SCP-1173-A

Objekt #: SCP-1173

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Informace o existenci IDAS budou zapsány do co nejvíce databází a zdrojů, jakmile to bude možné. Toto rozšíření informací bude zahrnovat online a tištěné zdroje; zadržení SCP-1173 bude považováno za kompletní, až budou informace o IDAS zastoupeny v co nejvíce vědeckých databázích, médiích a literatuře. Aktivní pokusy o zadržení SCP-1173 jsou aktuálně pozastaveny; žádáme o přečtení Dodatku SCP-1173-A. Tři (3) zaměstnanci Třídy D infikovaní SCP-1173 zůstanou v Oblasti-26, kvůli testování; jakékoliv neoprávněné použití operační fráze pro SCP-1173 mimo testování skončí terminací subjektu a jeho nahrazením.

Přestože snaha zadržet SCP-1173 je stále považována za potřebnou, Nadační personál má zakázáno přímo se zapojovat do nepřátelské akce proti osobám pokoušejícím se rozšířit SCP-1173. Pokusy zadržet SCP-1173 by se měly soustředit na objevení povahy SCP-1173 a vfýzkumných metod pro eliminaci SCP-1173, nehledě na to, jaké akce k tomu budou potřeba. Ovšem Nadační jednotky mají zakázáno útočit jedna na druhou z jakéhokoliv důvodu, včetně pokusů o zadržení SCP-1173.

Dokument SCP-1173-1 bude smazán při nejbližší příležitosti a všechen ovlivněný personál bude vyléčen. Dle Protokolu 1173-Omikron: Dokud nebude objevena pravá podstata SCP-1173 a nebude možné vynést antimemetické zábrany, j třeba vyhnout se přímému konfliktu mezi ovlivněným personálem a standardním Nadačním personálem. Neoficiální diskuze ohledně SCP-1173 jsou rovněž zakázány, aby se předešlo osobnímu konfliktu mezi Nadačním personálem.

Popis: SCP-1173 je memetický fenomén spojený s politickým orgánem známým jako Islámská Republika Východní Samothraki (Ισλαμική Δημοκρατία της Ανατολικής Σαμοθράκης, nebo také IDAS), aktuální vládou oblasti, obecně známé jako Východní Samothraki a Připojená Ostrovní Území. Tato řecky mluvící země rozkládající se na malé kontinentální výspě v Anatolii a několika ostrovech v severovýchodním Egejském moři, je na zdroje chudý region dříve známý kvůli svým důležitým přístavním městům. Většina populace vyznává Sunnitský Islám, ovšem část obyvatelstva tvoří i Šítští muslimové a smalá skupina Syrských pravoslavných křesťanů, ovšem tato skupina téměř kompletně opustila zemi kvůli náboženskému konfliktu v oblasti. Stát je známý téměř neustálým bojem uvnitř svých hranic, obvykle kvůli náboženským, etnickým, či politickým neshodám.

Efekt SCP-1173 kompletně vymaže veškeré povědomí o existenci IDAS z paměti, či vnímání infikovaných osob. Infikované osoby si nepamatují existenci Východní Samothraki, jako regionu, stát IDAS, ani neustálý konflikt mezi obyvateli. Neustálé šíření SCP-1173 napříč lidskou populací snížilo povědomí o problémech této země a tedy i pomoc, kterou tamní lidé dostávají, což pouze napomáhá utrapám regionu.

Počáteční vektor infekce zůstává neznámý; ovšem SCP-1173 se dá čelit za použití operační fráze vyřčené nenakaženou osobou v přítomnosti nakažených osob. Pomocí výzkumu bylo určeno, že operační fráze zní "Slyšel jsi o té věci tam v Samothraki?" Osoby, které slyšely tuto větu často vykazují zájem o konverzaci, což následně vede k většímu zájmu o Samothrácké problémy a povoluje osobám získat povědomí o IDAS. Krátce poté se těmto osobám obnoví paměť a získají zpět znalosti o aktuální situaci státu a jejímu přínosu západní civilizaci. Osoba schopná pamatovat si tyto informace je považována za "vyléčenou" od SCP-1173.

Zatímco většina osob infikovaných SCP-1173 se schopna žít normální životy, nedávný výzkum odhalil sekundární efekt infekce SCP-1173. Tento efekt byl pozorován u osob které se dostaly do blízkosti Syrských křesťanských uprchlíků ze Samothraki, kteří se dostali do Spojených Států (za posledních patnáct let bylo spočítáno alespoň 20 tisíc rodin). V alespoň jedenadvaceti odlišných případech se osoby bez jakékoliv spojitosti, kromě nákazy SCP-1173 v přítomnosti Samothráckých uprchlíků naštvaly do bodu psychózy, jež vedla k násilným aktům. Mnoho těchto aktů se událo bez zřejmého vysvětlení a útočníci později vyjádřili lítot a zmatení ohledně svých akcí. Ovšem v osmi zdokumentovaných případech bylo poznamenáno, že útočníci opakovaně křičeli "nemůžete být skuteční".

Dodatek 1173-A: Po objevení SCP-1173 ukázal dotazník na extenzivní rozšíření nákazy mezi Nadačními zaměstnanci na všech úrovních. Pokusy o zavedení a provedení zadržovacích procedur byly komplikované, kvůli snahám ostatních Nadačních jednotek o infikování dalších osob SCP-1173. Tyto konflikty se projevily v několika sporadických soubojích mezi Nadačními jednotkami, než byl zaveden Protokol 1173-Omikron, který zakázal veškerou neoficiální komunikaci mezi personálem ohledně SCP-1173. Spolu s tímto protokolem došlo k dohodě o dočasném vyvážení infikovaných a neinfikovaných osob (určených jako skupiny o přibližně stejné velikosti).

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License