Základní Dokument


NA DOPORUČENÍ KOGNITOHAZARDNÍHO ODDĚLENÍ OBLASTI-12CS

Následující složka vykazuje silné kognitohazardní nebezpečí.

Před shlédnutím této složky je doporučeno podstoupit patřičný anti-kognitohazardní výcvik.
UPOZORNĚNÍ OD ADMINISTRACE ZÁZNAMŮ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI (RAISA)

Dokument, jenž po této zprávě následuje, je momentálně upravován. Berte tedy prosím v potaz, že informace v tomto dokumentu mohou být zavádějící, zastaralé či nekompletní. Pokud naleznete zavádějící informaci, můžete kontaktovat momentálního správce projektu.

— Dr. Konstantin Hrabal, zastupitel RAISA


Objekt#: 019-CS
Úroveň1
Zadržovací Třída:
keter
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
vlam
Třída Ohrožení:
kritické

Varování

A9Rn1ly.png; qIbCuxa.png;
Varování před Kognitohazardy Varování před Infohazardy

header.gif

Fotografie SCP-019-CS po jeho počátečním zadržení.

Speciální Zadržovací Procedury: O SCP-019-CS musí být veřejně známo, že nemá jméno. SCP-019-CS nemělo, nemá a nikdy mít jméno nebude. Výzkum SCP-019-CS se nikdy nesmí týkat jeho jména. SCP-019-CS nesmí být dotazováno na citlivé informace, především na ty týkající se jeho jména. Několik zakázaných otázek je vypsáno v následujících řádcích:

  • "Jak se jmenuješ?"
  • "Jaké je tvé jméno?"
  • "Jak ti říkají?"
  • "A co kamarádi?"
  • "Máš vůbec jméno?"
  • "Odkud pocházíš?" či "Jakého roku jsi maturoval?"

Zaměstnancům, kteří se zajímají o jméno SCP-019-CS, musí být podána amnestika Třídy A a následně jim musí být odebrán přístup ke složce projektu SCP-019-CS. K projektu SCP-019-CS mohou být přiřazeni pouze výzkumníci kognitivní odolnosti 10 a vyšší. Veškeré rozhovory s SCP-019-CS musí být schváleny jednohlasným rozhodnutím Rady ČROD.

SCP-019-CS je zadrženo v hermeticky uzavřené kóji v izolované části výzkumného křídla Oblasti-12CS. Personál, pracující s SCP-019-CS musí být taktéž izolován ve výše zmíněné izolované části. Tato izolace nesmí být nijak porušena vzhledem k očividným kognitohazardním efektům. Veškerému personálu je dovoleno si zobrazit tento dokument1.

Popis: SCP-019-CS je mužský humanoid silně připomínající Homo sapiens sapiens, odpovídající věku 18 let. Zjistilo se, že SCP-019-CS nikdy nestárne, ani mentálně, ani fyzicky (nebyl zaznamenán žádný přírůstek vlasů, psychologické změny či jiné, běžné změny v chování). Subjekty, k jimž SCP-019-CS promluvilo, popsali osobnost a hlas SCP-019-CS jako přehnaně formální, nebo přiměřené jeho věku, vzhledem k jeho neměnícímu se anomálnímu věku. Také bylo zpozorováno, že se SCP-019-CS často baví samo se sebou, z blíže neznámých důvodů. Pár výzkumníků dokonce potvrdilo, že slyší i ženské hlasy, vycházející z úst SCP-019-CS.

Původ SCP-019-CS je neznámý, ale předpokládá se, že pochází z hustého hvozdu, kde obyvatelé nemají označení, a to i přes fakt, že se dosud žádný ze subjektů poslaných do nepojmenovanných hájů s druhem podobným SCP-019-CS nesetkal. Kvůli tomuto možnému původu je veškerá interakce se subjektem silně nebezpečná pro psychické i fyzické zdraví ovlivněného, což komplikuje jeho výzkum. Také byl jednohlasným příkazem Rady O5 ustanoven zákaz výzkumu původu SCP-019-CS či jeho jména.

Největší prioritu má hledání veškerých možných spojitostí s obyvateli zakázaného lesa.

Dosud nebyl objeven primární efekt SCP-019-CS, kvůli nařízením ohledně testování s SCP-019-CS. Jediný zdroj informací2 naznačuje, že SCP-019-CS nemělo, nemá a nikdy nebude mít jméno. Personálu není dovoleno tyto informace nijak vyvracet3.

