Záznam o Incidentu 023-27
hodnocení: 0+x
blank.png

Zapojená SCP: SCP-023

Zapojený Personál: Dr. ████, [DATA VYMAZÁNA]

Datum: ██/██/██

Lokace: Oblast-██

Popis: Časová osa událostí:

00:00:10 – Pár skleněných očí je nasazeno do očních důlků SCP-023 dvěma zaměstnanci Třídy D.

00:00:15 – Skleněné oči začnou vydávat oranžovo-červené záření, podobné tomu skutečných očí SCP-023 před jejich odstraněním.

00:03:13 – Roztavené sklo se začne linout z očních důlků SCP-023.

00:05:54 – [DATA VYMAZÁNA] se objeví na všech kamerách, oknech, zrcadlech, monitorech a skleněných površích v Oblasti-██.

00:06:12 – Je nařízena evakuace Oblasti-██.

06:54:07 – Slunce je vidět na obzoru. Zaměstnanec Třídy D byl poslán zkontrolovat zadržovací oblast SCP-023. [DATA VYMAZÁNA] pryč. Jediná stopa po SCP-023 je vypálená sekce podlahy kolem jezírka roztaveného skla.


Osobní Záznam: Dr. ████

Datum: ██/██/████

Je to má chyba. Vím, že jsem odsoudil celý svůj výzkumný tým a nejspíše i zbytek Oblasti. Vše co můžeme dělat je dál se snažit. Musíme znovu zadržet SCP-023.

Poznámka: Dne ██/██/████, jeden rok po Incidentu 023-27, bylo ███ zaměstnanců pohřbeno v neoznačeném masovém hrobě za Oblastí-██.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License