3000ihppage3

Objekt #: SCP-3020

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Známí jedinci ovlivněni SCP-3020 musí být uzavřeni v karanténě v Zónách-39, -42, -94, -102, a -129. Dále musí být drženi ve standardních celách pro neanomální humanoidy, a musí být prováděny pokusy o zmírnění symptomů nákazy SCP-3020, včetně injekce L-DOPA do ledvin dvakrát denně. Tohle nefunguje.

Vzorky SCP-3020 musí být zkoumány pouze ve výše zmíněných zónách pod BSL-4. Lidská interakce se vzorky SCP-3020 je zakázaná; namísto toho musí být všechno testování prováděno robotickou výbavou. Vybavení, které přišlo do kontaktu s SCP-3020 musí být rozžhaveno na 400 stupňů Celsia aby bylo zajištěno vyhubení všech buněk a vajíček SCP-3020.

Popis: SCP-3020 je mikroskopický, parazitický organismus, který vzhledem připomíná virus Rabies lyssavirus. Až do nedávna byla identita SCP-3020 nejasná, avšak nedávné testování ukázalo, že je SCP-3020 součástí říše Animalia a nejedná se tedy o virus.

SCP-3020 je dostatečně malé aby prošlo hematoencefalickou bariérou a manifestuje převážně na lidech, kteří jsou také hlavními přenašeči SCP-3020. Lidé nakažení SCP-3020 začnou vykazovat symptomy podobné těm, které způsobuje velká depresivní porucha.

SCP-3020 se krmí chemikálií L-DOPA a Tryptofanem, ze kterých vzniká dopamin, epinefrin a norepinefrin a v tomto pořadí serotonin ne, sakra, do háje, kurva, to je špatné. Testy jsou divné. Sarka. Zkurvená zbytečná debilní sračka. Toto způsobuje značný nedostatek dopaminu v těle, vedoucí k symptomům připomínajícím Parkinsonovu chorobu a k symptomům deprese. Vzhledem k tomu, že je L-DOPA zodpovědná za syntézu epinefrinu, ničí nákaza SCP-3020 možnost reakce "útěk nebo boj".

Vajíčka SCP-3020 jsou schopná přežít i ve velmi drsných podmínkách mimo lidské tělo, a podle výzkumu i ve velmi nízkých teplotách, až do -30 stupňů Celsia. Jako většinu virových a parazitických organismů, vysoké teploty SCP-3020 zabijí, stejně jako toxické chemikálie jako je bělidlo. SCP-3020 je zjevně schopné po neznámou dobu minimálně šest týdnů přežívat mimo lidské tělo; Nadační výzkumnice Claudia Packard byla nakažena SCP-3020 po interakci s materiálem, který byl považován za dekontaminovaný.

Je to moje vina.

Symptomy nákazy SCP-3020 lze rozdělit do pěti stádií:

Stádium 1: Paranoia. Nikdo mi neodpustí to, co se stalo Claudii. Subjekty nakažené SCP-3020 začnou s takovými jedinci omezovat kontakt; toto rovněž slouží k omezení šíření SCP-3020 v raných stádiích nákazy, díky čemuž se SCP-3020 může množit, dokud v sobě subjekt nemá dostatek jeho kolonií, aby se mohlo začít efektivně šířit.

Stádium 2: Strach. Paranoia začne být v subjektech závažná, subjekty se bojí, že je všichni ostatní soudí a víte, že vás všichni vaši spolupracovníci nenávidí.. Jakoby jejich životy byly lepší, kdybyste nebyli jejich součástí. Takže to uděláte. Ponoříte se do práce. Subjekty většinou přeruší kontakt se všemi, kteří je znali. A brečíte. Nevěděl jsem, že někdo může brečet tak moc, že přestane být schopný produkovat slzy.

Subjekty, které v tomto stavu vstoupí do depresí se často silně třesou, kvůli výše zmíněnému nedostatku dopaminu, který způsobí projevení symptomů Parkinsonovy choroby. Fyzický kontakt v tomto stavu povede k vysokému riziku nákazy SCP-3020, hlavně pokud je kontakt proveden s kůží, nebo slzami.

Stádium 3: Zlost. Kvůli nedostatku dopaminu, začnou být negativní emocionální reakce, včetně výbuchů vzteku, běžné. Výbuchy vzteku způsobené SCP-3020 často vedou ke zničení vztahů v sociálních a rodinných kruzích subjektu.

Subjekty v tomto stádiu, většinou uvažují o sebevraždě, avšak pouze 42 % z nich se o ni skutečně pokusí. V tomto bodě, začnou být dávky L-DOPA neefektivní a subjekty začnou hlásit ztrátu citu v končetinách. Tohle se pořád nestalo. Hádám, že mám štěstí.

Stádium 4: Ztuhlost. Subjekty jsou schopné svými končetinami hýbat, ale necítí v nich hmat ani bolest; věří se, že je tento stav částečně psychosomatický, ale také způsobený silným třesem, který zhoršuje průtok krve do končetin. Kromě toho, subjekty hlásí ztrátu chuti a čichu; bylo provedeno srovnání mezi tímto fenoménem a věčnou rýmou.

Subjekty často zůstávají sedavé po několik hodin, někdy i dní, v kuse, kvůli množení SCP-3020 v jejich těle. SCP-3020 se evidentně nejefektivněji množí právě v tomto stavu.

Stádium 5: Terminální stav. Okolo 55 % a 72 % subjektů se v tomto stádiu pokusí o sebevraždu, a většinou nejsou schopni pohybu, kvůli závažnosti třesu, který prožívají. Subjekty často prosí o smrt, nebo aby byli zabiti; v tomto bodě poskytuje fyzický kontakt se subjektem největší úlevu od jeho symptomů, avšak zároveň s sebou nese nejvyšší riziko nákazy. Po smrti subjektu, se vajíčka SCP-3020 nachází ve všech tělních tekutinách a tkáních, což značně zvyšuje riziko další infekce.

Dodatek: Už je mi jedno, jestli teď nákazu rozšířím. Claudia to má kvůli interakci s mým oblečením. Mělo být dezinfikované. Nevím co se stalo. Už ji ani nemůžu vidět nebo navštívit. Je zamčená v cele, možná v úplně jiné oblasti.

Vyvíjí se to? Vyvíjí se to díky mě? Nakazil ji někdo schválně? Kdo to byl? Kdo ublížil Claudii? Kdo jí ublížil?

Znám odpověď.

Byl jsem to já.

Úprava byla provedena před 182 dny. Další úprava byla provedena před 150 dny.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License