Zájmové Skupiny

ZÁJMOVÉ SKUPINY


Přehled složky: Nadace není jediná skupina se zájmy a investicemi v paranormálnu a metafyzičnu. Existuje mnoho dalších skupin, které vlastní, používají, či zkoušejí vytvořit SCP objekty, ať už pro své osobní zájmy nebo ochranu lidstva. Některé jsou rivaly Nadace, některé oddělené skupiny Nadace, a jiné věrní společníci Nadace. V jakémkoliv případě, bylo považováno za důležité, aby se vytvořilo krátké seznámení se skupinami známými Nadaci a našem postoji vůči nim.


Andersonova Robotika

ar.png

Přehled: Se základnou v pacifickém severozápadu, Andersonova Robotika se poprvé dostala do hledáčku Nadace v roce 2007 při zadržení SCP-1360. Společnost vedená Vincentem Andersonem, která se specializuje na prodej anomálním androidů, robotů, umělé inteligence a kybernetiky, čímž si rychle získala trakci v oblasti paratechnologie. S malou velikostí, vynikajícími špionážními schopnostmi a překvapivě velkou zásobou zdrojů se stal jakýkoliv pokus o vypořádání se s Andersonovým personálem velmi složitý. A tak má Nadace ve svém držení pouze malé procento Andersonových produktů.

Pro všechny dokumenty označené anderson, klikněte zde.


Arcadia

Arcadia.png

Přehled: Skupina definovaná svými nejvyššími a nejnižšími body. Arcadia fungovala jako drogami napájený hurikán, který se prohnal videoherním průmyslem. Jejich okultní fixace vedla ke zneužití a zatracení jejich zákazníků. Po krachu roku 1983 se Arcadia dostala do období úpadku, ze kterého se doposud nevzpamatovala.

Přestože tato skupina již není tak silná, jako kdysi, bývalí členové Arcadia stále žijí mezi námi. Zbytky jejich impéria se stále vyskytují v zastavárnách a na garážových výprodejích po celé Americe. Pořád jsou tam někde a dodnes šňupají pentagramy z kokainu.

Pro všechny dokumenty označené arcadia, klikněte zde.

Are We Cool Yet?

AWCY.png

Přehled: Kolektiv anonymních anomálních umělců, neboli anartistů. Are We Cool Yet? jsou schopni buď používat, nebo vytvářet anomální objekty a entity k vytváření uměleckých děl. Tato díla jsou vždy umístěna na veřejných místech a pro kolemjdoucí byla i smrtící; fráze "Are We Cool Yet? " je vždy přítomna.

Pro všechny dokumenty označené are-we-cool-yet, klikněte zde.

Berlonoši

Wandsmen.png

Přehled: Berlonoši jsou skupinou extradimenzionílních žurnalistů a archivářů. Jejich cílem je prozkoumávat multivesmír a objevovat jeho tajemství, přičemž rovněž šíří a zachovávají vědomosti.

Všichni členové skupiny procházejí proměnou, která jim dodává ptačí rysy a anomální schopnosti. Rovněž používají anomální artefakty známé jako "Mapy Multivesmíru" k cestování skrze dimenze a studování místních lokací a obyvatel.

Narozdál od mnoha jiných zájmových skupin, se Berlonoši v minulosti několikrát pokusili o spolupráci s Nadací. Jedním z jejich cílů je zachování existence, aby ji mohli studovat, a vnímají tedy Nadaci jako spojence proti hrozbám, které multivesmíru hrozí.

Mají ovšem rovněž několik extrémně nebezpečných členů, vytvořili mnoho anomálních objektů a jejich filozofie je silně proti nadačním snahám o zachování normálnosti a utajení informací o anomálnu.

Pro všechny dokumenty označené berlonoši, klikněte zde.

Církev Druhého Hytothu

2ndHytoth

Přehled: Církev Druhého Hytothu je okultní organizace lidských a mimozemských entit, jež následují mimozemské Ortothanské náboženství s cílem napomožení vesmírné strážné entitě ("Rakmou-leusan") v boji proti hrozbám mimo náš vesmír (známým též, jako "Voruteut"). Základním pilířem tohoto náboženství je víra v to, že našemu vesmíru, "Druhému Hytothu", předcházel jiný vesmír, který byl pozřen entitou mimo náš vesmír. Skupina přeživších unikla do nově stvořeného Druhého Hytothu, naší reality, kde se sedm z těchto přeživších povzneslo na úroveň bohů, aby ochránili tento vesmír. Šest z těchto bohů s postupujícím časem zahynulo a zbyl už pouze Rakmou-leusan.

Operace této Církve jsou prováděny v utajení, nejspíše proto, aby se vyhly konfliktu s organizacemi, jako je Nadace. Hlavním jazykem skupiny je Ortothácký Mimozemský Jazyk (OEL), který zůstal anomálně nezměněný i přes vzdálenosti mezi jednotlivými sektami. Zásluhy za toto uchování jazyka připisují členové organizace své víře. Lidská Ortothanská víra se poprvé začala objevovat kolem ~11000 př.n.l. současně s vytvořením civilizace prastarého Ortothanského Království, ovšem moderní odnože se začaly vytvářet až v minulém století. Existují Ortothanské skupiny oddělené od Církve, ovšem jsou mnohem menší a obvykle nezastávají stejné morální zásady.

Kromě Církve má Ortothanské náboženství mezihvězdné působení a je vyznáváno velkým počtem mimozemských civilizací. Je známo, že existuje mnoho dalších Ortothanských organizací, ovšem jejich kompletní počet není znám. Mezi ty největší patří Ortothanská Koalice Terzanu 2, sdružení Ortothanských entit v Kulové hvězdokupě Terzan 2, které je ve válce s nepřátelskou civilizací "Dvanácti Hvězd". Jedinou Ortothanskou civilizací, která kdy vstoupila do naší sluneční soustavy, je Zájmový Druh-002, který je považován za vyhynulý.

