Soubor č. HKC454/1
hodnocení: 0+x
blank.png

Níže je uveden interní dokument GOI-088 (Tým Zero, Hongkongská královská policie), který je originálem uloženým v Oblasti-ZH-25 a digitální kopií uloženou v intranetové databázi nadace.

KLASIFIKOVÁNO
Datum záznamu: 01/12/1982
Ml666 Dálný východ oddělení nula
Titulek: Problémy s anomálními lidmi na lodi
Záznam o kontrolách
Oddělení Datum kontroly nebo doplnění Název
0 01/12/1982 CSD/454/1
CSD 12/12/1987 CSD/454/1
0 12/1/1988 CSD/454/1
Místo registrace: Cha Ling, Databáze Týmu Zero
KLASIFIKOVÁNO Schválení Ročního Razítka
Poznámka: Stupeň utajení souboru a vystřižených dokumentů musí být stejný. Stupeň utajení tohoto spisu musí být zvýšen dalšími značkami zvýšení stupně utajení na základním základě. 1982
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License