Přepis lekce Profesora ████████████ ohledně Thaumatických Postupů.
hodnocení: +2+x
blank.png

"Vidím, že moje poznámka z minula si získala všeobecnou pozornost. Tak se na to vrhneme.

"Každý thaumatický postup, ať už je vykonáván za pomocí oka z mloka nebo osobního počítače, má čtyři komponenty: Zdroj, Tvarovač, Cíl a Odtok. Můžete si je představit jako jednotlivé součástky zbraně. Zdroj je to, co celý proces pohání. Tvarovač je hlaveň a komora, tedy usměrňuje explozi. Cíl je kulka, která je hlavní tlačena ven, tedy efekt, kterého se snažíte dosáhnout. A konečně, Odtok funguje jako kompenzace zpětného rázu.

"Samozřejmě je tu i pátý komponent, který není součástí samotného postupu. Tím je mág. Tedy v kontextu naší analogie, prst na spoušti.

"Vidím, že vás znovu ztrácím, proto prosím obraťte svůj zrak sem.

"Já věděl, že vás to zaujme.

"To, na co se díváte, není jenom orgie, ale také zdroj thaumatického postu— ano, je pěkně obdařená a—

<pauza>

"Všichni znovu vnímáte? Děkuji vám.

"Jak jsem říkal, to, na co se díváte, je zdroj thaumaturgické energie. Pamatujete na to, co jsem říkal o Stupni aspektové radiace? Ostrý znamená tvořivá energie, zatímco Tupý destruktivní. A je jenom málo věcí, které jsou více tvořivé, než reprodukce… nebo více destruktivní než vražda.

"… Dám vám ještě moment.

"Dobrá, můžeme pokračovat.

"Příklady, které jsem uvedl, jsou extrémní, ale zároveň krásně ukazují dva naprosto odlišné druhy thaumaturgických Zdrojů. V obou případech se praktikanti pokoušeli upravit Stupeň silně k Ostrému, nebo Tupému. Mimochodem, čeho si myslíte, že se v obou případech snažili dosáhnout?

"… ne. V obou případech šlo o stejný rituál, tedy o vytvoření Inteligenčního Konstruktu… nebo vyvolání démona, jak se říkalo kdysi. U obou příkladů se konečný účel rituálu upravil na Ostrý, tedy kreaci. Rozdíl mezi nimi byl v tom, jak trpělivý praktikant byl se svým Zdrojem.

"Pamatujete na Následek? Během magického postupu se přebytečná energie odráží od přediva reality a má… opačný Odstín a Stupeň. Odstín se obecně dá jednoduše upravit v závislosti na Zdroji… S čím se hůře pracuje, je Stupeň. U druhého příkladu začal náš Zdroj s Tupým Stupňem, protože byl destruktivní. Energie byla převedena do jednoduchého postupu o nízkém Odstínu. To je ten kruh světla, který vidíte kolem mágových nohou. Zbývající energie se vlivem Následku odrazila s opačným Stupněm. Silně Ostrý a opačný Odstín, tedy více než Eben. Silně kreativní a do očí bijící. Tu energii zachytil a převedl ji do finálního kouzla. Thaumatologové tomu říkají Speckmannův Odraz.

"Dovolte mi, abych vám ukázal příklad ze skutečné terénní operace divize PHYSICS. Úderný Tým s nejmodernějším vybavením jde do domu nepřátelského thaumaturga. Týmy Alfa až Delta pracují na zabezpečení perimetru, zatímco Tým Echo jde dovnitř. Jeden z členů týmu vstoupí do místnosti a před ním se odehrává následující scéna: Dvě osoby spolu mají sexuální styk, jedna z nich je ten Typ Modrá, pro kterého tým přišel. Na druhé straně místnosti se formuje ektomorfní entita Třídy 9, zatímco stěny kolem začínají hořet. Jste v pozici agenta. Co uděláte?

"Terminujete toho mága? To je jedna z možností… ale kouzlo už probíhá. Generuje se velké množství Aspektové Radiace. Pokud zabijete toho, kdo jí kontroluje… no, pokud nejste sami Typ Modrá, skončíte na špatném konci velkého množství nekontrolované EVE. A to nechcete.

"Terminovat toho ektomorfa? Zmínil jsem, že je to Třída 9, že? A tým měl aktuální technologii? To by nevyšlo.

"Co místo toho udělal tým Echo, bylo, že terminovali sexuálního partnera toho mága. Agent rozpoznal, že to kouzlo má stejný Stupeň, jako Zdroj… tedy, že oba jsou Ostré a kreativní. Poté upravil energii Zdroje silně k Tupé… k destrukci. Konečný výsledek narušil stále se formujícího ektomorfa a způsobil, že se rituál vyrušil. Kromě toho se navíc objevil vedlejší efekt mlhy, která uhasila plameny způsobené Následkem. Na druhou stranu musela být většina týmu ošetřena kvůli spáleninám z páry.

"Ano, támhle ten pán vzadu má otázku?

<pauza. obecenstvo se směje.>

"… Mě to vlastně nepřišlo tak vtipné. Vlastně má ten muž pravdu. Kdyby byl Zdroj kouzla lidská oběť, jedna z metod, jak rituál vyrušit, by byla Ostře naladěná energie a ano… hádám, že sexuální styk poblíž Zdroje by fungoval. Na druhou stranu, pochybuji, že nějaký muž… nebo žena, koneckonců… že kdokoliv by dokázal být dostatečně odvážný na to, aby zůstal vzrušený v přítomnosti rychle se formujícího nepřátelského ektomorfa Třídy 9… nebo dostatečně zkušený, aby jej přerušil včas. V tomto případě by zkrátka bylo jednodušší narušit kouzlo ke změně Stupně… Speckmannův Odraz. Zničit zdroje světla, které jsou používány k vytvoření Následku.

"Alternativně byste mohli strčit mága do cílové oblasti a zabít jej, což by po Následku do obvodu vložilo velkou dávku Tupé aspektové radiace. Vím alespoň o jednom týmu, který se takhle vypořádal s jedním, velmi ohavným, kouzlem. Má to tu nevýhodu, že nezbyde nikdo, koho vyslýchat.

"Při praktikování většina dnešních thaumaturgů používá mnohem méně drastické Zdroje, především proto, že většina toho, co děláme, nevyžaduje tak silný Stupeň, ale také proto, že jsme se naučili, jak precizněji pozměnit Stupeň postupu. Je to méně efektivní než Speckmannův Odraz, ale mnohem ovladatelnější. Nejčastějším Zdrojem pro dnešní thaumaturgy, je kapka krve. Krev má skoro neutrální Stupeň, ale zároveň se z ní dá získat dost EVE, když je rituál proveden správně. Na větším měřítku se dá rovněž použít Everhartův Rezonátor. Konverze elektřiny na aspektovou radiaci je sice nízká, a stále vyžaduje thaumaturga, ale je to jeden z nejpohodlnějších způsobů, jak získat velké množství EVE.

"Například, jednoduchý aportační postup, jako ten, který vás sem přenesl, vyžaduje třicet lidských obětí… nebo hodinovou orgii s více než stovkou lidí. Hádám, že to by bylo zajímavější pozorovat, než to, jak se Everhartův Rezonátor několik minut točí… ale taky to není něco, co byste si mohli vycucat z prstu.

"Dáme si ještě jednu pauzu na večeři a potom se znovu sejdeme, já zakončím seminář a dám prostor otázkám, které možná máte."

Thaumatologické semináře
« Aspektová Radiace | Zpět k GOC | Otázky a Odpovědi »

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License