Pro všechny dokumenty označené druhý-hytoth, klikněte zde.

Církev Rozbitého Boha

BrokenGod.png

Přehled: Brzy po získání SCP-882 se objevili členové této "církve" a požadovali návrat "srdce boha". Vůdcem této skupiny fanatiků je Robert Bumaro. Věří, že mnoho SCP objektů je součástí jejich boha, který byl rozbit po stvoření vesmíru. Věří, že tím že jej navrátí do původního stavu rovněž získají božství. Od prvního kontaktu byly identifikovány další tři hlavní komponenty "boha": SCP-217, SCP-271 a SCP-1139.

Jsem extrémně nepřátelští vůči Nadačním agentům, říkají jim "nevěřící", pokusí se je zabít a osvobodit objekty SCP. Je neznámo jak se jim daří nacházet tyto objekty, ale daří se jim to s děsivou přesností. Navíc prokázali výjimečnou schopnost odolat mentálním efektům objektů SCP, především mentální vábničce SCP-882.

Církev je vnímána jako hrozba Nadaci i lidstvu. Členové budou zadrženi silou, nebo eliminováni jakýmikoliv možnými prostředky uznanými za vhodné agenty Nadace.

Pro všechny dokumenty označené rozbitý-bůh, klikněte zde.

Černá Královna

bql.png

Přehled: Velmi málo bylo zjištěno ohledně osoby zájmu známé jako Černá Královna. Tvrdí se, že její jméno je "Alison Chao", což je jméno dcery výzkumníka Dr. ██████ Gearse a ██████ ███ Chao, z doby před najmutím Dr. Gearse Nadací.

Černá Královna prokázala nezvyklé znalosti Nadačních pochodů, aktivit a zajištěných anomálií. Původ těchto znalostí je prozatím neznámý, ale zdá se že pochází částečně z anomálních zdrojů (včetně možnosti extrauniverzálního zdroje informací). Opakovaně se jí podařilo proniknout skrz Nadační zabezpečení za použití těchto informací, spolu s tajnými anomálními způsoby.

Ohledně motivů a aktivit Černé Královny existují konfliktní informace (nejspíš kvůli více lidem, nebo nedobrovolné dezinformaci). Některé záznamy ji popisují jako zlovolnou, vražednou a ničivou. Jiné zase jako neutrální, či benevolentní. Veškeré informace ukazují na nepřátelský postoj vůči Nadaci.

Existují záznamy o jejím zapletení s většinou velkých Zájmových skupin známých Nadaci, spolu s několika světovými vládami. Neidentifikované zdroje tvrdí, že se jedná o stejnou osobu jako L.S ze skupiny Hadova ruka, L.S znamená "Little Sister". Důvodem pro tuto neobvyklou blízkost je nejspíš Královnino používání Poutníkovy Knihovny.

Informace indikují, že existuje více jednotlivců užívajících jméno "Černá Královna". Povaha a původ těchto informací jsou neznámy.

Pro všechny dokumenty označené černá-královna, klikněte zde.

Daevité

Daevite.png

Přehled: Informace v tomto souboru nemohou být ověřeny se 100% přesností, z důvodů anomální povahy obsahu. Stejně jako u všech atemporálních retrokauzálních anomálií, je i při zkoumání informací o Daevitech doporučena zdravá dávka skepticismu.

Pokud při prohlížení tohoto souboru naleznete nějaké nesrovnalosti, či nepřesnosti v realitě, prosím nahlašte je vašemu oblastnímu zástupci RAISA.

— Maria Jonesová, Ředitelka, RAISA

Pro všechny dokumenty označené daevité, klikněte zde.

Deer College

DeerCollege.png

Přehled: Deer College je škola svobodných umění a okultních věd nacházející se ve středu Tří Portlandů, extradimenzionálního městského státu nacházejícího se poblíž Amerického severovýchodozápadu a jižní Anglie. Škola se zaměřuje na snoubení obyčejných a okultních disciplín a svou dlouholetou tradici výuky o anomálním umění. Deer College je často viděna, jako volnomyšlenkářský protipól ke svému rivalovi na druhé straně města, ICSUT Portlandy, jež je sponzorováno GOC. Mnoho známých osob anomálního světa zde studovalo, včetně Vincenta Andersona, výkonného ředitele Andersonových Robotických Závodů a Esther "lesbian_gengar" Koganová, jedna ze zakladatelů skupiny Gamers Against Weed.

Vzhledem k tomu, že Nadační operace ve Třech Portlandech jsou silně omezeny mnoha dohodami s Jednotkou Neobvykýlch Případů FBI, může Deer College existovat relativně bez Nadačních zásahů. Všichni absolventi školy jsou ovšem automaticky označeni, jako zájmové osoby a dále sledováni Nadací.

Pro všechny dokumenty označené deer-college, klikněte zde.

Doktor Wondertainment

Wondertainment.png

Přehled: Doktor Wondertainment, ať už jednotlivec, nebo kolektiv je schopen produkovat anomální artefakty a entity, které vzhledem připomínají dětské hračky. Povaha těchto předmětů a zařízení se různí, ale všechny byly očividně zamýšleny pro děti. Dále je Doktor Wondertainment zodpovědný za tvorbu Malých Gentlemanů, anomálních humanoidů určených ke sbírání do kolekce. Doktor Wondertainment se v minulosti zaměřil na zaměstnance Nadace a jejich postoj vůči Nadaci je nejasný. Pro více informací si pročtěte záznam Isabel Wondertainmentové v Dokumentaci Personálu a Osob.

Nad spojením s Továrnou bylo uvažováno, ale nikdy se nepotvrdilo.

Pro všechny dokumenty označené dr-wondertainment, klikněte zde.

