SCP-002-CS - Poddruh Testů s SCP-001


NÁSLEDUJÍCÍ TESTOVACÍ ZÁZNAMY BYLY KLASIFIKOVÁNY JAKO

NEJTAJNĚJŠÍ

NA PŘÍKAZ RADY O5


POZOR:

NÁSLEDUJÍCÍ TESTOVACÍ ZÁZNAMY SCP-002-CS BYLY OPATŘENY MEMETICKÝM ČINIDLEM KVŮLI MOŽNÉMU PROZRAZENÍ ZÁZNAMU SCP-001. MEMETICKÉ ČINIDLO AUTOMATICKY TERMINUJE VEŠKERÝ NEAUTORIZOVANÝ PERSONÁL. UJISTĚTE SE, ŽE MÁTE PŘÍSLUŠNÉ OPATŘENÍ VŮČI MEMETICKÝM ČINIDLŮM.

BYLI JSTE VAROVÁNI.


mandala-meditation-pattern-psychedelic-art-kaleidoscope-art-symmetry-textile-design-circle-organism-visual-arts-1420097.png

MEMETICKÉ ČINIDLO AKTIVOVÁNO

ZNÁMKY ŽIVOTA POTVRZENY

ODEMYKÁM VNITŘNÍ ZÁMKY

Vítej autorizovaný zaměstnanče. Pokračuj dále pro přístup k testům SCP-002-CS s SCP-001.


photo-178111.jpg!d

SCP-001.

Datum: 25/5/2020
Důležité SCP/Zájmové Skupiny: Návrh Uživatele: S.D.Locke
Podrobný popis děje: Kamera snímá vycházející Slunce nad loukou. V pozadí lze slyšet nerozpoznatelný šepot neznámých entit (po podrobném prozkoumání se zjistilo, že se jedná o velmi tiché recitování básně). Pozice kamery ani záběr se nijak nemění po dobu 4 a půl hodiny, krom pohybu slunce a stromů, načež se v záběru objeví neznámá entita, jehož strukturu členové týmu popsali jako „rozteklý člověk“. Entita pomalu kulhá po záběru, přičemž si vůbec nevšímá kamery, jež ho snímá. Entita po 10 minutách odejde. Do záběru vejdou další tři entity stejného typu. Tyto entity si kamery všimnou, seberou ji ze země, čímž následkem své struktury zašpiní aparát. Následně kamera spadne na zem, rozbije se a přenos se ukončí.
Poznámky: Nikdo z doktorů nepoznal SCP na záznamu. Rada O5 klasifikovala tento záznam jako přísně tajný a vytvořila speciální poddruh testů obsahující SCP-001. Doktorům byla podána amnestika Třídy A.


washington-monument-1627184_960_720.jpg

Ptačí pohled na Washingtonův monument.

Datum: 1/6/20201
Důležité SCP/Zájmové Skupiny: Návrh Uživatele: djkaktus I
Podrobný popis děje: Kamera se zapne a zaostří na centrum města, jež bylo později identifikováno jako Washington D.C.. Není zaznamenáno žádné audio. Kamera město snímá přibližně z 500 metrové výšky pohledem z vrchu. Na kameře se 2 hodiny nic nemění. Po podrobnějším prozkoumání se zjistilo, že začínají mizet kamery a personál různých zpravodajských televizí. Následně zmizí Washingtonův monument, jež upoutá pozornost davů lidí a masy se začnou zbíhat na místo, kde původně stál monument. Tito lidé mizí také, po 12 minutách od zmizení monumentu. Mizí i další významné památky tohoto města s přibližnou 10 minutovou odmlkou. Přibližně v páté hodině přenosu zmizí kompletně celé město, načež po něm nezbude nic, krom prázdné plochy. Město za sebou nezanechá ani jakékoliv základy domů. Kamera se následně pohne ze svého statického místa, směrem dovnitř helikoptéry, jež byla díky pohybu kamery zahlídnuta. Z reproduktoru lze slyšet pouhé: „Máme to, hoši, můžem to zabalit“.
Poznámky: Nikdo z doktorů nepoznal SCP na záznamu. Testový záznam byl přidán do poddruhů testů SCP-001. Doktorům byla podána amnestika Třídy A.


Datum: 15/6/2020
Důležité SCP/Zájmové Skupiny: Návrh Uživatele: Dr. Mackenzie
Podrobný popis děje: Kamera snímá standardní kancelář vyššího personálu Nadace. Na stole je položená jmenovka s nápisem „Administrátor“. U dřevěného ebenového stolu sedí postava, jež je identifikována jako Administrátor z SCP-001. Do místnosti vejde neznámý pracovník, jež započne s Administrátorem rozhovor, týkající se několika úmrtí ve výzkumné laboratoři. Administrátor řekne, ať tam pošlou úklidovou četu, načež vyžene výzkumníka ze své kanceláře. Chvíli nehybně sedí a kouká do otevřeného zápisníku na svém stole, načež si do něj něco zapíše a zavře ho. Vezme si kameru, zápisník a SCP-001-01 do ruky, do něhož po chvíli vloží SCP-001-02 a otočí s ním. Administrátor zmizí z místnosti a nečekaně skončí záznam.
Poznámky: Nikdo z doktorů nepoznal SCP na záznamu. Testový záznam byl přidán do poddruhů testů SCP-001. K úpravě testů obsahující SCP-001 byl jmenován ČROD a Radou O5 nejpovolanější pracovník. Doktorům byla podána amnestika Třídy A.


Datum: 6/7/2020
Důležité SCP/Zájmové Skupiny: Návrh Uživatele: Dr. Bright, Továrna
Podrobný popis děje: Kamera zachycuje několik desítek značně zmrzačených lidí pracující na mechanických strojích. Lze na nich vidět značná únava a demotivace, pokud se nezaměřujeme na jejich četné zranění z práce, jež vykonávají. Jeden z pracovníků začne nahlas zpívat popěvek k práci, do jehož rytmu se začnou přidávat i ostatní pracovníci.

My tu všichni pracujeme,
Celý boží den.
My si spánku neužijem,
Blahodárný lék.

Ženy vy tu nenajdete,
Mají kotec vzad.
Mučí je tam praktikami,
Skončí brzy snad.

Tento jednoduchý popěvek je zpíván přibližně 4 hodiny, než zasáhla ochranka a praštila autora popěvku hlavní zbraně. Následující 2 hodiny přenosu pracovníci bez jakýchkoliv námitek pokračují.
Poznámky: Nikdo z doktorů nepoznal SCP na záznamu. Testový záznam byl přidán do poddruhů testů SCP-001. Dr. Tomáš Krátký se během přenosu několikrát pozvracel z pohledů na zohavená těla pracovníků Továrny. Doktorům byla podána amnestika Třídy A.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License