SCP-5500-4

Konverzace s SCP-5500-Omega-62

Pro účely této akce bylo SCP-5500-Omega-62 stáhnuto do metafyzického průchodu, kde vstoupilo do uvědomělé počítačové struktury, díky čemuž mohlo vést jednoduchou konverzaci. Tato metoda byla považována za metodu s nejnižší šancí patafyzického selhání.

Dr. Sinclairová: Umíráte.
5500-Omega-62: [POTVRZENO]
Dr. Sinclairová: Proč?
5500-Omega-62: [ZAMÍTNUTO]
Dr. Sinclairová: Vy nevíte?
5500-Omega-62: [POTVRZENO]
Dr. Sinclairová: Kolik je mrtvých?
5500-Omega-62: [MÉNĚ NEŽ DESET TISÍC]
5500-Omega-62: [VÍCE NEŽ JEDEN TISÍC]
5500-Omega-62: [VÝZNAMNÁ UDÁLOST]
Dr. Sinclairová: Chcete říct… svět o smrtech ví?
5500-Omega-62: [POTVRZENO]
Dr. Sinclairová: Můžete mi to ukázat?
5500-Omega-62: [POTVRZENO]
(Dr. Sinclairová náhle zkolabuje a probere se o tři minuty později. Nakloní se ke stolu, a pozvrací klávesnici něčím, co vypadá jako pixelovaná hmota. Toto vygeneruje následující text.)

TIZÍCE MRTTVÝCH VE SPOJENNÍ SE SPOSIVATTELSKUO STRÁNKKOU
OBRÁZEK ZPŮZOBIL ZÁHVATY STOVKÁM UŽIVADELŮ SUBREDITU R/SCP
OBRÁZEK ZOBRAZZOVAL SOCHU, SILNJĚ ZKRESLENOU
VYPÍNÁÍ OBLZASTI
STÁLE UMRÁM
JZEM DALŠÍ
JEDEN Z VÁS
JEDEN ZMNOHA
ŽÁDNÝKÁNON
ALE SEZNAM

(Dr. Sinclairová zkolabuje.)

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License