Přepis lekce Profesora ████████████: Závěr, Q&A.
hodnocení: +1+x
blank.png

"A jsme zpátky na poslední část semináře. Už jsme skoro u konce. Mám jenom pár dalších věcí, které chci říct, a potom to zabalíme.

"Chci promluvit hlavně o jedné věci, kterou někdo zmínil při večeři… jestli když teď existuje unifikovaná thaumatologie, zda se dá považovat za sjednocenou teorii paranormálna?

"Chtěli bychom, aby tomu tak bylo… ale bohužel je odpověď 'ne'. Unifikovaná thaumatologie je základem pro studii magie a přestože věříme, že ji lze aplikovat i v jiných oborech, existují problémy, u kterých to nelze.

"Dva případy jsou ohýbači reality Typu Zelená a božské bytosti Typu Černá. Pamatujete, když jsem říkal, že každý thaumaturgický postup vyžaduje Zdroj a způsobuje Následek? Typy Zelená porušují oboje. Dokáží změnit realitu bez Zdroje a jejich změny nezpůsobují Následek. Existuje mnoho teorií týkajících se toho proč… Jedna z nich říká, že Následek se projevuje v paralelním vesmíru… možná jako anomálie, se kterou si musí poradit jiný svět? Další říká, že je Následek absorbován do vědomí samotného ohýbače reality. Možná proto se tolik z nich eventuelně zblázní. Naneštěstí pro to nemáme odpověď. Je to jeden z oborů, na který Institut vynakládá ohromné náklady, ale výzkum je samozřejmě pomalý, ostatně jako vždy s Typem Zelená. Je těžké získat užitečná data, když je testovací subjekt může libovolně měnit.

"Typy Černá, božské bytosti a Ex Machina… ty jsou ještě zvláštnější. Jejich efekty jsou podobné thaumatologii a ohýbání reality, ale neplatí pro ně žádné thaumatologické zákony, o kterých jsme mluvili. Jejich schopnosti nevyvolávají žádnou aspektovou radiaci. Dokonce je ani nezachycuje zobrazovač éterické rezonance. Vlastně, označení 'Typ Černá' vychází z toho, že většina z nich ani nemá éterickou auru… tedy, vzorec EVE… vůbec. Nemáme ponětí o tom, co tyhle věci jsou… kromě toho, že jsou velmi mocné a ve spoustě případů nepřátelské vůči lidem.

"Pak je tu mnoho hrozeb, se kterými se setkáte, které nemají s aspektovou radiací nic společného. Časoprostorové anomálie. Kryptidi. Šílení kyborgové. Telepati. Pravda je, že čím více se toho dozvídáme, tím spíše zjišťujeme, že náš svět je daleko podivnější a děsivější místo, než jsme si dříve mysleli. Za každou zodpovězenou otázkou jsou dvě další, které na odpověď teprve čekají.

"Ale taková je povaha vědeckého bádání.

"Pokud ale tento seminář k něčemu byl, doufám v to, že odtud odejdete se základním povědomím o thaumatologii a o tom, co thaumaturgové dělají. Součástí strachu a síly magie bylo to, že byla záhadná. Tím, že toto tajemno odstraníme, vám dáváme do rukou tu nejlepší zbraň proti thaumaturgickým hrozbám. Ani jako nemágové nejste bezbraní. Jeden můj student mi kdysi dal jednu knihu, ve které byl moc hezký citát. 'Nehledě na to, jak dobrý čaroděj je, nůž v zádech je nůž v zádech.'

"Teď začneme s vašimi otázkami."


Mohou se termíny Ostrý a Tupý vztahovat i na sex s ochranou, či umělé oplodnění?

Ano. Ale v praxi je prokreační akt nejefektivnější, když je prováděn za účelem prokreace. Kdybych je musel srovnat podle efektivity, pak by první bylo umělé oplodnění, pak masturbace, neprokreační sex, prokreační sex a porod by byl také někde vysoko. Na druhou stranu existují i sexuální akty, které mají Tupou energii. Nebudu zabíhat do detailů, ale jsem si jistý, že vám to dojde.

