SCP-2111/POSEDLÝ JAZYK

Tento soubor a veškeré spojené dokumenty jsou pouze pro použití Antimemetickou Divizí. Pokud si pamatujete, že jste toto četli, museli jste podstoupit výcvik M-Y a aktuálně používáte mnestika Třídy W. Pokud nemáte přístup k tomuto dokumentu, ale čtete jej, byli jste infikováni vzdáleným antimemetickým amnestickým činidlem.

Objekt #: SCP-2111

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: V rámci Oddělení Memetiky musí být udržována představa, že SCP-2111 je algoritmus používaný Nadací a jeho role jakožto administrativního nástroje, musí být udržována v rámci celé Nadace. Byl zaveden monitorovací software, aby bylo zajištěno, že k aktivitě SCP-2111 nedojde mimo tento parametr. Rozsah tohoto parametru bude monitorován a jakékoliv rozsáhlé změny budou nahlášeny velitelce divize.

Nově objevené instance SCP-2111-1 budou zdokumentovány a následně odstraněny utajeným personálem Divize v oddělení údržby a správy budov.

Tento soubor je, kromě standardních ochranných opatření sítě, chráněn neviditelným antimemem typu III.

Popis: SCP-2111 je fenomén při němž adresář v nadační databázi sám od sebe generuje soubory obsahující jak smrtelné kognitivní hazardy, tak antimememy. Tyto soubory jsou často nového typu a v průměru je vygenerováno 80 Kb dat za měsíc. Dále jsou občasně a nepředvídatelně některé tyto soubory vymazány. POSEDLÝ JAZYK je softwarový nástroj, který tyto surové soubory prohledává, aby našel použitelné soubory, ztěch odstraňuje bezpečnostní hrozby a poté je posílá jako surová data softwaru RUDÝ TALISMAN Oddělení Memetiky.

První soubor SCP-2111 se objevil dne 21. 4. 1981. Byl silně zakódovaný, chráněný antimemetickým spouštěčem typu IV a zdálo se, že pocházel zevnitř Nadace. Tři hodiny předtím, než se personálu divize podařilo jej dekódovat, byl tento soubor upraven a nahrazen souborem obsahujícím smrtelné kognitohazardy a antimemy.

SCP-2111-1 je fenomén při němž se v nadačních oblastech náhle objevují nápisy na zdech. Tyto nápisy jsou namalovány neanomálními materiály sebranými z okolí. Instance SCP-2111-1 jsou vytvořeny jakožto antimemetické spouštěče typu IV1 a jsou nevnímatelné pokud pozorovatel nepodstoupil výcvik M-Y a nepoužívá mnestika. Nápisy se typicky vyskytují ve dvou typech: 73% zpráv obsahuje nabádání ke čtení tohoto souboru (tedy "PŘEČTĚTE SI SCP-2111") zatímco zbytek obsahuje různé zprávy (následují příklady, viz Příloha A pro plný seznam):
Datum Lokace Zpráva Médium Poznámky
23. 6. 1981 Kavárna Oblasti-13 "MŮŽE TOHLE VŮBEC NĚKDO PŘEČÍST?" Čokoládový pudink
14. 2. 1984 Kancelář výzkumníka Amose Sancheze v Zóně-152 po jeho sebevraždě "Zapomeňte nás!" Krev a mozková tkáň
8. 5. 1989 Kancelář O5-8 v Oblasti-200 "Pusťte mě!" Permanentní fix Zpráva obsahovala antimemetický spoučtěč typu IX schopný způsobit silnou retrográdní amnésii.
17. 8. 1993 Velitelství Antimemetické Divize v Oblasti-167 "Proč na mě nemůžete zapomenout?" Tiskařský inkoust Zpráva obsahovala Bryx-Nogelův vizuální kognitohazard a způsobila smrt sedmi zaměstnanců divize.
10. 3. 1994 Oblast-01, místnost Rady O5 "Mise splněna. -ΩZulu" Smazatelný fix na tabuli
11. 2. 2003 Oblast-41, laboratoř S041-B08-053 "Nejsem dost silný. Zapomněl na mě." Částice olověného skla pravděpodobně pocházející z CRT displeje. Viz SCP-4739 a hlášení o incidentu BEZBARVÁ MYŠLENKA
29. 1. 2015 Kancelář velitele operací, Velitelství Antimemetické Divize v Oblasti-167 "Proč přestal O5-8 brát svou medicínu?" Tužka Viz hlášení o incidentu OKROVÝ MINERÁL
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License