Fragment:SCP-608-CS-2
Objekt#: 608-CS
Úroveň5
Zadržovací Třída:
euclid
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
keneq
Třída Ohrožení:
rizikové

Speciální Zadržovací Procedury: Okolo SCP-608-CS byly zřízeny 3 tábory pro jeho pozorování. Kvůli povaze SCP-608-CS musí všichni zaměstnanci, kteří jsou do těchto táborů nově přiřazeni nejdříve vstoupit do SCP-608-CS. Po vstupu se nesmí vzdalovat od vstupních dvěří a po maximálně 10 sekundách musí zase vyjít ven. Jakékoliv další vstupy do SCP-608-CS jsou zakázány.

Jakékoliv neznámé entity opouštějící, nebo pokoušející se vstoupit do SCP-608-CS jsou považovány za instance SCP-608-CS-A a musí být zadrženy a následně podrobeny výslechu a výzkumu. Vzhledem k pravděpodobně přátelské povaze instancí SCP-608-CS-A by se personál měl snažit těmto entitám neublížit.

26.jpg
Jediná známá fotografie zachycující SCP-608-CS, jehož část je viditelná v levém dolním rohu.

Popis: SCP-608-CS je budova stojící přibližně 10 km jihozápadně od Liberce. Z vnějšku se jeví jako modrý kvádr o rozměrech přibližně 20 m x 10 m x 5 m, bez jakýchkoliv dalších prvků, kromě dřevěnných dveří v jedné ze stěn. Uvnitř SCP-608-CS se nachází kapesní dimenze, jejíž rozměry zatím nebyly stanoveny.

SCP-608-CS je chráněno poměrně pokročilou kognitohazardní kamufláží, která způsobuje, že ho subjekty v jeho okolí nevnímají. V případě, že jsou na něj výslovně upozorněni, jej subjekty vnímat začnou, avšak je pro ně velmi těžké udržet jej ve své pozornosti a po pár sekundách si jej opět přestanou všímat. Tato kamufláž není schopná ovlivnit jedince, kteří někdy byli uvnitř SCP-608-CS a má mírně oslabený efekt na subjekty s vysokou odolností vůči kognitohazardům (viz Záznam o objevení).

Tato kamufláž ovlivňuje také technologie ovládané uvědomělými jedinci. Při pokusu vyfotografovat, nahrát, nebo jakkoliv jinak zaznamenat specificky existenci SCP-608-CS, se na výsledném záznamu SCP-608-CS neukáže. Na fotografích, i videích pořízených za účelem zachytit SCP-608-CS, se na místech, kde by se měla anomálie nacházet vyskytuje pouze statika. Veškeré Nadační pokusy vyfotografovat, či nahrát SCP-608-CS selhaly. Aktuálně je známá jen jedna fotografie exteriéru SCP-608-CS, na kterou jej neúmyslně zachytil civilista Alfons Kurník, když fotografoval 2 na sebe kolmé kondezační stopy civilních letadel.

Uvnitř SCP-608-CS se nachází velká kavárna. Tato kavárna je vždy hojně obsazena entitami označenými jako SCP-608-CS-A. Anatomie těchto entit je stejná, jako ta lidská avšak každá z instancí SCP-608-CS-A disponuje vlastní kognitohazardní kamufláží. Ta způsobuje, že při verbální komunikaci rozumí instanci SCP-608-CS-A jen jí vybraná entita nebo entity, přičemž jedinci, kterým není komunikace určena, slyší jen nesrozumitelný šum. Jedinci, kterým komunikace určena je, slyší SCP-608-CS-A mluvit vždy jejich rodným jazykem. Kromě toho jejich kamufláž způsobuje, že jsou instance SCP-608-CS-A efektivně neviditelné na veškerých fotografiích a videozáznamech.

10.jpg
Pokus o vyfotografování SCP-608-CS-A.

