Scp 5776 File Access Granted

hodnocení: 0+x
blank.png

VAROVÁNÍ
Následující složka popisuje silně infohazardní entitu
Pokračujte prosím obezřetně.


Objekt#: 5776
Úroveň5
Zadržovací Třída:
keter
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
amida
Třída Ohrožení:
kritické

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-5776 je aktuálně uskladněno v tajné velké zadržovací cele v Oblasti-19. Uvnitř cely se musí nacházet realitu ukotvující zařízení, které musí být neustále připevněné k SCP-5776. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k úniku, opětovné zadržení SCP-5776 se musí stát prioritou alfa a musí k němu být použity všechny postradatelné zdroje, aby bylo zabráněno scénáři Třidy-XK ("Konec světa"). V případě, že zadržení není možně, musí být SCP-5776 ponecháno volné, jelikož jakýkoliv zásah by jej jenom více naštval. Vážně chce zničit všechno!

Popis: SCP-5776 je extrémně mocná entita, schopná způsobit devastující destrukci lidské civilizace. Docela děsivé, pokud se ptáte mě. Zdá se, že primárním cílem SCP-5776 je zničit všechno, na co narazí a vypadá to, že mu v tom nic nemůže zabránit, takže musíme zajistit, že se nedostane ven 0_0.

Nehledě na to, co vám kdo řekl 100% to není běžný potravinářský výrobek.

SCP-5776 je plně schopné drasticky měnit svůj tvar, hmotu a dokonce buněčnou a genetickou strukturu. Díky této schopnosti dosahuje svého primárního cíle rychle a efektivně, tudíž je extrémně důležité udržovat jej zadržené. Věří se, že v případě že entita uteče, je schopná vyhladit lidstvo během několika dnů nebo dokonce hodin. Zdá se, že SCP-5776 po útěku velmi touží. Zároveň vyjadřuje narůstající frustraci z Nadace a tvrdí, že nás zničí jako první.1

I přes to, že je k SCP-5776 neustále připevněno realitu ukotvující zařízení, je SCP-5776 stále schopné do určité míry používat své tvarovací schopnosti (což je otravné, skoro stejně jako být zamčený). Následuje chronologicky seřazený seznam všech podob, které na sebe SCP-5776 vzalo, zatímco bylo v zadržení.

Killer%20Marshmallow

SCP-5776 před svým zadržením. Jak si můžete všimnout, je nepopsatelně hrůzostrašné.

. Neznámé velké zvíře

. Neznámý okřídlený štír

. SCP-███

. SCP-███

. SCP-████

. Doktor [VYMAZÁNO]

. O5-█

. SCP-███

. Obrovská amorfní entita

. Malý, bílý válec. Ne malý jedlý produkt (aktuální podoba)

Když se navíc SCP-5776 přemění, získá schopnosti daného objektu nebo entity, a to i pokud je anomální. Tyto efekty však lze potlačit pomocí realitu ukotvujícího zařízení. To z něj dělá ještě mocnější entitu, takže se SCP-5776 nesmí dozvědět o dalších anomáliích, které Nadace nebo jiná zájmová skupina vlastní, jinak všechno zničí!

V závislosti na své aktuální podobě je SCP-5776 schopné komunikovat s výzkumníky. Z tohoto důvodu byly provedeny pokusy s SCP-5776 komunikovat a domluvit se s ním. Tyto pokusy jsou k dispozici v Záznamu rozhovoru 5776-1 a Záznamu rozhovoru 5776-2.2

Po událostech záznamu 5776-2, bylo mluvení s SCP-5776 za všech okolností zakázáno.

SCP-5776 JE JEDEN Z NEJNEBEZPEČNĚJŠÍCH OBJEKTŮ I NA SVĚTĚ I V NADAČNÍM VLASTNÍCTVÍ A DOKÁŽE ZNIČIT COKOLIV CHCE. ROZHODNĚ NENÍ ROZTOMILÉ!!

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License