Gamers Against Weed

GAW%281%29.png

Přehled: "Gamers Against Weed" jsou volně organizovaná konfederace anomálních jedinců a jejich pomocníků, kteří vytváří, nebo získávají anomálie k satirickému použití, nebo pro své pobavení. Nedávno byly ovšem zapletení i v dodávání anomálií levicovým politickým organizacím. Zatímco GAW organizuje své akce přes internet, několik jejich budov ve světě bylo objeveno a napadeno Nadací. Aktuální informace tvrdí, že GAW pracuje na vytvoření a prodeji anomálních humanoidů podobných "Little Misters" Doktora Wondertainmenta a že jsou si vědomi Nadačních operací, i když ne do detailu.

Zatčení členů GAW se ukázalo jako složitější než bylo původně předpokládáno. Je možné, že někteří z organizátorů skupiny mají schopnosti ovlivnit realitu, ať už přímo, či přes cizí zdroje. Aktuální operace mají za cíl zneškodnit jejich anomálie a identifikovat nejnebezpečnější členy GAW.

Pro všechny dokumenty označené gamers-against-weed, klikněte zde.

Globální Okultní Koalice (GOC)

GOC5.png

Přehled: GOC bylo vytvořeno po druhé světové válce ze zbytků přeběhlých okultistů, psychiků, knězů a vědců z nacistických, sovětských a spojeneckých států svedených dohromady Spojenci. Jak se světové jeviště stávalo širším, stále víc a víc států se přidalo k GOC, až se stalo čím je dnes.

GOC je politickou silou, která sama sebe vidí jako policii paranormálního světa. Jsou pyšní, když se jim daří ničit nadpřirozené entity a používají nejmodernější experimentální techniku, kterou získali od svých dobrodinců. Mnoho potenciálních SCP bylo zničeno dříve, než je mohla Nadace objevit.

Byli již na straně Nadace i proti ní, dle situace. Pohrdají Nadací kvůli jejímu použití, či zajištění SCP, namísto jejich zničení. Respektují moc Nadace natolik, že ji nechávají být. I když bylo několik sporných incidentů, ve kterých však GOC popřela účast.

S Agenty GOC je třeba zacházet obezřetně.

Pro všechny dokumenty označené globální-okultní-koalice, klikněte zde.

GRU Divize "P"

Redscare.png

Přehled: Původně známá jako ЧД АКН ("ChD AKN", nebo Čtvrté Oddělení Komise pro Abnormální Okolnosti), byla založena v roce 1935 na přímý rozkaz J. V. Stalina a její první úkol bylo vyšetření vraždy S. M. Kirova.

Během druhé světové války Komise expandovala do nového GRU, jako Divize "P" - Psychotronikové pracující proti anomálním hrozbám od SS, Ahnenerbe a Vatikánu a aby sbírala a studovala anomální objekty z domova i ze zahraničí pro Sovětskou vládu. Divize "P" pokračovala v tomto úkonu i během studené války, což značně stěžovalo Nadační mise na východě.

Po roce 1991, značných rekonstrukcích, spolu se snížením rozpočtu a zbavením se, či prodáním mnoha aktiv se jim snížil personál (Velký počet agentů Povstání Chaosu a MC&D z východní Evropy pochází z řad GRU Divize "P") a zaplavil se evropský černý trh anomálními předměty původně v jejich držení. Aktuálně tato zájmová skupina nepředstavuje přímou hrozbu pro Nadaci.

Pro všechny dokumenty označené gru-divize-p, klikněte zde.

Hadova ruka

SerpentHand%281%29.png

Přehled: Hadova ruka je malá, ale hrozivá organizace zodpovědná za několik bezpečnostních prolomení. Alespoň tři jedinci byli rozpoznáni a všichni použili možné, nebo potvrzené anomální předměty k infiltraci (včetně SCP-268, které bylo zpětně navráceno Nadaci během nájezdu na zařízení Povstání Chaosu). Počet přívrženců této skupiny je neznámý, stejně jako jejich technologie, počet možných SCP a úroveň hrozby. Avšak je jasné, že jsou vysoce zkoordinovaní a nebezpeční. Jeden z jejich velitelů je pravděpodobně osoba známá jako L.S, která je osobně zodpovědná za dva případy prolomení obrany Nadace.

Nadace má aktuálně velmi málo informací ohledně Hadovy ruky a téměř všechny její informace pocházejí z aliance mezi Nadací a GOC. Zdá se, že skupina přijala používání a existenci paranormálních předmětů a především přijímá humanoidní a uvědomělá SCP. Hadova Ruka se nechala mnohokrát slyšet ohledně své kritiky zadržování, či ničení těchto SCP, především těch, jež jsou plně lidská a ne plně destruktivní.

Zdá se, že skupina má ne-přátelské vztahy s Povstáním Chaosu a ORIA a extrémně nepřátelské vztahy s GOC. Jediné případy nevyprovokovaného násilí byly proti agentům GOC.

Hadova ruka se zdá primárně ustanovená na anomálním místě známém jako Poutníkova Knihovna, tato budova je dostupná skrze portály nacházené po celém světě. Přímý útok na Knihovnu se prozatím zdá nemožný, i když se vstup najde. Avšak výzvědné informace naznačují, že Ruka má velmi malou kontrolu nad oním místem.

Stále probíhají pokusy o infiltraci Poutníkovy Knihovny.

Pro všechny dokumenty označené hadova-ruka, klikněte zde.

Charitativní Nadace Manna

MCF.png

Přehled: Založena v roce 1971, jako náboženská humanitární podpora. Získané dokumenty popisují misi Charitativní Nadace Manna, jako "sdílení všech Božských zázraků s jeho nejméně šťastnými." Financována přímo mnoha charitativními společnostmi a náboženskými organizacemi a občasně bohatými filantropy, nebo akademickými institucemi. Jejich cílem již od založení je a bylo rozdávat zadarmo anomální objekty, nebo jejich produkty obyvatelům chudých regionů třetího světa, nebo v oblastech postižených válkou, hladomorem či přírodní katastrofou.

