SCP-3844-3

UPOZORNĚNÍ OD ADMINISTRACE ZÁZNAMŮ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI (RAISA)

Prohlížíte si zastaralou verzi tohoto dokumentu, jež byla zachována pro archivaci. Informace uvedené níže tedy mohou být nesprávné, či zavádějící.

Změny od předchozí verze jsou vyznačeny modře

Objekt #: SCP-3844

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Zatímco je ve výstavbě řádné zadržovací zařízení, je SCP-3844 je zadrženo ve sluji v Dolomitech. Perimetr o rozměrech 100 x 100 metrů je střežen nadačním personálem, aby se zajistilo, že civilisté nepřijdou do kontaktu s SCP-3844.

Protiletadlová děla jsou rozmístěna kolem sluje SCP-3844. Dělostřelectvo má za cíl pálit po jakýchkoliv vzdušných entitách nad zadržovacím perimetrem. Jakékoliv záznamy o existenci SCP-3844 budou přisouzeny bombardovacím náletům. Dělostřelectvo bude použito pouze v případě kompletního úniku ze zadržení.

Jednou týdně musí být za SCP-3844 poslán zaměstnanec Třídy D člen projektu SCP-3844 pro účely interakce a změření hodnot teploty a radiace. Tým výzkumníků má za úkol jednou měsíčně změřit velikost objektu, provést testy IQ a změřit maximální teplotu ohně, který SCP-3844 vylučuje. Krádež předmětů náležících SCP-3844 je striktně zakázána.

SCP-3844 je dodáván následující čtecí materiál jako součást jeho měsíčního měření:

  • Časopis Time
  • Časopis Science
  • Časopis Nature
  • Časopis Communications of the ACM

Popis: SCP-3844 je okřídlený plaz měřící 73,76 50,22 metrů od špičky ocasu po hlavu s rozpětím křídel 67,42 42,78 metrů1. Jeho usuzovaná hmotnost je 27,000 18,000 kilogramů. Šupiny SCP-3844 mají odstín fialové modré barvy, kromě oblasti břicha, kde jsou světlejší. SCP-3844 je neznámým způsobem schopno vylučování ohně o teplotě 3400°C z tlamy schopno vytlačit metan v podobě páry z tlamy (o teplotě dosahující až 1950°C) a poté jej neznámým způsobem zapálit.

SCP-3844 je schopno hovořit alespoň 14 7 různými jazyky a má rozsáhlé průměrné znalosti světových událostí. Během interakcí s personálem na sebe SCP-3844 bere podobu dospěleho muže, ovšem tvrdí že dokáže napodobit vzhled jakéhokoliv člověka.

SCP-3844 obývá jeskyni obsahující aktuálně neznámé množství cenností 2,69x106kg cenných kovů (o přibližné hodnotě 2,6 miliard amerických dolarů). SCP-3844 se do těchto materiálů často zahrabe a pravděpodobně v nich i spí.

Během konverzace SCP-3844 potvrdilo, že bylo inspirací pro mnoho evropských mýtů o dracích. Rovněž tvrdí, že bylo předlohou pro vlajku Walesu2.

Dodatek: Následuje přepis rozhovoru mezi Dr. Lesterem Fegmontem O5-2 a SCP-3844.

<Začátek záznamu>

SCP-3844: Vidím, že jsi se navrátil. O pár let později, ale to se asi dalo předpokládat.

O5-2: Ano, asi jdu trochu pozdě. Za to se omlouvám.

SCP-3844: Ale to nevadí. Očividně máš mnoho práce a já měl mezitím spoustu nového materiálu na čtení. Jak dlouho již věděli o pravé povaze světla?

O5-2: [usměje se] Několik desetiletí už to bude.

SCP-3844: A o vnitřním složení nejmenších stavebních bloků?

O5-2: Na atom jsme vyzráli během války.

SCP-3844: Než se nadějete, možná budete mít vysvětlení i pro můj druh!

O5-2: Inu, překvapilo by tě, jak daleko nás věda posunula. Moje oddělení zjistilo, že některé věci například nejsou vůbec anomální.

SCP-3844: Takže tedy, objevila věda již způsob, jak mě nechat roztáhnout má křídla?

O5-2: Bohužel ne. Kvůli nedávným objevům v oblasti radarové technologie nemůžeme riskovat, že opustíš jeskyni. Ale, nechal jsem někoho, aby zkusil přijít na způsob, jak ti… zvětšit tvůj domov.

SCP-3844: Vskutku? Na to se tedy budu těšit.

O5-2: Již budu muset jít. Doufám, že se brzy znovu uvidíme.

SCP-3844: To i já.

<Konec záznamu>

Revize stránky 3/4 z 22. 3. 1984

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License