Proč používat krev? Nemohl by člověk prostě zajít do supermarketu a koupit krabici s mlékem, když potřebuje EVE?

Může, ale čím déle je tělesná tekutina oddělena od těla, tím méně efektivní je. Stejně tak je to s mrtvými těly… v jednu chvíli mrtvé tělo, nebo krabice s mlékem přestanou být živá věc a stanou se jenom… věcí. I když mléko od kojící ženy by pravděpodobně fungovalo… krev je zkrátka univerzálnější. A je důstojnější říznout se do prstu.

Byly někdy nějaké pokusy o využití Typů Zelená podobně, jako jsou zaměstnávány Typy Modrá nebo je něco takového příliš nebezpečné?

Nemohu mluvit za celou Koalici, ale ano, byly pokusy o využití Typů Zelená. Všechny selhaly kvůli tendenci Typů Zelená k megalománii a následným problémům s jejich zničením… Ovšem povídá se, že existují dva úspěšné případy. Nejpravděpodobnějšími kandidáty bude DC. al Fine a hrdina z Cornwallu.

Jaký je názor Koalice na využití anomálií pro boj s paranormálními hrozbami?

To záleží na vaší definici anomálie. Oficiální postoj Globální Okultní Koalice je, že thaumaturgové Typu Modrá spadají pod je "dostupná technologie", nikoliv anomální hrozba. Ti z nás, kteří pracují pro Koalici, přísahali stejné sliby, jako všichni v této místnosti. Pořád jsme lidé. Pořád chceme chránit lidstvo. A děláme to se vším, co máme k dispozici.

Konečným cílem thaumatologického výzkumu je přeci jenom zakomponování teorie magie do fyziky. Jakmile se tak stane, nezmizí o koncept slova "magie"?

Jsou i jiné způsoby, jak eliminovat paranormální hrozby, než jsou palné zbraně.

Pokud by se Koalice měla podívat na sebe, jako na paranormální hrozbu, jakou úroveň hrozby by měla? Co by se muselo stát, aby se z ní stala hrozba?

Pokud by se členové Koalice otočili proti nejlepším zájmům lidstva, došlo by k okamžitému selhání všech našich misí a pravděpodobně by došlo k odpovědi úrovně Pizzicato. Ale Koalice existuje proto, aby k něčemu takovému nedošlo.

Ovšem je zajímavé uvažovat co by se stalo s Koalicí, kdyby naši hlavní rivalové byli eliminováni nebo se s námi sloučili. Konec konců absolutní moc kazí vše.

Možná že je dobře, že žádná organizace nemá všechnu moc v paranormálním světě.

Kde je hranice, při níž se thaumatologie stane neefektivní a nepraktickou v porovnání s aktuální technologií? Chci říct… uvažoval jsem nad předchozím příkladu o autobusu a hromadné orgii, což je samozřejmě nepraktické. Vyžaduje magie více úsilí, než by bylo třeba bez ní?

V mnoha případech ano. Například je mnohem jednodušší nechat si v továrně vyrobit pušku, než ji vyčarovat. Stejně tak je jednodušší dojet na místo automobilem, než se aportovat.

Kde thaumaturgie exceluje, je v případech, kdy potřebujete něco nemožného. Například: potřebujete dostat Úderný Tým z Michiganu na Sibiř… za jednu hodinu. Thaumaturgie. Nebo se potřebujete dostat do osobních složek a vymazat něčí identitu? Thaumaturgie.

Když jsme u toho, vzpomínám si na jeden případ, kdy se thaumaturgie ukázala jako 100% efektivnější, než normální technologie. Viděl jsem změnu pohlaví u jednoho Koaličního rekruta. Je mi jedno, jak dobrý chirurg je, nezvládne změnit pohlaví dokonale.

Je získávání informací jednodušší, než ohýbání reality? Slyšel jsem o jednom thaumaturgovi, který použil vlas subjektu, k určení jeho polohy v nezmapované oblasti. Může to mít Následek?

