SCP-002-CS-A

Objekt#: 002-CS-A
Úroveň5
Zadržovací Třída:
ezoterická
Sekundární Třída:
thaumiel
Třída Narušení:
dark
Třída Ohrožení:
podezřelé

man-person-people-hair-road-old-male-portrait-hairstyle-beard-senior-citizen-face-nose-glasses-head-rally-hamburg-white-beard-grandparent-optimistic-1-may-museum-of-the-work-barmbek-facial-hair-621992.jpg

SCP-002-CS-A.

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-002-CS-A musí být drženo v Oblasti-01CS ve špičkovém apartmánu pro členy ČROD. Nikdo v Oblast-01 nesmí být vědom přítomnosti SCP-002-CS-A. Komukoliv, kdo pozná SCP-002-CS-A, musí být podána amnestika Třídy A. Vědět o existenci SCP-002-CS-A je povoleno pouze členům Rady O5 a ČROD. SCP-002-CS-A nemůže opustit Oblast-01CS, pokud to není schváleno všemi členy ČROD1.

Popis: SCP-002-CS-A je postarší muž středoevropského původu, často označovaný jako „Administrátor“. SCP-002-CS-A se představuje jako Frederik Vilém. Má bílé plešatící vlasy a dlouhý bílý plnovous. Na těle nemá žádné speciální identifikační znamení. SCP-002-CS-A je kompletně bezpečné a nemá žádné anomální či jinak nebezpečné schopnosti, jež by mohli ohrozit chod Nadace či jiných Zájmových Skupin. Jediná speciální vlastnost SCP-002-CS-A jsou obsáhlé znalosti Nadace a objektů SCP, které přesahují hranice přijatelných. Následuje seznam všech věcí týkající se Nadace, jež SCP-002-CS-A zná a dokáže o nich plynule mluvit:

  • Objevené objekty Nadací
  • Dosud neobjevené objekty Nadací
  • Detailní informace o členech Nadační Rady O5
  • Informace o Zájmových Skupinách
  • Informace o nezaznamenaných Zájmových Skupinách
  • Informace o fungování Nadace
  • SCP-001
  • Informace o všech důležitých členech nadačního personálu
  • [DATA VYMAZÁNA]

Kvůli těmto informacím je SCP-002-CS-A velice nebezpečný jako zdroj informací, však velice užitečný pro Nadaci. SCP-002-CS-A dokázal Radě O5 říct velice užitečné poznatky k fungování Nadace v našem vesmíru, což vyústilo v mnohé reformy nadačního fungování. Také dokázal nalézt a zadržet přes ████ SCP objektů. Některé z nich mohli Nadaci a její fungování velice ohrozit. SCP-002-CS-1 bylo díky jeho zásluhám nabídnuta pozice v Radě O5, kterou však odmítl. Jediné, co k nabídce řekl, je: „Nebudu členem Rady, jež odporuje základním pravidlům Nadace“. Díky tomuto prohlášení bylo SCP-002-CS-A prohlášeno za SCP a bylo přesunuto do Oblasti-01CS. I přes neshody s Nadací stále pomáhá se zadržováním SCP objektů na dálku.

SCP-002-CS-A mluví plynule česky a češtinu označuje za svůj mateřský jazyk, i přes to, že v původním rozhovoru (Rozhovor 002-CS/1) mluvil se zaměstnanci anglické větve Nadace (Dr. Cimmerian, Dr. Mann). Kvůli jeho jazykovému obratu právě ve zmiňované češtině bylo SCP-002-CS-A dáno do péče české větve Nadace (pod vedením ČROD).

SCP-002-CS-A se objevilo dne 10/8/2020 při testu s SCP-002-CS. Členové Týmu Výzkumu byli tehdy značně šokováni. SCP-002-CS-A odmítalo odpovídat na jakékoliv otázky mířící na jeho teleportaci skrze dimenze, ale několikrát podotkl, že použil k teleportaci objekt. Členům Týmu Výzkumu byla podána amnestika Třídy [CHYBA].

Dodatek 002-CS/1:

Pan Vilém, jak jste zjistili, není nijak anomální. Je to pouhý člověk, jehož jediné speciální vlastnosti jsou, že pochází z jiné dimenze, a že toho ví prostě hodně. Nebo, hodně je malé slovo v porovnání s tím, co doopravdy ví. Jenom díky němu jsme našli téměř polovinu naší databáze, což jsme samozřejmě nikde nemohli dát najevo, takže jsme to obvykle maskovali, jako doktora, co si z ničeho nic vzpomněl na věc, co kdysi viděl. Tímto se stává však velice nebezpečným pro Nadaci, kdyby se pokusil prozradit informace našim nepřátelům. Ale i přesto, že nesouhlasí s námi jako vůdci Nadace, tak dále pomáhá zadržovat objekty a chránit nadační zájmy, což nás velice těší. Proto ho taky neodstraníme a jenom ho přesuneme do Oblasti-01CS, kde bude v bezpečí.

Administrátor. Je vtipné, že ho zbytek Rady takhle nazývá. Původní Administrátor byl totiž pouhá fiktivní postava, kterou jsme vytvořili, aby měla Nadace svého jasně daného tvůrce. Chtěli jsme, ať personál má komu děkovat, že existujeme. I přes to prakticky odpovídá popisu té postavy. Charismatický, milosrdný, tvrdohlavý, nápomocný. Ano, perfektně tomu odpovídá. Asi ho tak začnu nazývat taky.

Podpis.png
— Člen Nadační Rady O5

Outro Skladba

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License