SCP-2111/PŘEČTĚTE SI TOHLE

Pokud tohle čtete, jste již po smrti.

Objekt #: SCP-2111

Třída Objektu: Neutralized

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2111 bylo eradikováno Mobilní Údernou Jednotkou Omega-Nula ("Ará Orún"). Budoucí manifestace entit podobných SCP-2111 budou identifikovány a zničeny.

Popis: SCP-2111 byla nadační agentka Michelle Yu, jež zemřela ve službě dne 23. 10. 1980. Přestože si žádný zaměstnanec ω-0 není schopen vzpoměnout na události mezi jejich smrtí a 21. 4. 1981, předpokládá se, že SCP-2111 během této doby napadalo vzpomínky nadačního personálu. Dne 21. 4. 1981 vydala výzkumnice Kontrakonceptuální Divize, Victoria Taylorová, předběžnou zprávu ohledně těchto útoků jako SCP-2111. Krátce poté se entita identifikující se jako Agentka Yu poprvé zhmotnila zde v databázi SCP-2111 a upravila tuto složku (viz níže). Tento akt nějakým způsobem spustil další manifestace entit, jež se identifikují jako zesnulý personál, v databázi.

Tyto entity jsou informační konstrukty se svobodnou vůlí, jež operují na aktuálě neznámé úrovni bytí1. Tato databáze zdánlivě funguje jako fokální bod kolem kterého se vědomí těchto entit shromažďuje podobně jako u lokalizovaného strašení přízraku typu II.

SCP-2111 věřilo, že zemřelý personál Nadace byl "uvězněn uměle silnými vzpomínkami" personálu, jež zemřelé osobně znal za života a dlouhodobě užíval mnestickou léčbu. SCP-2111 se začalo zaměřovat na tyto osoby v Antimemetické a Kontrakonceptuální Divizi, které Michelle osobně znaly. Pomocí antimemetických a kognitohazrdních útoků se snažila osoby, které si jí pamatovaly, zabít, nebo jim vymazat vzpomínky. Alespoň jeden z těchto útoků byl zaměřený proti O5-8. SCP-2111 si časem vybudovalo řadu následovníků z mrtvých zaměstnanců a naučilo je techniky vytváření těchto útoků.

Mnoho jejich obětí mělo zkušenosti s memetickými a antimemetickými způsoby boje a po svém zhmotnění v databázi stvořilo několik těchto zaměstnanců Mobilní Údernou Jednotku Omega-Nula. Spekulovalo se, že SCP-2111 nebude imunní vůči antimemetickým útokům vytvořeným podobnými entitami. Byl vytvořen verzatilní nástroj schopný precizní úpravy, či smazání těchto entit: Osobnostní Bojový Trénink (Identity Warfare Training - IWT). Dne 10. 3. 1994 se agentům MTF ω-0 podařilo použít IWT k vymazání SCP-2111 z existence jakožto informační entitu2. Následně se všichni její následovníci buď vzdali, nebo byli vymazáni. Ti, jež se vzdali, byli upraveni k oddanosti v souladu s misí MTF ω-0 a veškeré jejich vzpomínky na SCP-2111 byly vymazány.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License