Většina thaumaturgických zaklínadel je jako věštění. Pamatujte si, že všechno je o efektu pozorovatele a o tom, jak moc pozorujete. Hledání lidí je jednoduchá magie a ve většině případů je Následek jednoduše zvládnutelný pomocí Odtoků. Má nízkou Intenzitu, pamatujte, že Následek je úměrný původnímu kouzlu. Pokud se jedná o slabé kouzlo, bude Následek minimální.

Samozřejmě tak je tomu pouze, pokud se díváte zpětně po proudu… tedy, do přítomnostif nebo do minulosti. Dívat se po proudu… tedy, předpovídat budoucnost… je mnohem těžší, jako je jet na kole do kopce těžší, než jet z kopce nebo po rovině. Vlastně nejefektivnější způsob předpovídání budoucnosti využívají Služebníci Silikonových Nornir… a i ti potřebují dva superpočítače, které prohlížejí minulost a přítomnost, aby vypočítaly budoucnost.

Pardon, pane, chtěl bych vám jenom poděkovat za skvělou prezentaci a zeptat se vás… existuje šance, že nějaké náboženské skupiny související se zázraky mohou být ve skutečnosti založené na ohýbání reality, nebo thaumaturgii? Máme pro to nějaké důkazy?

Ano, je tomu tak. Ano, máme důkazy. Ne, neřeknu vám, která skupina.

Nejsem si jistý, jestli jsem to správně pochopil. Typy Červená dokáží také nějak ohýbat realitu?

To záleží přímo na Typu Červená… Mnoho z nich má prostě zrychlenou regeneraci. Někteří z nich, především ti, co se zvětšují, jsou výsledekem nekontrolovaných thaumaturgických sil. Pamatujte, že Typ Červená je indikace efektu, nikoliv zdroje.

Jak dlouho může aspektová radiace vydržet na místě, kde se stala Modrá událost?

To záleží na Intenzitě, Stupni, Odstínu a Spletitosti. Obecně se aspektová radiace zdržuje na místě déle, pokud: má vyšší Intenzitu, nižší Odstín (blíže k Rubínu, než k Ebenu) a Užší Spletitost. Stupeň časem klesá ke středu stupnice a často se vychyluje, než kompletně ustane podobně jako kyvadlo.

Z těchto tří je ale pro délku aspektové radiace nejdůležitější Spletitost. To je důvod, proč je nejvyšší úroveň Spletitosti označovaná, jako "Zamčená".

Pokud jedna část ovlivňuje celek, nedal by se jeden objekt použít ke změně celého vesmíru?

Ano, šlo by to, ale vesmír má tendenci odporovat změně. Čím více se toho snažíme změnit, tím více energie to vyžaduje a tím obtížnější to je. Například bychom mohli změnit gravitační konstantu celého vesmíru pomocí zrnka písku. Museli bychom spotřebovat energetický výdej zhruba stovky tisíc galaxií o velikosti Mléčné dráhy, ale šlo by to.

Jaký je rozdíl mezi Typem Černá a Ex Machina?

Typ černá je člověk, který vykazuje charakteristiky Typu Ex Machina. Ex Machina většinou operují na mnohem vyšší úrovni, než Typy Černá. Ale funkčně a v thaumaturgických termínech se jedná o stejnou věc.

Existují i jiné typy thaumaturgických zdrojů, než vitální energie?

Existují, ale EVE je nejefektivnějším zdrojem energie, jaký jsme doposud objevili. A v mnoha případech se ukázalo, že alternativní zdroje energie je jenom EVE v jiné formě… Leyovy Linky například. U těch jsme si kdysi mysleli, že je to alternativní energetický zdroj, než nám došlo, že je to pouze EVE v Odstínech a Stupních, které jsme do té doby neznali.

Aktuální pokroky ve výzkumu EVE spojují Elánovou Vitální teorie s Unifikovanéou teorií. Je to vcelku fascinující.