Aktuálně je Spojenými Národy vnímána jako mimovládní organizace a ví se, že operuje legálně i nelegálně na několika nepřátelských, nebo izolovaných územích mimo sféru vlivu Nadace. Zatímco žádný z rozdaných SCP objektů nikdy nikomu neublížil (a zatčení členové Charity prokazují pacifismus), prolomení kontejnmentu způsobená touto skupinou skončila smrtí personálu a několika hrozbám globálnímu statusu Kvó, kvůli nepředvídatelným následkům vypuštění objektu, nebo rozdání objektů bez pečlivého prostudování a dlouhodobého pozorování.

Pro všechny dokumenty označené charitativní-nadace-manna, klikněte zde.

Chicago Spirit

SpiritIcon.jpg

Přehled: Na počátku 20. století byla Chicago Spirit největší anomální zločineckou organizací na západní polokouli se základnou v Chicagu, Illinois. Vliv skupiny sahal do většiny větších měst ve Spojených Státech, především New Yorku, Bostonu, New Orleans a extradimenzionálního městského státu Tří Portlandů. Spirit byla známá rekrutováním jedinců s anomálními schopnostmi spolu s vytvářením a zneužíváním anomálních artefaktů pro použití při zločinech.

Spirit byla založena roku 1895 obyvatelem Chicaga a majitelem baru Richardem D. Chappellem, jež byl sám anomální osobou. I přes celé roku pokusů se Nadaci nedařilo zastavit Chappellův vzestup k moci, hlavně kvůli nedostatku zdrojů v té době způsobeným vnitřními problémy. V lednu 1919 zastavila Nadace oficiálně veškeré snahy proti Chicago Spirit aby zajistili jejich spolupráci při prevenci šíření SCP-2680. Jakmile byla organizace mimo ohrožení, podařilo se jí rozrůst v celonárodní syndikát a eventuálně stát se hlavní silou nelegálního dovozu alkoholu během Prohibice.

Díky úspěchu jejich pašeráckého byznysu se Chicago Spirit dařilo pokračovat v získávání moci nad severoamerickými trhy a politiky ve 20. letech minulého století a Nadace byla eventuálně donucena ukončit příměří se skupinou aby zabránila úplnému rozkladu vědecké normality. 11. července 1933 byl Richard Chappell konečně zadržen Nadačními agenty po úspěšném nájezdu na jejich základnu operací. Během absence jejich vůdce se skupina destabilizovala a většina jejích členů a aktiv byla získána jinými organizacemi. Od roku 1938 je Chicago Spirit považována Nadací za zaniklou.

Avšak existují zprávy o pokračujícím přežívání Spirit i o několik desetiletí později.
Bylo nalezeno mnoho artefaktů které implikují zapojení této skupiny, avšak nebyl nalezen skutečný důkaz. Dále byly nedávno nalezeny důkazy o vzniku nového syndikátu se jménem "Chicago Spectre", jež zřejmě operuje především v undergroundových anomálních komunitách. Vyšetřování této skupiny a jejího spojení s Chicago Spirit (pokud nějaké existuje) probíhá.

Pro všechny dokumenty označené chicago-spirit, klikněte zde.

IJAMEA

IJAMEA2.png

Přehled: Císařská Japonská Agentura pro Vyšetřování Anomálních Věcí (Imperial Japanese Anomalous Matters Examination Agency), nebo zkráceně IJAMEA (neplést s jedním z Nadačních předchůdců IGAMEA - Císařská Německá Agentura pro Vyšetřování Anomálních Věcí), byla japonskou oficiální a primární anomální agenturou v době mezi Reformami Meidži roku 1868 a koncem druhé světové války roku 1945. IJAMEA byla založena, aby pomohla Japonsku dohnat západní výzkum ezoterických věd a měla sloužit, jako nástupce tehdejších "primitivnějších" skupin. IJAMEA zaznamenala stovky různých anomálií na území Japonska a v jeho koloniích, prováděla na nich rozsáhlý výzkum a pracovala na mnoha projektech, které měly využít anomální objekty pro dobro Císařství.

IJAMEA sehrála důležitou roli během druhé světové války, kdy se pokoušela o využítí několika anomálií pro válku se Spojenci. Ovšem urychlené plánování a nedostatečné finance způsobily, že téměř žádný z těchto projektů nebyl úspěšný. IJAMEA byla formálně ropuštěna San Franciscou smlouvou roku 1951 a většina jejích zdrojů byla převedena k GOC, nebo byla v tajnosti získána Nadací.

Ovšem imperiální loajalisté a japonští nacionalisté udrželi agenturu IJAMEA naživu i po válce, tentokrát v utajení s cílem zastavit šíření komunistického vlivu v Japonsku a východní Asii. Dnes se stará primárně o různorodou, avšak upadající anomální ekologii Japonska a podporuje různé nacionalistické politiky, obchodníky a kulturní osobnosti Japonska. Snaží se o navrácení moci Císašské rodině a navrátit Japonsku status velmoci. K tomuto záměru často zneužívají různé anomálie ve svém vlastnictví. Nadace je jimi viděna jako cizí nepřítel. Z tohoto důvodu mají agenti, interagující s personálem IJAMEA, přikázáno být obezřetní.

Pro všechny dokumenty označené ijamea, klikněte zde.

Iniciativa Tří Měsíců

timicon.jpg

Přehled: Iniciativa Tří Měsíců je extradimenzionální lidskou vojenskou organizací původem z SCP-2922-C, posmrtného života, známého, jako Corbenic. Ve spojení s Corbenickým božstvem jménem JALAKÅRA, působí tato organizace, jako multidimenzionální bezpečnostní složka s cílem chránit lidskou rasu.

Zatímco personál Iniciativy věří, že operuje v nejlepším zájmu lidstva, vojenský přesah, špatná komunikace, problémy s vnitřní byrokracií a další faktory — spolu s extrémní vojenskou silou — z nich dělá možnou hrozbu pro bezpečnost lidstva v naší dimenzi.

