Nezničitelný Plaz
hodnocení: +2+x
blank.png

Nadace se s pokusy o terminaci nikdy nezpozdila.

Dvacátého druhého každý měsíc, přesně v 15:00, se otevřely dveře do zadržovací cely 682. Spustily se výstražné alarmy a celá Oblast se uzavřela, pak začala velká show. Pět hodin boje 682 proti těm nejnebezpečnějším výtvorům, se kterými nadační armáda inženýrů dokázala přijít.

Bylo to jediná přestávka od monotonie zadržovací cely, které se ještěrovi
dostalo. A byla to jediná věc, která dávala 682 naději, že to Nadace jednou posere a on bude znovu dělat tu věc, která mu šla nejlépe: masakrovat lidi.

Nadešel čas. Dnes se však nic nestalo. To nebylo možné, Nadace se přeci nikdy nezpozdila. Ještěr zíral na dveře, které se odmítaly otevřít.


Datum: 22.09.2020

Od: Dr. ██████

Pro: Zadržovací Personál SCP-682, Terminační Personál SCP-682

Předmět: ΩK

Zpráva:

Přišly výsledky rentgenových skenů SCP-682. Potvrdily že, jako všichni ostatní, neanomální plazi, má SCP-682 mozek. A jak ukázal nedávný výzkum Scénáře-ΩK, cokoliv s mozkem je nyní požehnáno/prokleto nesmrtelností. Pokud nebylo SCP-682 nezničitelné předtím, tak teď je nezničitelné definitivně.

Což znamená, že další pokusy o terminaci by byly ztrátou času a zdrojů. Pokud nedokážeme zabít ani obyčejnou krysu, je 682 kompletně mimo naše možnosti. Z těchto důvodů pozastavuji pokusy o terminaci na dobu neurčitou. V následujících dnech bude k jinému projektu převelen veškerý terminační a velká část zadržovacího personálu. Platné zadržovací procedury pro SCP-682 budou zjednodušeny.

Dělali jsme, co jsme mohli.


Záznam Zadržení SCP-682 (22.09.2020)

15:00 - Plánovaný pokus o terminaci subjektu zrušen. Žádná aktivita.

15:16 - Lehké vlnění na povrchu kyselinové nádrže. Pohyb nedostatečný pro použití zadržovacích prostředků.

15:27 - SCP-682 se pokouší o pohyb. Chaoticky sebou trhá ze strany na stranu. Do nádrže zaveden elektrický výboj. Pohyb ustal.

15:44 - SCP-682 se pokouší o pohyb. Pohyby jsou silnější a výraznější. Nápor na nádrž je podstatně nižší, než při předchozích pokusech o prolomení zadržení kvůli nepřesnosti opakovaných úderů. Byly zavedeny elektrické výboje, pohyb neustává.

15:47 - Mikrofony uvnitř cely zaznamenávají vzteklý křik. Pohyb zpomalen pomocí náhlé změny teploty.

15:52 - Údery pokračují a dále nabírají na intenzitě. Mikrofony uvnitř cely zaznamenávají řeč SCP-682. Znovu použity předešlé zadržovací prostředky. Při momentální síle by nádrž měla být schopna vydržet.

16:23 - Nápor na stěny se náhle zvyšuje. Údery jsou soustředěny na severní stěnu nádrže. SCP-682 hlasitě vyhrožuje. Je odhadováno, že nádrž bude schopna nápor vydržet, personál je však upozorněn na možnost prolomení zadržení. Začínají přípravy na vykonání nouzových protokolů.

17:03 - Pohyb se zpomalil. Změna nesouvislá s použitím zadržovacích prostředků.

17:04 - SCP-682 se potápí do nádrže.

17:05 - Pohyb ustává. Nouzové protokoly SCP-682 zrušeny. Personál se vrací na své pozice.


Nikdo nevstoupil dovnitř. Nikdo to ani neměl v plánu. Celý další týden, každý den v 15:00, se SCP-682 začalo vzpírat. Tak dlouho mu trvalo si navyknout na svůj nový život, jehož součástí byly od té doby už jen ještěr a kyselina. Nádrž byla stísněná, ještě horší však bylo, že byla nudná.


Speciální Zadržovací Procedury: SCP-682 musí být zničeno jakmile to bude možné.


Ještěr si v tu chvíli přál, aby mohl zemřít.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License