3000ihppage6

Objekt #: SCP-3020

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Známí jedinci ovlivněni SCP-3020 musí být uzavřeni v karanténě v Zónách-39, -42, -94, -102, a -129. Dále musí být drženi ve standardních celách pro neanomální humanoidy, a musí být prováděny pokusy o zmírnění symptomů nákazy SCP-3020, včetně injekce L-DOPA do ledvin dvakrát denně.

Vzorky SCP-3020 musí být zkoumány pouze ve výše zmíněných zónách pod BSL-4. Lidská interakce se vzorky SCP-3020 je zakázaná; namísto toho musí být všechno testování prováděno robotickou výbavou. Vybavení, které přišlo do kontaktu s SCP-3020 musí být rozžhaveno na 400 stupňů Celsia aby bylo zajištěno vyhubení všech buněk a vajíček SCP-3020.

Jedinci, kteří dosáhli Stádia 5 v nákaze SCP-3020 mohou být utraceni, pokud si to přejí.

Popis: SCP-3020 je mikroskopický, parazitický organismus, který vzhledem připomíná virus Rabies lyssavirus. Až do nedávna byla identita SCP-3020 nejasná, avšak nedávné testování ukázalo, že je SCP-3020 součástí říše Animalia a nejedná se tedy o virus.

SCP-3020 je dostatečně malé aby prošlo hematoencefalickou bariérou a manifestuje převážně na lidech, kteří jsou také hlavními přenašeči SCP-3020. Lidé nakažení SCP-3020 začnou vykazovat symptomy podobné těm, které způsobuje velká depresivní porucha. SCP-3020 je neléčitelné, avšak v raných fázích je možné jeho účinky zmírnit injekcemi L-DOPA.

SCP-3020 se krmí chemikálií L-DOPA, ze které vzniká dopamin, epinefrin a norepinefrin. Toto způsobuje značný nedostatek dopaminu v těle, vedoucí k symptomům připomínajícím Parkinsonovu chorobu a k symptomům deprese. Vzhledem k tomu, že je L-DOPA zodpovědná za syntézu epinefrinu, ničí nákaza SCP-3020 možnost reakce "útěk nebo boj".

SCP-3020 se šíří pomocí vajíček v potu a slzách nakaženého subjektu; fyzický kontakt způsobí mírnou úlevu od symptomů, způsobených nákazou SCP-3020, ale rovněž tvoří značné riziko další nákazy, pokud nejsou jedinci dostatečně chráněni.

Vajíčka SCP-3020 jsou schopná přežít i ve velmi drsných podmínkách mimo lidské tělo, a podle výzkumu i ve velmi nízkých teplotách, až do -30 stupňů Celsia. Jako většinu virových a parazitických organismů, vysoké teploty SCP-3020 zabijí. SCP-3020 je zjevně schopné po neznámou dobu přežívat mimo lidské tělo.

Na SCP-3020 z důvodu nedostatku dopaminu v těle neúčinkují žádná běžná antidepresiva nebo antipsychotika, která na principu regulace dopaminu fungují.

Symptomy nákazy SCP-3020 lze rozdělit do pěti stádií:

Stádium 1: Paranoia. Subjekty začnou mít silné záchvaty paranoidních stavů, částečně se skládajících z klamu, že jsou zcela nenáviděni, všemi jedinci, kteří jsou s nimi nějakým způsobem spojeni. Subjekty nakažené SCP-3020 začnou s takovými jedinci omezovat kontakt; toto rovněž slouží k omezení šíření SCP-3020 v raných stádiích nákazy, díky čemuž se SCP-3020 může množit, dokud v sobě subjekt nemá dostatek jeho kolonií, aby se mohlo začít efektivně šířit.

Stádium 2: Strach. Paranoia začne být v subjektech závažná, subjekty se bojí, že je všichni ostatní soudí a věří, že si všichni jedinci s nimi spojení přejí jejich smrt. Jakoby jejich životy byly lepší, kdybyste nebyli jejich součástí. Takže to uděláte. Ponoříte se do práce. Subjekty většinou přeruší kontakt se všemi, kteří je znali. A brečíte.

Subjekty, které v tomto stavu vstoupí do depresí se často silně třesou, kvůli výše zmíněnému nedostatku dopaminu, který způsobí projevení symptomů Parkinsonovy choroby. Fyzický kontakt v tomto stavu povede k vysokému riziku nákazy SCP-3020, hlavně pokud je kontakt proveden s kůží, nebo slzami.

Stádium 3: Zlost. Kvůli nedostatku dopaminu, začnou být negativní emocionální reakce, včetně výbuchů vzteku, běžné. Výbuchy vzteku způsobené SCP-3020 často vedou ke zničení vztahů v sociálních a rodinných kruzích subjektu.

Subjekty v tomto stádiu, většinou uvažují o sebevraždě, avšak pouze 42 % z nich se o ni skutečně pokusí. V tomto bodě, začnou být dávky L-DOPA neefektivní a subjekty začnou hlásit ztrátu citu v končetinách.

Stádium 4: Ztuhlost. Subjekty jsou schopné svými končetinami hýbat, ale necítí v nich hmat ani bolest; věří se, že je tento stav částečně psychosomatický, ale také způsobený silným třesem, který zhoršuje průtok krve do končetin. Kromě toho, subjekty hlásí ztrátu chuti a čichu; bylo provedeno srovnání mezi tímto fenoménem a věčnou rýmou.

Subjekty často zůstávají sedavé po několik hodin, někdy i dní, v kuse, kvůli množení SCP-3020 v jejich těle. SCP-3020 se evidentně nejefektivněji množí právě v tomto stavu.

Stádium 5: Terminální stav. Okolo 55 % a 72 % subjektů se v tomto stádiu pokusí o sebevraždu, a většinou nejsou schopni pohybu, kvůli závažnosti třesu, který prožívají. Subjekty často prosí o smrt, nebo aby byli zabiti; v tomto bodě poskytuje fyzický kontakt se subjektem největší úlevu od jeho symptomů, avšak zároveň s sebou nese nejvyšší riziko nákazy. Po smrti subjektu, se vajíčka SCP-3020 nachází ve všech tělních tekutinách a tkáních, což značně zvyšuje riziko další infekce.

Stádium 6: Melancholie. Pokud subjekty přežijí Stádium 5, hladiny dopaminu v těle se začnou normalizovat. Subjekty budou nadále vykazovat symptomy nákazy SCP-3020, avšak už nebudou tak závažné. Sebevražedné tendence stále existují a většinou jsou zodpovědné za chování subjektu. K dnešnímu dni, se do tohoto Stádia dostali dva bývalí Nadační zaměstnanci, a to Dr. Lawrence Packard a jeho žena Dr. Claudia Packard. Oba byli přesunuti do společné cely, kvůli pozorování.

Dodatek: Vyhrál jsi.

Tohle je nejzákeřnější vlastnost SCP-3020. Naučíte se s tím žít. Oba jsme se s tím naučili žít. Ale vím, že kdybychom nebyli v kontejnmentu, jenom bychom šířili nákazu dál. Je to ještě horší, když se to rozhodne zintenzivnit ty tupé bolesti a vy se zhroutíte.

Vyhrál jsi. To je všechno. Nemůžu s tebou nic dělat. Jsi se mnou, než zemřu.

Oba dva.

Claudia, za pomocí toho co nám dávají, připravila večeři, nebo jak by se tomu dalo říct. Skoro chutná jako naše oblíbená.

Všechno bude v pořádku.

- Lawrence Packard

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License