Díky těmto faktorům si organizace udržuje nestabilní mír s Nadací. Agenti Iniciativy Tří Měsíců by měli být považováni, za potenciálně velmi nebezpečné.

Pro všechny dokumenty označené iniciativa-tří-měsíců, klikněte zde.

Jednotka Neobvyklých Případů (UIU), Federální Úřad pro Vyšetřování

UIU.png

Přehled: Jednotka Neobvyklých Případů (Unusual Incidents Unit) - UIU, byla vytvořena na počátku studené války, kdy bylo mnoho aspektů Americké vlády soustředěno na využití anomálna a zajištění, že komunisti neudělají to samé. To vedlo k vytvoření speciální divize FBI, specializující se na rychlou odpověď na paranormální události a zločiny. Ředitel J. Edgar Hoover byl osobně zapletený v jejím stvoření.

Přestože dříve byla dobře financovaná americkou vládou, po konci studené války a rozpuštění nepřátelských organizací, jako GRU-P, byla UIU ve špatném stavu.

Známá též jako "Akta X" a "UIUseless" zbytkem anomální komunity, UIU je dobře myšlená, ale kvůli nedostatku financí, personálu a obstrukcí ze strany vlády spojených států je často velmi neschopná. Činnost Nadace a Globální Okultní Koalice ve vládě Spojených Států zastavila UIU a další americké vládní organizace, vypořádávající se s anomáliemi, jako kupříkladu 616tou eskadru letectva Spojených států ("Rooseveltovi Pomstychtiví") a námořní tým spojených států Bravo Papa Romeo Delta , od toho, aby byly rozpuštěny kompletně.

Agenti FBI a Speciální agenti, kteří se přidají k Jednotce Neobvyklých Případů mají často pozadí v psychologii, polích STEM a uměleckých oborech. Jako součástí paktu PATRIOT, agentům jednotky musí být podána Vlastní Memetická Utišovací Činidla (PMSA, také 'roubíky' pro agenty UIU), aby se vyvarovalo úniku informací.

UIU bojovalo v minulosti proti i s mnoha anomálními organizacemi, včetně několika misí pod Nadačním dohledem v 50. a 60. letech a incidentu "Černá Mamba" v Afghánistánu roku 1976, což byla slavná přestřelka mezi členy UIU a GRU-P.

Aktuálně divize UIU dohlíží na autonomní anomální stát Tří Portlandů. Nedostatečné finance a málo personálu jde vidět na oné jediné zbývající divizi na středozápadě Spojených Států.

Pro všechny dokumenty označené jednotka-neobvyklých-případů, klikněte zde.

Kancelář pro Návrat Islámských Artefaktů (ORIA)

ORIA.png

Přehled: Kancelář pro Návrat Islámských Artefaktů (The Office For The Reclamation of Islamic Artifacts- ORIA) je paravojenská jednotka, která se zodpovídá pouze nejvyššímu vůdci Íránu, jejímž cílem je sběr a použití anomálních artefaktů v oblasti Blízkého východu a centrální Asie. Po svržení Imperiální Íránské vlády revolucionáři a následovném stvoření Islámské Republiky Írán byl veškerý Nadační personál vyhnán, jako "agenti kolonialismu". Pokusy o udržení tajné přítomnosti v zemi vedly k neúspěchům, přičemž většina Nadačního personálu byla buď zajata, nebo chycena a Oblasti ██, ███, a ███ byly zabrány Íránskými silami. Aby se předešlo tomu, že bude Írán pozadu s extranormálním výzkumem byla vytvořena ORIA na tajný příkaz nejvyššího vůdce Khomeiniho v roce 1981. I přes své jméno se skupina nezastavuje nad tím zda je anomální objekt Islámského původu.

Přestože má ORIA přístup ke značným zdrojům, její efektivita je ovlivněna neustálým bojem uvnitř organizace. Některé tyto neshody jsou filozofické, ohledně zbrojení anomálií, zatímco další jsou čistě osobní. Nárůst frakcí uvnitř organizace se zdá být úmyslný, neboť ORIA často nechává více komandérů se stejnými pravomocemi. Je možné, že tato taktika měla zabránit tomu, aby kdokoliv uvnitř organizace dosáhl takové moci, že by ohrozil nejvyššího vůdce.

Díky šíření Íránské hegemonie na Blízkém východě a v západní asi rozšířila ORIA své pole působnosti na celý region, čímž se stala nejsilnější paranormální organizací na Blízkém východě. ORIA je považována za nepřátelskou organizaci a Nadační personál má doporučeno postupovat při setkání velmi opatrně.

Pro všechny dokumenty označené oria, klikněte zde.

Kolektiv Oneiroi

Oneiroi.png

Přehled: Informace ohledně Kolektivu přišli do Nadace pouze skrz analýzu a rozhovory s anomálními objekty, jež nechávají za sebou. Máme důvod se domnívat, že se jedná o kolektivní vědomí snících lidí a snových entit.

Průzkum ukázal, že byli dokumentováni i jinými skupinami zájmu, vetšinou stejně dopodrobna jako Nadace. Kolektiv Oneiroi se zdá schopný kontaktu i s izolovanými entitami (např. "Nikdo"). Jejich cíle, pokud nějaké jsou, jsou prozatím neznámé.

Pro všechny dokumenty označené oneiroi, klikněte zde.

Marshall, Carter a Dark s.r.o.

MCD.png

Přehled: Klub v Londýně, Anglii. Zásobují bohaté a mají rozsáhlé politické a finanční konexe po celém světě. Tato skupina způsobila Nadaci veliké problémy. Je známo, že Marshall, Carter a Dark s.r.o. sbírá vzácné a obskurní předměty, rovněž nabízí svým klientům ty nejexkluzivnější, nejdražší a nevzácnější zkušenosti.

