Scp 5776 1

hodnocení: 0+x
blank.png

Kód prověrky přijat


Objekt#: 5776
Úroveň1
Zadržovací Třída:
safe
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
vlam
Třída Ohrožení:
podezřelé

Friendly%20Marshmallow

SCP-5776 při původním objevení.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Personál, který odhalí tento dokument SCP-5776 bude podroben odpovídajícímu disciplinárnímu řízení.

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-5776 se za žádných okolností nesmí dozvědět o existenci tohoto dokumentu. SCP-5776 musí být drženo ve zvukotěsné místnosti v Sektoru 4 Oblasti-19 a mělo by být umístěno ve skleněné nádobě, viditelné pozorovacím oknem. Pokud si člen personálu přeje přečíst dokumentaci dostupnou vně zadržovací cely SCP-5776, musí být pozorovací okno zatemněno, aby objekt zmíněný dokument nezahlédl.

Popis: SCP-5776 je infohazardní entita schopná upravovat popisy sama sebe. Bylo prokázáno, že se tato vlastnost manifestuje pouze na textových, zvukových a vizuálních záznamech. SCP-5776 samo sebe typicky popisuje jako extrémně nebezpečnou entitu, schopnou spustit scénář Třídy-XK ("Konec světa"), avšak ve skutečnosti nepředstavuje pro lidský život žádnou hrozbu. Infohazardní vlastnosti se projevují pouze pokud si je SCP-5776 vědomé toho, jak přesně je na daném médiu prezentováno.

Účinky SCP-5776 lze většinou snadno rozpoznat podle místy nesprávné gramatiky, tónu, nebo náhlých prohlášení. Věří se, že jsou tyto jevy neúmyslné.

SCP-5776 je vizuálně podobné standardnímu marshmallow, je přibližně 3cm vysoké, 1cm široké a v neutrálním stavu je na něm 'usměvavý obličej'.1 Když SCP-5776 zjistí, že bylo popsáno jinak, než jako hrozba, jeho obličej se okamžitě změní do naštvaného výrazu.2 Je schopné omezeného pohybu, který zahrnuje malé skoky, mírné ohýbání se a přepadnutí na jeho zakřivenou stranu, po které se může kutálet. Není známé, jestli je SCP-5776 uvědomělé.

Zadržení: SCP-5776 bylo objeveno 29/05/2015 agentkou Addisonovou, během její přestávky v odpočívárně Oblasti-19. Agentka v tuto dobu údajně konzumovala marshmallows značky 'Haribo'3 načež z balení vytáhla SCP-5776. Následuje popis záznamu kamery, která tuto událost nahrála.

Po těchto událostech se SCP-5776 kutálelo chodbou, dokud jej nezastavil oblastní ředitel Moose. SCP-5776 bylo brzy klasifikováno jako anomálie a byly mu přiřazeny zadržovací procedury.

Dodatek 5776.1: Testování
Doposud byly provedeny 3 testy za účelem určit limity efektů SCP-5776. Následuje popis každého testu, který byl na objektu proveden.

Dodatek 5776.2: Aktualizace zadržení
22/05/2020, se SCP-5776 dozvědělo o existenci dokumentů o něm. Věří se, že jsou za to zodpovědní mladší výzkumníci, kteří dokumentaci nahlas četli u zadržovací místnosti SCP-5776. Kvůli tomu musel výzkumník Grey velkou část pozměněného textu přepsat. Poznámka: Děkujeme výzkumníku Greyovi, že této záležitosti věnoval tolik hodin svého času. Po tomto incidentu byly uvedeny v platnost aktuální zadržovací procedury, které vyžadují, aby byla cela SCP-5776 zvukotěsná.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License