje Nadace medaile za statečnost Doktorům Brightovi, Gearsovi a Kondrakimu a Administrátorovi Kainu Pathosi Crowovi.
Priorita: Epsilon

Položka 138: Akce Dr. A. Clefa během incidentu přímo způsobyly smrti několika SCP a Nadačního personálu a zničení velké části Oblasti-17. Navíc Dr. Clef předvedl několik nestandartních interakcí s ženskými SCP (jmenovitě SCP 091-ARC, 166 a 336).
Návrh: Ve světle těchto faktů a dle slov Dr. Clefa osobně, bude Dr. Alto Clef klasifikován jako humanoidní SCP Třídy Euclid a zajištěn v Oblasti-17. Číslo a Zadržovací Procedury mu budou přiřazeny později.
Priorita: Alfa


Dodatečné zprávy

Doprovodný záznam 239-B-77, Možná spojení mezi Incidentem a skupinou ORIA
Doprovodný záznam 239-B-192, Rozhovor s Dr. Clefem po Incidentu


KONEC SLOŽKY

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License