Tyto aktivity vedly k mnoha konfliktům s Nadací. Tato skupina nerada používá násilí a raději se spolehne na extrémní finanční, či politický nátlak, aby dosáhla svého. Když jsou donuceni použít násilí, MC&D s.r.o. použije cizí agenty, které je s nimi těžké spojit.

Marshall, Carter a Dark s.r.o. způsobili mnoho úniků z kontejnmentů, hlavně pomocí peněz, nebo sociálního nátlaku. Několik hlášení, záznamů a dokonce předmětů bylo proneseno personálem Nadace, jemuž za to byly nabídnuty velké finanční sumy, nebo jim bylo vyhrožováno dlouhým pobytem ve vězení a mučením. Dvě Zajišťovací Oblasti byly málem kompromitovány, když odmítly přístup zaměstnancům Marshall, Carter a Dark s.r.o.

Informace ohledně MC&D s.r.o. jako jméno ředitele, či ředitelů, nebo třeba seznam členů, se ukázaly extrémně těžké k získání. Agenti, kteří přijdou do kontaktu s členy této organizace musí zachovat utajení a za žádných okolností neprozradit spojení s Nadací, nebo info o SCP objektech.

Pro všechny dokumenty označené marshall-carter-a-dark, klikněte zde.

"Nikdo"

nobody1.png

Přehled: Jen velmi málo je známo o osobě, entitě, či skupině známé jako "Nikdo". Poprvé spatřen v roce 1954 a od té doby se objevuje často. Spatřen je vždy jen jeden člověk, typicky popisován jako bílý muž, oblečený v šedém obleku a fedoře. Na dotaz ohledně své identity odpovídá, že je "Nikdo". Avšak není jasné, zda je toto práce jedné osoby, více agentů, nebo jedné neznámé agentury. Jejich motivy jsou neznámé, občas pomáhá Nadaci, občas jí překáží. Obezřetnost je na místě pokud se kdokoliv z Nadace setká s osobou, jež si říká "Nikdo".

Pro všechny dokumenty označené nikdo, klikněte zde.

Obzorová Iniciativa

Horizon.png

Přehled: Organizace vytvořená v 60. letech minulého století několika vlivnými skupinami ze tří hlavních Abrahamických náboženství jako odpověď na rostoucí počet anomálních aktivit a skupin, které považovali za hrozbu. I když celý jejich záměr není jasný, ví se, že se zaměřují na SCP objekty, ať už aby je získali, nebo zničili, to podle toho, zda je onen předmět v souladu s jejich vírou.

Iniciativa je vedená tribunálem složeným z vůdců tří největších sekt, které byly u jejího zrodu, i když kvůli častým sporům je vedení často přenecháno na samotné organizaci. Jejich hlavní bojová síla, "Projekt Malleus" má aktuálně na starosti boj proti kultům a získávání SCP objektů.

Jejich vztahy s dalšími zájmovými skupinami a Nadací se stále mění; zatímco všechny části Iniciativy přistupují k Církvi Rozbitého Boha a Páté Církvi s ohromným nepřátelstvím (a často s nimi vyhledávají ozbrojené konflikty), sympatie k Nadaci a GOC se často mění, od otevřeného nepřátelství, až po limitovanou vůli spolupracovat, podle příslušnosti jednotlivých členů.

Pro všechny dokumenty označené obzorová-iniciativa, klikněte zde.

Parawatch

rook6.png

Přehled: Parawatch Wiki je internetové fórum pro konspirační teoretiky, milovníky paranormálních jevů a amatérské spisovatele, jejichž cílem je vyšetřování a odhalení anomálních fenoménů. Skupina především sbírá krátké příběhy na fóru, hledá zprávy o setkání s paranormálními fenomény, historické případy a jakékoliv neobvyklé události, které členové sami zažili. Další operace a jakýkoliv možný dopad na normálnost je omezen geografickým rozprostřením, nízkým počtem uživatelů a nulovou organizací.

Přestože vyšetřují paranormálno, nemají členové Parawatch žádné znalosti o povaze anomálních fenoménů, Oponě, nebo existenci Nadace. Tento fakt, spolu s nízkým povědomím o skupině mezi civilisty znamená, že skupina nepředstavuje velké bezpečnostní riziko. Aktuálně je skupina ponechávána aktivní, aby bylo možné nadále dezinformovat ohledně skutečné povahy anomálií.

Pro všechny dokumenty označené parawatch, klikněte zde.

Pátá Církev

Fifthist.png

"Tahle církev je pro ostatní církve to, co jsou klauni lidem. Jsou tam nějaké povrchové podobnosti, ale zdůrazňují a zveličují se ty špatné věci, takže vám nemůže dojít co je na tom špatně… Jistě, nesnaží se vás to dostat, ale co to znamená? Proč to tam je? Co se stane, pokud tě to zavolá?" —Dr. █████

Přehled: Pátá Církev, téže známá jako Církev Pětnictví, nebo Společenství Pětistů je velmi tajnůstkářská náboženská organizace spojená se zábavním průmyslem. Přes opětovné vyšetřování vyvrcholená v roce 2007 "Operací Stargazer", nebyly zjištěny žádné detaily ohledně jejich motivů, praktik, počtu členů ani cíle, přesto vlastní Nadace seznam 100 podezřelých a potvrzených Pětistických celebrit a dalších prominentních osobností. Počátky organizace byly vysledovány na mnoho bodů během poloviny 20. století na mnoha místech v Severní Americe a Asii, avšak několik zdrojů datovalo založení i v dřívějších staletích.

Pátá Církev nikdy přímo nekomunikovala s Nadací, ale mělo by s ní být nakládáno, jako s nepřátelskou silou.

Pro všechny dokumenty označené pátá-církev, klikněte zde.

