Přepis lekce Profesora ████████████ ohledně Aplikované Thaumatologie.
hodnocení: +2+x
blank.png

"Dobrý večer. Prosím, posaďte se. Víno, vodu, chléb a sůl najdete vzadu u vstupu, pokud potřebujete. Kromě toho taky kafe a donuty. A s tím vínem to nepřehánějte. Nesetkal jsem se s moc agenty divize PHYSICS, kteří by se dokázali udržet při nabídce alkoholu zdarma.

"Zatímco si sedáte, začnu hovořit o rituálech.

"Chléb a sůl jsou tradičním způsobem, jak přivítat ctihodné hosty ve východní Evropě. Není to překvapivé, vzhledem k tomu, že chléb je často považován za nejzákladnější potravinu a sůl byla v té době nutností. Bylo tradicí, aby si host vzal kus chleba z bochníku, ponořil jej do soli a poté snědl. Připadá vám tento rituál povědomý s něčím, co znáte? Á, vidím, že protestanté v místnosti už tuší. Ano, připomíná nám to vysluhování, při němž je chléb brán z bochníku a namáčen v kalichu, aby mohly oba prvky být přijaty současně. Vidím, že někteří katolíci v místnosti jsou zmatení, spolu s těmi, kteří vyrůstali v prostředí, kde se přijímalo jinak. Každopádně se v obou případech jedná nejen o uvítání, ale o symbol družení. Proto považujeme za symbol přátelství 'lámání chleba' a ze stejného důvodu začíná tolik schůzek jídlem.

"Dále, voda. Když Saladin zajal křižácké velitele u Hattínu, byl mezi nimi muž jménem Renaud ze Châtillonu, kterého nenáviděl. Podle Saladinova názoru to byl krutý a nedůvěryhodný muž, který porušoval přísahy a choval se špatně vůči věřícím Islámu. Když byli do jeho stanu dovedeni zajatí šlechtici, Saladin poskytl vodu jejich králi, Kvidovi z Lusignanu, který samozřejmě podal vodu i svému příteli, Renaudovi… přičemž Saladin podotkl, že to Kvido dal bez dovolení vodu jeho nepříteli. Dar vody hostům v tak suché oblasti byl považován za slib toho, že se hostům nic nestane a Saladin, který plánoval Renauda zabít, nechtěl, aby to vypadalo, že porušuje slib.

"Dnes stejným způsobem nabízíme donuty a kávu těm, kteří nestihli snídani, aby nemuseli odcházet v polovině, pokud se budou chtít najíst, či napít. Ale není těžké vidět paralelu mezi touto zdánlivě obyčejnou záležitostí a posvátnými rituály z naší minulosti. Celý tento proslov je jenom dlouhý a složitý způsob, jak vám všem říct: Vítejte.


"Dovolte mi abych se představil. Moje jméno je ████████████. Můžete mi říkat Profesor. Jsem emeritním profesorem na Massachusettské vysoké škole Mezinárodního Centra pro Studii Unifikované Thaumatologie: ICSUT. Mojí specialitou jsou inteligenční konstrukty. Tahle kočka je moje společnice Midnight. Tahle přednáška je zaměřená na to, aby noví agenti divize PHYSICS získali představu o základech unifikované thaumatologie. Nemyslete si, že po téhle lekci budete schopni něco stvořit, nebo vyvolat. Ale doufám, že vám pomohu pochopit, co a jak vlastně Typy Modrá, jako jsem já, dělají.

"Začneme s principy. Thaumatologie je studie magických principů jakožto praktické vědy. V mnoha věcech se podobá fyzice, kromě toho, že se zakládá na velmi odlišných principech. Například, dá se říci, že moderní fyzika začíná s principy Newtonových pohybových zákonů. Thaumatologie také začíná několika základními zákony, kterým říkáme zákon zapletení a zákon podobnosti. Dají se shrnout jako: 'Část ovlivňuje celek' a 'Podobné vytváří podobné.'

"Už teď nejspíše můžete vidět, kde tato tvrzení naráží na problémy. Fyzika nás učí, že oba tyto principy jsou špatné. Pokud odlomím kousek chleba a spálím ho, neshoří celý bochník. Stejně tak prášek z nosorožčího rohu nevyléčí neplodnost, nehledě na to, jak podobný je roh penisu. Což nás přivádí k třetímu základnímu principu magie, původně zapsanému takto: 'Magie vyžaduje talentovaného mága.' Pouze někteří lidé mohou praktikovat magii. Jak a proč nebylo nikdy zjištěno. A takový byl stav praktické thaumatologie po stovky let… až do 20. století.

"Víte, do té doby byla thaumatologie… nebo magie, jak jí tenkrát říkali… v krizi. Pokroky ve vědě a fyzice začaly zaplňovat šedá místa, na která magie spoléhala. Mágové začali pomalu ztrácet svou efektivitu. Byly vymýšleny teorie o tom, že lidská expanze mění běh many ve světě, nebo o samotném pokroku vědy, který stabilizuje realitu. Někteří praktikující mágové dokonce došli tak daleko, že se začali izolovat od moderní společnosti, aby zabránili tomu, že bude jejich mysl nakažena vědeckými vynálezy… bylo tomu tak, až do doby, kdy muž jménem Heisenberg přišel roku 1927 s šokující myšlenkou.