Zkoušel někdo použít thaumaturgii k vyřešení globálních problémů jako jsou války, nebo hlad? A pokud ano, jak to, že to nefungovalo?

Ano, někdo to zkoušel. Říkáme tomu Cornwallský incident. Typ Černá spolu s velkým počtem Typů Modrá se pokusili o masivní magický rituál s cílem zbavit lidstvo bolesti a konfliktu. Konečný výsledek ohrožoval podstatu lidskosti.

Víte, válka a hlad vyvstávají z nespokojenosti s aktuálním stavem. Když jste spokojení se stavem, nemáte žádnou motivaci nebo potřebu dělat… cokoliv. Zbavení se války a hladu vyžadovalo zbavení žárlivosti… a identity. A někteří si mysleli, že to bude stát za to.

Kdyby nebylo hrdinských činů několika agentů Globální Okultní Koalice, lidstvo, jak ho známe, by již neexistovalo. Stále se snažíme ukončit války a hlad… přeci jenom je to cíl Spojených Národů. Chtěli bychom mír na Zemi. Ale musíme to udělat správně. Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.

Když si představím magii, vybaví se mi staří lidi v pláštích s hůlkami a podobnými věcmi. Používáte někdy něco takového?

Svoje ceremoniální róby, klobouk a hůl mám v kanceláři. Zajímavý fakt, čarodějnická hůl mívala účel nejen pohodlné vycházkové hole, ale také bývala prastarými šamany používána k zaznamenávání času. Raní mágové je rovněž používali ke kreslení kruhů, protože je mnohem snazší je kreslit ve stoje, než si k tomu klekat. Magické hůlky myslím pochází z praktiky používání uřízlých větviček během ceremonií.

Používáme je zhruba stejně často, jako dnešní učenci používají svá maturitní roucha, nebo jak často píší inkoustem. Některé starší instituty a členské organizace GOC je stále vyžadují, někdy včetně grimoárů. Ale na druhou stranu, dokážu si vytvořit mnohem přesnější vzorec pomocí laserů a zrcadel, nebo LCD obrazovky s vysokým rozlišením. Moderní thaumatologové nejsou ani tak staří lidé v róbách, jako lidé v džínách s laptopem v ruce.

Samozřejmě, někteří tvrdí, že jim róby, klobouk a hůl dávají ceremoniálně a emocionálně pomáhají při čarování. Jestli se tak cítíte, je to vaše věc. Já osobně si myslím, že pod róby moc fouká a hole jsou příšerně neskladné.

Jak se člověk stane Typem Modrá?

Jestli na to přijdete, podělte se s námi. Máme vypsanou odměnu deseti milionů dolarů tomu, kdo na to přijde jako první.

Protože upřímně… nikdo neví. Zkrátka netušíme, jak je možné, že někteří lidé mají schopnost manipulovat s magií a jiní ne. V některých případech se to zdá být spojené s genetikou, v jiných s inteligencí nebo blízkosti k magickým artefaktům. Ale pak jsou tu i mágové, kteří se objeví odnikud a kompletně celý výzkum zbortí.

Nejlepší analogie, kterou zatím máme, je rakovina. Existuje mnoho rizikových faktorů, jako je věk, genetika, prostředí, vystavení karcinogením látkám a tak dále… Ale jestli opravdu rakovinu dostanete záleží většinou na vašem štěstí.


"Tak to by bylo všechno. Ještě vám řeknu jednu poslední věc a potom můžete jít.

"Konzumace alkoholu je univerzální způsob navázání přátelství. Máme příklady od poslední večeře Krista a kultu Dionýsa, až k dnešním sezením v hospodách po celém světě. Já osobně rád posedím s přáteli, podobně jako u čínského yum cha, kde jídlo a pití ustupují přátelské konverzaci u stolu.

"Co chci říct je, že i když je seminář u konce, neexistuje důvod, proč by naše konverzace měla skončit. Klidně se ke mně připojte v salónku, kde si můžeme povídat dál."


Thaumatologické semináře
« Thaumatické Postupy | Zpět k GOC | KONEC»

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License