SCP-206-CS

Objekt#: 206-cs
Úroveň1
Zadržovací Třída:
pending
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
{$disruption-class}
Třída Ohrožení:
{$risk-class}

Předběžné Zadržovací Procedury:
Objekt byl získán dne 30. 10. 2021 a převezen do Oblasti-04-CS za účelem provedení Odborné klasifikace.1

K tomuto účelu byl sestaven tříčlenný tým pověřený jak provedením rutinních testů, tak následným vystavením patřičné oficiální dokumentace.

Po uplynutí 48hodinové periody a předání primární dokumentace budou objektu přiřazeny veškeré patřičné insignie a bude rozhodnuto o jeho dalším případném transportu i dílčích aspektech dalšího nakládání s ním.

Výkonným vedoucím týmu je Dr. Frank Pierce.


Popis:
SCP-206-CS je 6 (slovy "šestice") porcelánových figurek znázorňujících slůňata v různých pozicích.

Figurky dosahují průměrné výšky 9 (slovy "devět") centimetrů. Stav je nepoškozený až výborný, povrch figurek napovídá dřívější pravidelné čištění leštěnkou či voskem.

Figurky zvířata ilustrují v antropomorfizovaných pozicích a věnující se činnostem typickým pro člověka s převážně hudebními motivy.2

V době zkoumání vykazuje objekt nulovou anomální aktivitu bez ohledu na zvolené stimuly, nereaguje na standardní testy a není zdrojem prokazatelného záření, jež by bylo možné zaznamenat laboratorními Kantovými měřiči.3

Navzdory výše uvedenému byl objekt získán spolu s rozsáhlým inventářem prokazatelně anomálních objektů při rozsáhlé razii na jednu z ████████ poboček společnosti MC&D, pročež se zdá příhodné předpokládat jeho anomální povahu či původ.

Výzkum bude pokračovat po zbývající část 48hodinové klasifikační periody, po níž bude, nebude-li reagovat na žádný z běžných testů, předmět shledán "benigním" a reklasifikován jako Potenciální anomální objekt Třídy O.


Poznámka: Následuje kompozitivní test a uhlíková analýza vzorku materiálu, z nějž je předmět zhotoven. - Dr. Pierce


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License