V kavárně je možné objednat si několik druhů kávy, koláče, zmrzlinové poháry a další nápoje a pokrmy běžně dostupné v neanomálních kavárnách. Jídelní a nápojový lístek se neustále obměňuje. Bylo prokázáno, že všechny nabízené položky jsou neanomální, avšak mimořádně kvalitní a velmi chutné. Instance SCP-608-CS-A jsou navíc ochotné poskytovat je zaměstnancům Nadace zdarma.

Kavárnu uvnitř SCP-608-CS lze opustit a zdá se, že se venku nachází celé město obývané entitami SCP-608-CS-A, které mimochodem vyjádřily svůj odpor k potenciálním nadačním průzkumům této oblasti. Aktuálně probíhají pokusy o diplomatické řešení tohoto problému.

Záznam o objevení:
SCP-608-CS bylo objeveno [CHYBA] agentem Aloisem Kurníkem. Přibližně v 15 hodin selhal kamuflážní systém SCP-608-CS a zůstal neaktivní necelou minutu. V těchto dnech byl v této oblasti agent Kurník na návštěvě u příbuzných a v době selhání se zrovna procházel poblíž SCP-608-CS. Náhlá změna v působení SCP-608-CS na agentův mozek upoutala jeho pozornost a díky jeho výjimečné odolonosti proti kognitohazardům byl schopný se na SCP-608-CS soustředit i po reaktivaci kamufláže a dostat se dovnitř. Následuje lehce upravený přepis agentových konverzací s SCP-608-CS-A doplněný o jeho poznámky, který sepsal krátce po opuštění SCP-608-CS.

