Pravidla Užití Obrázků

Stručný Přehled Těchto Pravidel:

Stručný přehled pravidel ohledně používání obrázků:

  • Pornografie a gore1 jsou na Nadační wiki přísně zakázány. Rozhodnutí, zdali obrázek spadá do jedné z těchto kategorií záleží na posudku Zaměstnanců.
  • Užití obrázků chráněných autorskými právy bez povolení autora je zakázáno.
  • Důkaz o tomto souhlasu musí být uložen v diskuzi pod článkem, na kterém je obrázek uveřejněn.
  • Bez autorova svolení nesmí být obrázky ořezávány, ani jinak upravovány.
  • U všech použitých obrázků musí být vždy uveden zdroj. (U každého obrázku jednotlivě.)

Pro delší a obsáhlejší verzi toho krátkého seznamu pokračujte ve čtení.

Požití Obrázků v Článcích:

Silně doporučujeme použití: vašich vlastních obrázků; originálních obrázků od ostatních uživatelů; obrázků zveřejněných pod licencí Creative Commons; a obrázků na veřejných doménách. Tím předejdete potenciálním právním problémům spojeným s nelegálním užitím díla. V každém případě se vždy snažte uvádět zdroj a připsat tak zásluhy původnímu autorovi.

Smíte použít obrázky s licencemi Creative Commons SA a BY.

Nesmíte použít obrázky s licencemi Creative Commons NC (Non-Commercial), ND (No Derivatives), GNU GPL nebo jakékoli jiné, u kterých licenci nenajdete.

Pokud narazíte na obrázek s copyrightem, který byste chtěli použít, musíte kontaktovat původního autora obrázku a získat od něj povolení. To za vás nikdo neudělá. Získaný souhlas je následně nutný uvést v diskuzi pod článkem pro budoucí ověření.

Při použití vypůjčených obrázků musíte vždy uvést autora a zdroj. To lze udělat přes rozšířenou verzi rating modulu, nebo odkázat na zdroj implementováním odkazu do obrázku, a ten se pak otevře po kliknutí na obrázek (viz Uvedení Autora).

Nalezení obrázku porušujícího tato pravidla vyústí v jeho smazání. Obnovení takového obrázku bez napravení chyb, kvůli kterým byl smazán povede k disciplinárnímu řízení.

Uvedení Autora:

Za pomoci následující šablony lze uvést zdroj i autora díla:

Za pomoci následující šablony lze obohatit váš obrázek o odkaz:

Upravování obrázků:

Je zakázáno ořezávat, upravovat či jinak manipulovat s obrázkem za účelem zabránění odhalení porušení autorských práv. Bude-li zjištěno, že z použitého obrázku byl odstraněn vodoznak či jakákoliv jiná forma identifikace, bude tento obrázek smazán a nahrazen jeho originální verzí.

Alterace obrázků v podobě jejich překreslení je taktéž zakázána, není-li to v souladu s jeho licencí. Obrázkem se můžete pouze inspirovat, avšak pokud bude alterace až moc podobná originálu, budete se pohybovat na tenkém ledě a bude zde existovat možnost, že bude smazána.

Samozřejmě obrázky vámi vytvořené upravovat lze, stejně jako ty, u kterých s touto úpravou souhlasil autor. Podobně jako před tím je nutné, aby byla tato dohoda řádně zdokumentována v diskuzi pod článkem, na kterém je tento obrázek zveřejněn.

Nahlášení Obrázku:

Narazíte-li na obrázek na wiki, který není zcela v souladu s výše uvedenými pravidly, prosím, upozorněte správce stránky (Buď skrze zprávy na wikidotu kontaktujte někoho z moderátorů či administrátorů, nebo na našem Discordu označte @O5.), a to i pokud by se jednalo o pouhý problém s uvedením zdroje.

Jste-li autorem obrázku, který byste chtěli ze stránek odstranit, kontaktujte personál buď přes wikidot či přes Discord. K zprávě přiložte kontaktní údaje a jakýkoliv důkaz o porušení autorských práv nebo licence. Vynasnažíme se vaši žádost v dobrém vyřešit.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License