SCP-019-CS bylo objeveno data nepochytitelného pro lidskou mysl poblíž neznámého edukačního zařízení těsně po důležité součásti školského života. SCP-019-CS bylo tehdy oblečené do smokingu, což se do dnešního data nezměnilo. Předpokládá se, že poblíž místa objevení SCP-019-CS je bývalý vstup do neprobádaných končin, avšak tato informace nebyla nikdy potvrzena, vzhledem k negativním výsledkům kantova měřiče.


Dodatek 019-CS.1

Co to děláte?


Dne irelevantního ke zbytku informací byl schválen rozhovor s SCP-019-CS příkazem ze shora. Přepis rozhovoru naleznete níže.

Přepis Rozhovoru s SCP-019-CS

Úvod: Rozhovor byl zprostředkován v odhlučněné místnosti bez dozorčího okna, kvůli možnému nebezpečí pozorujícího personálu.

Dotazující: Doktor, který právě vystudoval

Dotazovaný: SCP-019-CS


[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Doktor, který právě vystudoval: Dobrý den, SCP-019-CS.

SCP-019-CS: [Nesrozumitelné mumlání]4

Doktor, který právě vystudoval: Dobrá… Můžu vám položit pár otázek, týkajících se vašeho momentálního stavu?

SCP-019-CS: A proč momentálního? (SCP-019-CS při svém výroku zvedalo a snižovalo hlas)

Doktor, který právě vystudoval: (Odkašle si) Takže, první otázka. Proč nemluvíte jednotným hlasem? Stále snižujete a zvyšujete svůj hlas, jako kdyby jste mluvil i za někoho jiného.

SCP-019-CS: (SCP-019-CS si opět mluví samo pro sebe, ale tentokrát byly slyšeny útržky z výroku, jako jsou třeba "Mám mu to říct?" nebo "Ano, náš velký řečníku".)

Doktor, který právě vystudoval: Prosím, odpovězte na mnou položenou otázku.

SCP-019-CS: Já nevím, o čem to tu mluvíte. (SCP-019-CS ustálí svůj hlas do mírně hlubokého mužského hlasu)

Doktor, který právě vystudoval: Ještě před chvílí jste mluvil jinak. Můžu znát důvod, studente?

SCP-019-CS: Ke komu to přesně mluvíte?

(Dotazující je viditelně zmatený.)

SCP-019-CS: Chci říct, (SCP-019-CS začne z nějakého neznámého důvodu mluvit silně ženským hlasem) nejsem snad jediná, která tady právě vystudovala, že, mladší výzkumníku?

Doktor, který právě vystudoval: (Dotazující znervózní) Půjdeme radši k další otázce. Máte nějaké mentální poruchy osobnosti? Často mluvíte (Pauza) sama se sebou. Omlouvám se, pokud jsem vás tímto nějakým způsobem urazil.

SCP-019-CS: (SCP-019-CS změní svůj hlas na původní, mužský hlas) Já jsem nikdy žádné poruchy osobnosti, jak tomu vy profesoři říkáte, neměl. Pouze mluvím za svou třídu.

Doktor, který právě vystudoval: Třídu?

SCP-019-CS: (SCP-019-CS opět hovoří ženským hlasem) Och ano, za naši třídu. Přece jen, maturanti musí mít svůj hlas ve školské radě, no ne?

Doktor, který právě vystudoval: (Dotazující se začne na své židli kymácet) Omlouvám se, je mi trochu nevolno. Můžu si odskočit na toaletu?

SCP-019-CS: Ach ano. První dveře napravo, hned vedle skřínky mé přítelkyně. Určitě ji znáte. Mikádo, černé vlas-

(SCP-019-CS je přerušeno hlasitým výkřikem Dotazujícího.)

SCP-019-CS: Kriste! Nechcete od nás pomoct? Štěpáne, Filipe, Nelo! Pojďte mu pomoct!

(Dotazující se svalí na zem a chytá se za uši. SCP-019-CS vstává ze židle a dává mu první pomoc. Kamera se z technických důvodů vypne a zase se zapne o pár minut později. Tělo Dotazujícího se již v místnosti nenachází. SCP-019-CS stojí vzpřímeně u dveří z místnosti.)

[KONEC ZÁZNAMU]


Doslov: Dotazující nebyl do dnešního data nalezen. Spekuluje se o jeho přesunu do dalekých končin.


1.
Mou, tvou a jeho vůli, (7)
Předává jen on, kvůli (7)
Jeho postavení v Radě, (9)
Všemohoucí a vševidoucí. (9)

2.
To jen on vládne škole, (7)
To jen on mluví k vládě, (8)
To proto nás všude znají, (8)
To proto jsme tak oblíbení. (9)

3.
Teď nám ho však někde drží, (8)
My mu ale zachráníme kůži. (10)
On je již rozvrací v nitru, (9)
My pomůžeme mu z venku. (9)

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License