Podle hodinek bylo 15:06 a já jsem byl jsem jenom pár metrů od jediných dveří, které na té věci byly. Vím, že asi nebylo chytré vůbec se k tomu zkoušet přibližovat, aniž bych věděl, co to je, ale celá ta budova mi prostě přišla hrozně… přátelská? Nevím jak přesně to popsat. Soustředit se na ni ale začínalo být čím dál těžší a do toho mě začínala dost bolet hlava. Rychle jsem vběhl dovnitř a všechno tohle najednou přestalo. Uvnitř to vypadalo jako normální kavárna plná zdánlivě normálních lidí. Zdála se mnohem větší než zvenku a dokonce měla i vlastní zahradu. Na těch lidech mi něco nesedělo, ale nemohl jsem přijít na to co. Sedl jsem si k volnému stolu a po ani ne minutě za mnou přišla mladá servírka.
Servírka Instance SCP-608-CS-A: Dobrý den, budete si něco přát?
Teprve teď jsem si všiml, že přede mnou byl nápojový lístek, a tak jsem vyhrkl tu první věc, kterou jsem na něm uviděl.
Agent Kurník: Uhh, černou kávu prosím.
Instance SCP-608-CS-A: Hned to bude
Na to, že to byla nejspíš anomálie, byla ta servírka hrozně milá. Což mě přivádí k tomu, že v tenhle moment jsem si uvědomil, co přesně se mi na těch lidech tady nezdálo. Neustále jsem slyšel šum konverzace od vedlejších stolů, což by nebylo nic tak zvláštního, ale když jsem se do něj zaposlouchal, došlo mi, že to je přesně to, co od těch stolů vychází. Jen nesrozumitelný šum. Ani když jsem se nenápadně naklonil k nejbližšímu stolu, který ode mě byl sotva 2 metry a u kterého horlivě konverzoval mladý pár, nebyl jsem schopný zachytit jediné slovo. Jediné co z nich vycházelo byl nezajímavý, nevýrazný hluk. Zkusil jsem si to nahrát na video, ale když jsem si to pak pouštěl, nebylo na něm slyšet už vůbec nic. Když nad tím teď přemýšlím, říkám si že ti lidi asi mají až moc rádi svoje soukromí. Chvíli po tom přišla servírka a nalila mi kávu.
Instance SCP-608-CS-A: Tady to je. Ochutnejte, jste tu nový, chci slyšet jak vám chutná.
Vzal jsem šálek s černou tekutinou a přičichl jsem si k ní. Voněla naprosto úžasně a já jsem měl dost velkou žízeň na to, abych nad tím moc nepřemýšlel a prostě se napil.
Agent Kurník: Sakra to je kafe jak CYP!
Ačkoliv se svoje ostravské nářečí snažím potlačovat, ta káva byla tak zatraceně dobrá, že jsem si nemohl pomoct.
Instance SCP-608-CS-A: To jsem ráda. Budete si přát ještě něco?
Agent Kurník: Vlastně ano. Dal bych si ten nádherně vypadající třešňový koláč, co máte ve výloze.
Instance SCP-608-CS-A: Ovšem, hned to bude.
Během té zhruba minuty, kdy mi ta servírka šla přinést koláč, se nic zvláštního nestalo a ani jsem kolem sebe nic moc nezkoumal. Jenom jsem si pomalu vychutnával tu božskou kávu.
Instance SCP-608-CS-A: Tady to je
Agent Kurník: Děkuji.
V tuhle chvíli si ta servírka sedla naproti mě a začala si se mnou povídat.
Instance SCP-608-CS-A: A jak se vám tu zatím líbí? Návštěvy z vnějšího světa tu nemíváme často a nemívali bychom je vůbec, kdyby ti v elektrárně dělali, co mají.
Agent Kurník: Eh, je to tady krásné, promiňte, říkala jste něco o elektrárně?
Instance SCP-608-CS-A: Ano. Asi jste si při vstupu sem všiml, že je celkem obtížné si tohohle místa všimnout. Technologie, která nám tohle umožňuje samozejmě nepracuje jenom na naší dobré vůli, potřebuje elektřinu.
Agent Kurník: Nevěděl jsem, že takové technologie můžou fungovat na obyčejnou elektřinu.
Instance SCP-608-CS-A: Tak ano, mohli bychom tu místo toho provádět i magické rituály, ale zas tak moc se předvádět nepotřebujeme.
Agent Kurník: Hmm. A co ta věc, kvůli které tady nerozumím nikomu kromě vás?
Instance SCP-608-CS-A: To je součástí naší biologie. A kromě toho.. zkuste vyfotit třeba támhletu dívku.
Řekla a ukázala na smutně vypadající mladou blondýnu, která seděla sama u blízkého stolu. Poslechl jsem a vyfotil jsem ji, spolu s několika dalšími lidmi sedícími okolo. Na výsledené fotce byly jen prázdné židle. Servírka se v reakci na to jen souhlasně pousmála.
Agent Kurník: Zajímavé. Mimochodem, přísahal bych, že tu dívku, kterou jsem teď fotil, už jsem viděl, když jsem sem přicházel. Vy jste-
Instance SCP-608-CS-A: To byla její sestřenice. Vypadá úplně jako ona, že? Tohle je Laura, poslední dobou má nějaké problémy s otcem.
Agent Kurník: Aha. Poslyšte, mohl bych se podívat ven? Rád bych-
Instance SCP-608-CS-A: To radši ne. Už to, že jste v téhle kavárně bohatě stačí. Kdybyste šel ještě do města místním by se to ani trochu nelíbilo. Bez urážky.
Agent Kurník: V pořádku.
Instance SCP-608-CS-A: Omluvte mě, budu se muset jít věnovat dalším hostům. Přeji dobrou chuť.
Agent Kurník: Děkuji.
Po zhruba 15 minutách jsem dojedl, načež přišla ta stejná servírka, aby mi odnesla nádobí ze stolu.
Agent Kurník: No nic, myslím, že je čas, abych šel. Můžu zaplatit?
Instance SCP-608-CS-A: Necháme to dneska na účet podniku. V rámci vytváření dobrých vztahů. Mám takový pocit, že od vás můžeme v blízké době očekávat více návštěv, nemám pravdu?
Agent Kurník: No, já úplně nebydlím tady v okolí, takže nevím, jestli sem budu chodit nějak často.
Pomalu jsem přišel ke dveřím a začal jsem je otevírat.
Instance SCP-608-CS-A: To nebylo vykání.
Jasně jsem slyšel, jak se u téhle věty ta servírka usmívá. Nevěděl jsem, co na to říct a tak jsem prostě bez dalšího slova odešel.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License