Scp Pl 253 1
Keto_fried_chicken_recipe_from_a_custom_keto_diet_plan.jpg

Kuře zakoupené v SCP-PL-253.

Objekt #: SCP-PL-253

Třída Objektu: Euclid/Eparch

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-PL-253 je spravováno personálem Oblasti-120, který má za úkol provést každý týden inspekci objektu v souladu s domluvou mezi Oblastí-120 a PoI-PL-253. PoI-PL-253 nesmí za žádných okolností uveřejnit anomální povahu SCP-PL-253.

Popis: SCP-PL-253 je restaurace podávající smažené kuře a jeho podružné produkty nazývané jako "Čenstochovská Smažená Kuřata", nacházející se v Čenstochové, v Slezské části Polska. SCP-PL-253 není samo o sobě anomální, všechny jeho podávané produkty jsou zcela bezpečné ke konzumaci. Testování jídla zakoupeného v SCP-PL-253 neprokázalo jakoukoliv přítomnost anomálních substancí.

Vlastník SCP-PL-253 (PoI-PL-253) je běžná Fae (Homo sapiens sidhe). PoI-PL-253 se chová přátelsky k nadačnímu personálu a souhlasil s utajováním své pravé povahy pod podmínkou, že bude moct pokračovat se svou restaurací.

Dodatek : SCP-PL-253 bylo dne 23/10/2021 zažalováno firmou Kentucky Fried Chicken za jméno, jehož premisa se nápadně podobá ochranné značce jejich názvu. Vývoj této situace je neustále monitorován.Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License