"Heisenbergův princip neurčitosti říká, že čím přesněji známe hybnost částice, tím méně přesná je naše znalost její polohy a naopak. Nebyla to tato teorie, která ohromila thaumaturgický svět, ale myšlenka, že pozorování mění svět. A tak byl třetí magický princip změněn z 'Magie vyžaduje talentovaného mága' na 'Pozorování mění realitu.' Nebo přesněji… některé mysli mohou změnit způsob, jakým svět funguje.

"Shodou okolností se aktuálně věří, že ohýbači reality Typu Zelená by mohli být osoby s neobvyklými talenty v tomto oboru, proto jim občas někdo říká "Vnější pozorovatelé". Vlastně existuje návrh na sloučení ohýbačů reality Typu Zelená a thaumaturgů Typu Modrá do jedné kategorie. Nevím, jak bychom tomu říkali: Typ Tyrkysová? Typ Akvamarínová? Uvidíme.

"Jak šel čas a objevily se nové teorie kvantové mechaniky, uvědomila si magická komunita, že jejich svět měl mnohem víc šedých míst, než si všichni mysleli. Téměř přes noc se význam slova mág změnil ze zpátečnického poustevníka, co se skrývá před světem, na mladého výzkumníka, který svět zkoumá. Dokonce i název oboru se změnil z pověrčivého slova 'magie' na mnohem vědečtější 'thaumatologii.'

"… potom přišla Sedmá Okultní Válka… a my jsme museli čelit následkům téhle nové vědy, stejně jako zbytek světa střízlivěl z následků nukleárních zbraní, což vedlo k vytvoření Globální Okultní Koalice. Ale to je lekce na jindy.


"Takže, co mi může tenhle starý čaroděj povědět o thaumatologii?

"Zaprvé… zapamatujte si tyhle tři základní principy: Podobné vytváří podobné. Část ovlivňuje celek. Pozorování mění realitu. Právě třetí z těchto zákonů je hlavním zaměřením moderní thaumatologie. Izolace kvanta EVE, nezbytné jednotky živoucí energie, nás naučilo jak pozorování mění realitu. Jedná se o základní princip zobrazovacího systému COLLICULUS, který nás dovedl k novým technologiím, o kterých by se nám před sto lety ani nezdálo.

"Například: všichni, co jste tady, máte někde na těle tetování s koloidním stříbrem. Jedná se o nezbytnou ochranu proti thaumatologickým útokům. Všichni po sobě zanecháváme části svého těla, ať už je to odumřelá kůže, nebo vlasy. Kdybyste nebyli chránění, mohl by jediný váš vlas být použit proti vám. Tetování rozbíjí kvantové spojení mezi vaším živým tělem a jeho odumřelými částmi, což vás může ochránit před nepřáteli s panenkami vúdú. Na druhou stranu můžeme tento princip použít sami. Získáním vlasu, nebo vzorku DNA z cíle může thaumatologům GOC pomoci sledovat pohyb osoby, když to nedokáže ani technologie. To by se vám v terénu mohlo hodit.

"Pojďme se podívat na něco zajímavějšího. Tohle je Aportační kruh. Je to velký magický kvantový teleport. Prakticky to dokáže přimět všechny částice vašeho těla, aby si myslely, že by se měly zamyslet nad tou minimální šancí, že existují někde daleko od místa, kde ve skutečnosti jsou. Vyžaduje to ohromné množství energie… a proces, který vesmír donutí udělat něco takového, zároveň způsobuje, že se začnou dít další nepravděpodobné věci. Říkáme tomu následek, a je to důvod, proč Aportaci nepoužíváme tak často, jak bychom mohli. Pokaždé, když to uděláme, stane se něco divného a naší prací je postarat se, aby se divné věci neděly, ne je způsobovat.

"Ano, vím že to zní jako špatný příběh od Douglase Adamse. Věděli jste, že se nechal inspirovat kvantovou fyzikou? Jen něco na zamyšlení.

"Dále tady mám jednu více praktickou aplikaci. Pozdravte Midnight. Midnight je to, čemu říkáme 'společník', dnes spíše inteligenční konstrukt. Jde více méně o část čiré inteligence s kočičí podobou. Kde se tahle inteligence vzala? Heh. To jsou ty otázky, které se snažíme zodpovědět.

"Protože thaumatologie je nová věda. Byla studována dlouhá léta, ale jako mytologie a pověry. Pouze za posledních padesát let byla řádně studována. A máme se ještě hodně co naučit.

"Každopádně doufám, že jsem vám pomohl s pochopením základů thaumatologie a ukázal vám, jak můžou i lidé jako vy, využít její principy. Dobrá, začneme s dotazy…

Thaumatologické semináře
« START | Zpět k GOC | Aspektová Radiace »

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License