Povstání Chaosu

Chaos.png

Přehled: Povstání Chaosu je oddělená skupina od Nadace vytvořená buňkou, která dezertovala spolu s několika SCP objekty v roce 1924. Od té doby se Povstání stalo významným hráčem ve světové politice, díky používání získaných anomálií k vlastním cílům a k upevnění své moci ve světě. Povstání neobchoduje pouze s anomáliemi, ale také ve zbraních a informacích.

Používá autoritativní režimy v chudých a rozvojových zemích a využívá jejich obyvatele podobným způsobem, jako Nadace používá personál Třídy D. Pomáhá udržovat extrémní chudobu a války v těchto zemích, aby mohlo pokračovat ve svých radikálních experimentech, odvodu jednotek a výnosném obchodu s dalšími opozičními skupinami.

Většina anomálií vlastněných Povstáním je neznámých. Mezi ty nejznámější patří "Hermova hůl" předmět schopný pozměnit fyzické a chemické vlastnosti jakékoliv hmoty se dotkne a "Zvon Entropie", který šíří různé destrukční efekty podle toho, kde je rozezněn. Oba tyto předměty byly původně získány Nadací za vysokou cenu a byly ukradeny originálními strůjci Povstání.

Objekty SCP a jiné anomálie ukradené Nadaci většinou oplývají potenciálem pro přímé užití, ale Povstání prokázalo, že kradou i anomálie s menším potenciálem, jako SCP-884.

Hlavní základna Povstání ani její aktuální vůdci nejsou známí. Tato skupina je přímým nepřítelem Nadace, často používá smrtící sílu, aby Nadaci zabránila zajistit anomálii. Nadace byla v minulosti rovněž infiltrována agenty Povstání, výsledkem čehož byla ztráta důležitých vědeckých dat, krádež několika anomálií a smrt v řadách personálu. Personál musí být upozorněn na hrozbu nájezdů, teroristických útoků a špióny Povstání a musí upozornit nadřízené pokud někdo z jejich kolegů začne být podezřelý.

Pro všechny dokumenty označené povstání-chaosu, klikněte zde.

Prométheovy Laboratoře s.r.o.

pllogo.png

Přehled: Založeny v roce 1892, Prométheovy laboratoře byly zasvěceny výzkumu anomálních objektů pro použití při vývoji nových technologií. Za nějakou dobu se z Prométhoevých Laboratoří stal mezinárodní konglomerát, který prodával pokročilé a anomální technologie vládám, armádám a zájmovým skupinám. V minulosti prokázaly Prométhoevy Laboratoře ochotu o spolupráci a občas dokonce kolaborovaly s Nadací, ale odmítly ukončení svého vývoje a dohled Nadace.

V roce 1998 po dlouhém období finančního strádání se konglomerát Prométheových Laboratoří rozpadnul a objevilo se mnoho menších firem, vzešlých z jeho dceřiných společností. Rozpad konglomerátu byl plný technických a administrativních potíží, při čemž došlo ke ztrátě mnoha produktů a propuštění mnoha zaměstnanců. Mnoho z jejich projektů bylo zajištěno Nadací v této době a stejně tak bylo najmuto mnoho jejich zaměstnanců Nadací.

Pro všechny dokumenty označené prometheus, klikněte zde.

Restaurace Ambrose

ambrose.png

Přehled: Restaurace Ambrose jsou velkým řetězcem podniků, s pobočkami na různých veřejných místech po celé Zemi a dokonce i v několika anomálních, či extradimenzionálních lokacích. Tyto restaurace se specializují na anomální jídlo a kulinářské praktiky různých stylů a variací. I přes rozsah řetězce není organizace obecně nepřátelská a obvykle utíká před hrozbami, místo toho, aby se s nimi nějak vypořádávala.

Věří se, že Restaurace Ambrose jsou vlastněny zájmovými osobami "Chaz Ambrose" a "Marius", ovšem toto není potvrzené, neboť jsou obě osoby jen málokdy viděny na veřejnosti. Několik různých zájmových skupin je ve styku s Restauracemi Ambrose, včetně organizace Marshall, Carter, a Dark s.r.o. a Zneklidňujícího Cirkusu Hermana Fullera, ovšem rozsah jejich spolupráce je neznámý. Vzhledem k tomu, že Restaurace Ambrose se snaží expandovat do neanomálních lokací, musí být všechny nové podniky zavřeny a prozkoumány, kvůli informacím o skupině.

Pro všechny dokumenty označené restaurace-ambrose, klikněte zde.

Sarkické kulty

Sarkicism.png

Přehled: Sarkicismus je náboženský/filozofický směr, který zahrnuje množství tradic, vír a spirituálních praktik založených na učení "Velekarcisty Iona", jeho zakladatele. Přívrženci praktikují kanibalismus, lidské oběti, tělesná vylepšení, thaumaturgii a dimenzionální manipulaci. Velmi tajní, veřejnost nemá tušení, že existují. Jedinou výjimkou je Církev Rozbitého Boha, jež je vidí v apokalyptickém smyslu. Organická manipulace umožnila několika sarkicistům dosáhnout anomálního stavu bytí, překročit fyzické limity lidské existence. Nemoci jsou uctívány a sarkické chrámy byly objeveny s obětmi ve formě lymfatických uzlin a nádorů. Sarkické kulty považují nákazy za formu zasvěcení, způsob jak se "zbavit slabých" a očistit zbytek a tak aktivně zajistit jejich šíření.

Nadace rozděluje známé sarkické kulty na dvě odvětví: protosarkicismus a neosarkicismus. Protosarkické kulty se dají nalézt v uzavřených komunitách v nejizolovanějších regionech Eurasie a jejich následovníci jsou velmi chudí a nepřátelští vůči cizincům. Tyto skupiny se vyhýbají modernismu, ukazují akutní technofóbii a jsou svázáni pověrami a zákazy. V kontrastu s tímto, jsou neosarkické kulty kosmopolitní, veřejně přijímají modernu a nevykazují žádné problémy s technologií. Jejich veřejné životy se příliš neliší od ostatních v jejich kultuře a sociálním postavení. Přívrženci jsou obvykle z bohaté rodiny s dlouhými kořeny.

