SCP-5500-3

Záznam Incidentu: Scénář Třídy-CK Restrukturalizace Reality, Spojený s Používáním Motoru S.W.A.N.N.

V Říjnu 2027 byl Motor S.W.A.N.N. použit k pozorování života instance SCP-5500-Omega. Pozorování ukázalo instanci SCP-5500-Omega během tvoření příběhu; věří se že vystavení tomuto procesu spustilo následující události.

Během pozorování instance SCP-5500-Omega při tvoření příběhu operátor Dr. Lycus neúmyslně převzal kontrolu nad nervovým systémem entity SCP-5500-Omega, čímž ji přiměl vstát z její židle a zakopnout o podlahu. Dr. Lycus byl následně vystřelen z motoru, udělal dva kroky ven z operátorské kabiny a mrtvý spadl na zem, pravděpodobně kvůli nadpřirozenému odporu.

V minimálně dvaceti sedmi vedlejších vesmírech, náhle ztratily instance SCP-3732 veškerou pigmentaci, přičemž se rozpadly na neanomální hromádku uhlíkovitého prachu, přestože je SCP-3732 ze žuly.

Mimo to, několik anomálií, které Dr. Lycus studoval (včetně SCP-4879) prodělalo podobnou přeměnu. Bylo zjištěno, že jedna z autorských entit se podobala Dr. Lycusovi a že nemohla být v dalších pokusech Motorem S.W.A.N.N. lokalizována.

Následující pozorování entit SCP-5500-Omega během dalších několika týdnů vedlo k Brečeli. Úplně všichni. okamžitému zamítnutí, kvůli zvýšenému emocionálnímu stresu několika z entit, což naznačuje, že si byly vědomy smrti dalších z entit.

dust.jpg

Prach vzniklý zničením SCP-3732.


Poznámka od Dr. Johnathana Westa:

Tehdy jsme zjistili, že jsou smrtelní. Že můžou umřít.

Dávalo to smysl, samozřejmě— byli to lidi. Lidi umírají. Ale mělo to několik sakra strašných následků. Dvě smrti vymazaly anomálie přes celý multivesmír. Upřímně, když jsem to uslyšel, pozvracel jsem se.

Je to… věc kterou si uvědomíte, když žijete ve vesmíru, ovládaném zákony fikce. Další co si uvědomíte je, co se stane když entita, která tvoří a tvaruje váš svět zemře. Nemáte ani tělo, které byste pohřbili. Ani jsme nevěděli jestli je tohle schopná přežít duše.

A co víc, nedává to kurva smysl— patafyzické modely ukazují, že práce a stvoření v ní po smrti autora přetrvají. Tak proč ne my?


Záznam Incidentu: Scénář Třídy-CK Restrukturalizace Reality, Spojený s Používáním Motoru S.W.A.N.N.

V listopadu roku 2027 proběhly na Motoru S.W.A.N.N. nesprávné postupy při vypínání. Jako takový byl aktivní bez jakéhokoliv operátora, což způsobilo vytvoření tunelu do vědomí instance SCP-5500-Omega, které bylo následně přitáhnuto do naší dimenze.

Následky byly, že všichni v Oblasti-43 (kde na Motoru S.W.A.N.N. po tomto incidentu probíhala údržba) prožili několik záchvatů. Ačkoliv nebyly žádné oběti, všichni členové personálu nahlásili vizi toho, že sedí v kině, kde dostanou infarkt, zatímco je přehráván film o kočičích entitách.

Následkem toho se všechny objekty a osoby spojené se Zneklidňujícím Cirkusem Hermana Fullera, včetně několika extradimenzionálních lokací s Cirkusem spojených, rozpadly na nevýrazný uhlíkový prach.


Komuniké Rady O5 12-03

<OTEVŘEN TAJNÝ KANÁL>

O5-12: Poprvé je to jen událost, podruhé je to nepřátelská akce.

O5-12: Tři entity SCP-5500-Omega jsou mrtvé a obrovské kusy světa s nimi. Ač to nerad říkám, Lycusovu práci a 3732 můžeme hodit za hlavu. Cirkus už ne.

O5-03: Souhlasím. Za hodinu zahájím hlasování.

O5-03: Bude to jednomyslné. Patafyzika bude rozpuštěna, dřív než bude způsobena další újma a na Motor Swann (odmítám používat ten akronym) vezmeme kladiva a motorové pily.

O5-03: Doslova, pokud to bude potřeba.

Žádná odpověď od O5-12 není zaznamenána během dalších tří minut.

O5-03: 12?

CHYBA: Životní Známky O5-12 Negativní.

O5-03: Co to kurva?!


Incident SCP-5500-Alfa:

25. Prosince, 2027 náhle utrpělo několik propojených anomálií a členů Nadačního personálu Scénář Třídy-CK Restrukturalizace Reality. Mezi ovlivněnými byli:

  • O5-06
  • O5-12
  • Dr. Jack Bright (včetně několika kopií SCP-963)
  • SCP-321
  • SCP-590

Toto odpovídá pokusu Dr. Brighta sabotovat Motor S.W.A.N.N., když použil SCP-963 aby ovládl tělo personálu Třídy D, který dělal údržbu na konstrukci. Bright se pokusil použít SCP-963 na -Díky části dohody se Sarkickými Kulty uzavřené v červenci 2020 jsme měli spostu biotechniky. Byli jsme rozhodnutí připojit k tomu organický zdroj energie. Na druhou stranu, ten zápach mi nechybí. organické komponenty Motoru S.W.A.N.N., což vedlo k vytvoření metafyzického průchodu, který do sebe stáhl Brightovo vědomí, před tím než se přetížil a zhroutil sám do sebe. Není jasné jaké byli Brightovy motivy; v jeho psychologické složce byly nalezeny záznamy o sebevražedných tendencích, ale kvůli SCP-963 Takže… jo. Tak nějak jsme sem vcucli Brighta z jiného vesmíru. Zvládají… to dobře? se nebyl schopný sebeterminovat.

I přes zničení Motoru S.W.A.N.N., Scénáře Třídy-CK Restrukturalizace Reality podobné tomuto pokračovaly a vyústily až v aktuální Scénář Třídy-ZK Selhání Reality.

Byl proveden pokus o komunikaci s entitou SCP-5500-Omega, SCP-5500-Omega-62. Viz připojená dokumentace.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License