SCP-5500-1
Objekt #: SCP-5500 Podléhá utajení
Třída Objektu: Apollyon
Úrovně 0/5500
windsor1.jpg

Pohled z Windsorského fotbalového hřiště, během Nadační expedice do Anglie v roce 2033, přibližně 2 měsíce po smrti SCP-5500-Ω-56.

Speciální Zadržovací Procedury: Kvůli SCP-5500 jsou v platnosti Eschatologické protokoly Zvednuté Opony. Široká veřejnost si je vědoma anomálních fenoménů a existence SCP Nadace, kvůli apokalyptickému stavu multivesmíru.

Veškerý Nadační výzkum je zaměřen na hledání pachatele, zodpovědného za smrt všech instancí SCP-5500-Ω. Veškeré aktuální motivy a osoby spojené se smrtmi instancí 5500-Omega jsou vyšetřovány. Memeticky kódovaný, červeně zapsaný a podtržený text, obsahující informace zjištěné o pachateli a metodách vražd tak, že jen entity existující nad známým vesmírem mohou tyto informace vidět. Tato složka a s ní spojená dokumentace je z informativních důvodů prokládána Vyšetřovacími Protokoly Šarlatového Písma.

Popis: SCP-5500 označuje probíhající Scénář Třídy-ZK Selhání Reality, ovlivňující minimálně 9 245 vesmírů, který vyústil ve smrt několika instancí SCP-5500-Ω.

SCP-5500-Ω jsou humanoidní, pravděpodobně lidské, entity, které existují nad větším multivesmírem, pozorovaným Nadací. Tyto entity mají moc ovlivňovat naši a vedlejší reality za pomoci psaní, avšak množství moci, které mají, je neznámé.

Smrt instance SCP-5500-Ω způsobí několik metafyzických odezev vesmíru nebo entitám se kterými byla spojená. Četnost těchto spojení se pro každou instanci SCP-5500-Ω liší, stejně jako tomu odpovídající stupeň destrukce— Příčina smrti SCP-5500-Ω-1 byla přisouzena infarktu.zdánlivě přirozená smrt SCP-5500-Ω-1 vyústila ve smrt minimálně čtyř jedinců a tří SCP objektů, zatímco Příčina smrti: Řezné rány v žaludku, po tom co byl přinucen pozřít několik mnohostěnných objektů.vražda SCP-5500-Ω-56 vyústila v kompletní zničení Obzorové Iniciativy ve všech pozorovaných vesmírech, a vylidnění Spojeného Královstní v Domovském vesmíru.

SCP-5500-A je třetí verze zařízení, které má složit k pozorování instancí SCP-5500-Ω v jejich realitě.

Další informace jsou tajné a uložené pouze jako výtisk na následující adrese...

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License