Předpokládá se, že Nadace ví pouze zlomek toho, co sarkicismus je a co jeho stoupenci zamýšlí. Na základě dostupných informací se předpokládá, že jejich cílem je Scénář Třídy-SK, změna dominance, včetně možnosti Scénáře Třídy-XK, konec světa.

Pro všechny dokumenty označené sarkické-kulty, klikněte zde.

Shark Punching Center - Centrum pro Mlácení Žraloků

SPCLogo50.png

Přehled: Shark Punching Center (též označované jako Centrum pro Mlácení Paryb, Středisko pro Mlácení žraloků, Selachiosk Pungix Combin) je organizace nacházející se v jednom nebo více paralelních vesmírech. Její činnost zjevně působí jako přesně opačná k Nadaci. I když si je Nadace vědoma existence Centra již několik desetiletí, struktura, dokumentace a obecný podtext jejích praktik se velmi různí, což naznačuje, že jeden nebo více vesmírů je nestabilní.

Dokumenty vztahující se k Shark Punching Centre naznačují, že oproti Nadaci se jedná o značně militantnější a velmi nestabilní organizaci. Jak název napovídá, SPC se většinou zaměřuje na podporu boje jako prostředku k neutralizaci entit, které mají společné rysy s parybami, ačkoliv některé dokumenty nedokáží rozlišit mezi "parybami" a "vodními živočichy".

Není jasné, zda si je Centrum pro Mlácení Žraloků vědomo činnosti Nadace nebo zda na její chod nějak reaguje.

Pro všechny dokumenty označené shark-punching-center, klikněte zde.

Technická média Vikander-Kneed

vktmlogo.png

Přehled: Tady u Vikander-Kneed jsme hrdí na to, že používáme nejpokrokovější mediální a komunikační technologie. Našímcílem je zlepšení lidí a společnosti pomocí nezaujatých a esteticky vhodných komunikací.

Pokud je tam někde lepší svět, pak je na náš všech, abychom jej dosáhli společně. Účinná a zábavná média jsou nejdůležitějším krokem na cestě k utopii.

Nepřidáte se k nám v tomto Lepším ZítřkuTM?

Pro všechny dokumenty označené vikander-kneed, klikněte zde.

Továrna

factory.png

Přehled: Málo je známo o Továrně. Veškeré akce v zařízeních, kde se předpokládalo, že operují, přinesly limitované údaje. A nedošlo se žádných konkrétních závěrů, kromě toho, že se zdají být schopní manufaktury anomálních artefaktů - a že k tomu používají masovou výrobu.

Pro všechny dokumenty označené továrna, klikněte zde.

Univerzita Alexylva

Alexylva.png

Přehled: Velmi málo víme o Univerzitě Alexylva, nebo jejích motivech. Důkazy však ukazují, že organizace existuje v jakémsi alternativním vesmíru, kde si Latinské a Řecké kultury udržely dominanci nad alespoň západní hemisférou; nic dalšího není o tomto světě známo. Veškeré objekty spojené s Univerzitou byly nalezeny ve Středu Spojených Států, specifičtěji v Tennessee, což vedlo Nadační vědce k domněnce, že Univerzita samotná musí být někde poblíž.

Mnoho objektů spojených s Univerzitou (která nejspíše předměty nevytváří) bylo získáno poštovním systémem, přes společnost zvanou "Phitransimun Combine" a byly doprovázeny patřičnými dokumenty, což pomohlo zjistit odkud vlastně předměty jsou. Do dnešního dne víme o používané technologii dopravy pouze to, že je podobná čistě teoretickému konceptu Einstein-Rosenova Mostu. Jistá část University známá jako Oddělení přírodní filozofie, se zdá být zodpovědná za tyto zásilky, nejspíše bez souhlasu zbytku Univerzity.

Pro všechny dokumenty označené alexylva, klikněte zde.

Wilsonova Řešení pro Divoká Zvířata (WWS)

WWS

Přehled: Wilsonova Řešení pro Divoká Zvířata je paranormální veřejně financovaná služba se základnou v kraji Clackamas, Oregonu, ve městě Boring. Přestože Nadace ví o existenci Wilsonových Řešení a anomálního spojení od roku 1999, trvalo devět let než došlo k Incidentu Ursus Maritimus v roce 2008, kdy byla jejich existence oficiálně uznána a bylo dosaženo spojení mezi těmito skupinami. Boringská Smlouva aktuálně vymezuje, že Wilsonova Řešení pro Divoká Zvířata bude pod dozorem MTF Beta-4 ("Castaways"), z místní Oblasti-64, a že může operovat a starat se o živočichy třídy Safe, či Euclid s možností Nadační intervence (podle případů). Dodatky Boringské Smlouvy mohou a byli vytvořeny kvůli jistým okolnostem, podle potřeby.

Pro všechny dokumenty označené wilsonova-řešení, klikněte zde.

Zneklidňující Cirkus Hermana Fullera

Herman.png

Přehled: Zneklidňující Cirkus Hermana Fullera je cirkus anomálního původu a záměru. Aktuálně neexistuje žádný důkaz, že tato skupina existuje, kromě tvrzení několika uvědomělých SCP a pár poškozených neanomálních artefaktů. Většina humanoidních objektů je nějak fyzicky zmrzačena, jako SCP-1884 a SCP-2902. Většina ostatních se zdá být obecnými objekty ze zábavních parků, jako SCP-1921, nebo přímo atrakcí pro show, jako SCP-3717, či SCP-1695. Tyto objekty jsou typicky nacházeny na místech kde Zneklidňující Cirkus Hermana Fullera účinkoval.

Pro všechny dokumenty označené herman-fuller, klikněte zde.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License